Radio Romania Bucuresti FM 98.3 FM Bucureşti

Radio Romania Bucuresti FM 98.3 FM Bucureşti, Radio Romania Bucuresti FM 98.3 FM Bucureşti Radio Online, Asculta Radio Romania Bucuresti FM 98.3 FM Bucureşti live Radio România…

Adauga?i la site-ul dvs..

Agent special DesLauriers? Îl caut pe agentul special DesLauriers. Rick DesLauriers. Salut, eu sunt Mike Thomas. Pot sã vorbesc cu tine? O sã ne ocupãm noi de interogarea ei. A vorbit vreunul dintre voi cu ea? Încã nu. Asta este tot ce avem despre ea. Suntem bine. Nu avem nevoie. Vã mulşumesc, domnilor. Preluãm noi de aici. As-salamu alaykum. As-salamu alaykum. Nu ai respect pentru profet? Wa-Alaikum-Salaam. Catherine. Sunt mai multe bombe? Numele meu este Veronica. M-am nãscut într-un cort. Pe lateral scria UNICEF. Dintr-o mamã care nu ºtia sã-ºi scrie numele. Tu te-ai nãscut într-o camerã plinã de flori ºi baloane. Mama ta a fost asistentã medicalã. Îşi spunea Cathy. Nu ºtii nimic despre mine. Cea mai bunã prietenã a ta, Gina Crawford, lucreazã la un Starbucks în Cambridge, acolo unde ai încercat sã o converteºti la islam Radio Între cafele skinny carmel macchiato. Nu ºtii nimic. Mai sunt bombe? Mai sunt atentatori? I-ai trimis Ginei un mesaj, imediat dupã explozii, în care scria cã mult mai mulşi oameni sunt uciºi în fiecare zi în Siria ºi în alte locuri. Oameni nevinovaşi. Ai vãzut imaginile de la televizor? Am gãsit urme de explozibili în apartamentul tãu. Pe masa ta de bucãtãrie, în chiuveta din bucãtãrie. Bucãtãria în care îi pregãteai micul dejun fiicei tale. Mai sunt bombe? L-ai cunoscut pe Temerlan într-un bar. În al doilea an de facultate la Universitatea din Suffolk. Vreau un avocat. Spune-mi, Cathy Radio Care sunt recompensele pentru Radio o soşie a unui mujahedin? Dacã soşul uneia devine martir, care sunt avantajele soşiei sale? Mintea ta nu poate înşelege nimic din astea. Sunt mai multe bombe? Vreau un avocat. Nu. Nu? Ce „nu”? Nu. Am drepturi. Nu ai niciun drept, naibii, scumpo. Mai sunt bombe? Sunt arestatã? Mai sunt bombe? Nu? Atunci nu mã puteşi reşine. Stai jos. Cine naiba sunt tipii ãºtia? Mai sunt bombe? Eºti nebunã. Eºti complet nebunã, ºtii asta? Eºti comet nebunã. Complet nebunã. Cathy, soşul tãu a murit. Pentru totdeauna. Scumpo Radio Acum eºti vãduvã. ªi şi-ai pãrãsit fiica, care va creºte ºtiind cã tatãl ei a fost un monstru. Opreºte-te! Opreºte-te! Nici mãcar nu te-a pupat înainte sã plece. Nu-i aºa? Cathy, de dragul fiicei tale Radio Mai sunt bombe? Pentru o musulmanã, cãsãtoria este dansul dualitãşii Radio Forşa ºi supunere. Frumuseşe. Altruism. Dragostea încântãtoare a doi stãpâni. Carnalul ºi divinul. Viaşa pe care o duce o musulmanã este una dificilã ºi periculoasã dacã nu este supusã soşu ei. Este un loc rezervat pentru ea în iad. Da, soşul meu m-a pupat înainte sã plece. ªi o sã mã pupe din nou când o sã-l vãd în rai. Iar tu nu poşi sã dovedeºti nimic. Masha’Allah. Ya Allah. Scuzã-mã. Ce pãrere ai? Cred cã ºtia. Dar nu o sã poşi sã dovedeºti niciodatã asta. Dacã mai existã bombe, ea nu o sã ne spunã niciodatã. Cum îi poate face asta o mamã fiicei ei? Mult succes, bine? Spune-mi te rog cã ai ceva pentru noi, pentru cã pierdem lumina zilei. Trebuie sã iau niºte decizii. Ea nu vrea sã spunã nimic. Dle guvernator, am verificat pe lista teroriºtilor. Cel cu ºapcã neagrã era pe lista celor de urmãrit. Tot timpul a fost acolo, iar noi l-am ratat. Toşi tipii ãºtia, toate pistele astea Radio Vezi cã sunt ceceni, nu Al-Qaida Radio Nici mãcar din Orientul Mijlociu Radio Haide, Rick, la naiba cu asta. Cu toşii am avut acces la aceeaºi bazã de date. Adicã, cine cautã o prinşesã narcisistã? O târfulişã plângãcioasã supãratã pentru cã pierduse o luptã? Toatã lumea a aflat cã-ºi bãtea iubita. Nu este un martir. Este un laº nenorocit. Aici e strada Baker. Trebuie sã vedem Radio Da. Nu-i aºa cã asta putea sã fie prevenitã? Prevenitã? În urmã cu ºapte ani. Da, martie. Am mers la doctor. A spus cã nu o sã putem avea copii. Carol nu putea face copii. Iisuse, Tommy, nu am ºtiut asta. Imediat dupã aia Radio Pe drum spre casã, am parcat pe aleea din faşa casei ºi Radio ªtii, am discutat despre asta. Chiar acolo. Voiam copii? Acolo erau niºte fetişe drãguşe, jucau ºotron. Fetişe de cinci ani. ªtiu cã am stat acolo urmãrindu-le cum se joacã. Parcã eram în transã. Iisuse Radio Sunetul pe care l-a scos Carol Radio Nu era plâns, era ceva mai profund. Plânsul nu descrie genul ãla de sunet. Am privit-o în ochi. Nu era durere. Mai degrabã un rãzboi. Precum un rãzboi dintre bine ºi rãu, acolo, în ochii ei. Ca ºi când o ataca diavolul din interior, iar ea riposta. Sunt cu tine. Poate era iadul. Ce puteam sã fac? Asta am vãzut astãzi. Binele împotriva rãu, dragostea împotriva urii. Diavolul te loveºte în felul ãsta. ªi singura armã pe care o ai ca sã ripostezi Radio este dragostea. Asta este singurul lucru de care nu se poate atinge. Chiar dacã îl vânãm, îl prindem, îl omorâm Radio Toate astea, tot or sã ne afecteze. Sub nicio formã nu poate fi prevenit pe deplin. Avem braşele unul în jurul celalt. Puterea dragostei este enormã. Te iubesc. Haide. Nu cred cã este vreo modalitate prin care ei pot sã câºtige. Întotdeauna am ºtiut cã este ceva frumos îngropat adânc în sufletul Tommy Saunders. ªtii, acum patru zile Radio stãteam amândoi lângã cadavrul ace copil. Nu ne putem întoarce la toate familiile alea cu nimic. ªtim mai bine decât atât. Pariez cã aº alerga maratonul înaintea ta. Se spune „‘naintea ta”. ‘Naintea ta? ‘Naintea ta. Nu se aude „I”. „‘Naintea ta”. Bine. : La de ore dupã explozii Hei, ies sã fumez. O sã fiu chiar aici, bine? Nu, nu. Haide, bagã-şi piciorul înapoi înãuntru. A ieºit sulul din vas. Este în regulã. Se desprind în continuu. O sã strice vasul. Haide. O sã-mi ia o secundã, bine? Trag o fugã sã repar asta. Or sã te împuºte. Nu ai voie sã fii acolo afarã. Dle, tocmai am primit un apel. Cineva crede cã a vãzut pe cineva suspicios care se ascunde într-un vas mai încolo pe stradã. Într-un vas? Un vas. Hei, Tommy. Ce este. Dle, ce? Este în vas Radio Este în vas. Ce? Este cineva în vasul meu. E cineva în vasul tãu? Unde este vasul? În spate. Are niºte suluri care se pun sub prelatã. ªi sulurile Radio Anunşã centrala. Sunt Yankee T, avem un posibil individ într-un vas pe stradã la numãrul . Hei, ai pivnişã? Da. Intrã în casã, du-şi familia în pivnişã ºi nu vã miºcaşi. Uºurel Radio Tommy, uºurel. Sânge.Lasă un răspuns