Radio Blaj 96,2 FM

Radio Blaj 96,2 FM, Radio Blaj 96,2 FM Radio Online, Asculta Radio Blaj 96,2 FM live Radio România…

Adauga?i la site-ul dvs..

Acum existã o cãutare complexã în Watertown.. Bãrbatul asiatic care a fost în contact cu suspecşii, le-a spus polişiºtilor ca fraşii discutau cã oraºul New York este urmãtoarea lor destinaşie. Ai auzit? L-am identificat pe cel cu ºapca neagrã. Da. Tsarnaev, am auzit. Cel cu ºapca neagrã. Dar cel cu ºapca albã? Cât de siguri suntem cã mai este în zonã? Este dificil sã ghicim. Oamenii mei sunt epuizaşi. Primim relatãri. Un taximetrist a luat un tip care se potriveºte descrierii ce cu ºapca albã din Watertown pânã în South Station. Ar putea fi pe drum spre New York. Bine. Prevenişi-l pe guvernatorul Quomo, ºi pe primarul din Bluebarry. În ce priveºte Bostonul, blocãm oraºul. Blocãm oraºul pânã la un nou anunş. Informaşi toate sistemele de tranzit ºi sã emitem imediat o notã de informare. Toşi civilii sunt rugaşi sã rãmânã adãpostişi în case. Fiecare centimetru al acestui oraº este cercetat. Eºti sigur cã vrei sã faci asta, dle guvernator? Este aproape de Legea Marşialã. Spune-le oamenilor tãi cã despre asta este vorba. Avem legi, oamenii încã au drepturi. Acest criminal nu o sã provoace mai mult rãu acestui oraº. Blocãm oraºul. Vineri aprilie La de ore dupã explozii Din cauza exploziilor de la maraton, toate afacerile din oraº rãmân închise pânã la un nou anunş. Sunt sfãtuişi sã rãmânã în case. Rezidenşii vor rãmâne în case ºi vor încuia uºile. Persoanele dinãuntru vor sta departe de ferestre. Închideşi ferestrele. Intraşi înapoi în case. Suntem de la polişie. Deschideşi uºa, vã rog. Mai este cineva în casã cu tine? Nu. Este în regulã. Este bine. Ar trebui sã rãmâi în casã. Aºa cã, ia puşin aer ºi întoarce-te înãuntru. În regulã? Aºa o sã fac. Mulşumesc. Mulşumesc. În regulã, sã mergem. Din partea comenzii FBI, oricine ia legãtura cu soşia suspectu, Catherine Russel este instruit sã o reşinã ºi sã anunşe. Nu îi citişi drepturile. Nu o interogaşi. Tocmai a spus sã nu-i citim drepturile? ªtiu. Omule, eu n-am auzit asta. Tu? Nu. Niciodatã. Ei bine, cine a anunşat asta? Nu ºtiu. AG, CIA? Preºedintele, naibii. De unde sã ºtiu eu? PC Clean Radio Are înregistrãri video. Box, wrestling. Lucruri pe care le vedem tot timpul. ªi . Foarte mult . Urmãreºte mai mult decât Bin Laden. Bine. Cei din Washington trimit cu avionul o echipã pentru a o interoga pe soşie. Sã o reşinem imediat. Am înşeles. Dle, tocmai am localizat telefonul ce cu ºapca albã. Unde? Mess Dark. Sã luãm echipa de localizare ºi sã mergem. Am înşeles, dle. Cretinule. Ai ratat? Sunt într-o zonã deschisã, omule. Te anunş, doar. Chiar vrei sã mergi la petrecerea aia cretinã a Crystal? Intraşi, intraşi, intraşi! Jos! Jos! jos! Sã-şi vãd faşa. Sã-şi vãd faşa. Nu te miºca. Nu te miºca! Uitã-te la mine. Vorbeºte Victor -. Nu îl avem pe cel cu ºapca albã. Camera este liberã pentru experşii criminaliºti ºi geniºti. Repet. Nu îl avem pe cel cu ºapca albã. Nu, negativ. Da. Primim informaşii de la puºti cã au cumpãrat marijuana de la cel cu ºapca albã. Se pare cã e cel mai mare dealer. Mitch. Tocmai au sunat de la Black Falcon. Au reşinut-o pe soşie. : La de ore dupã explozii Nu este ce te aºteptai, nu-i aºa, dle comisar? Niciodatã nu este. Agent special DesLauriers? Îl caut pe agentul special DesLauriers. Rick DesLauriers. Salut, eu sunt Mike Thomas. Pot sã vorbesc cu tine? O sã ne ocupãm noi de interogarea ei. A vorbit vreunul dintre voi cu ea? Încã nu. Asta este tot ce avem despre ea. Suntem bine. Nu avem nevoie. Vã mulşumesc, domnilor. Preluãm noi de aici. As-salamu alaykum. As-salamu alaykum. Nu ai respect pentru profet? Wa-Alaikum-Salaam. Catherine. Sunt mai multe bombe? Numele meu este Veronica. M-am nãscut într-un cort. Pe lateral scria UNICEF. Dintr-o mamã care nu ºtia sã-ºi scrie numele. Tu te-ai nãscut într-o camerã plinã de flori ºi baloane. Mama ta a fost asistentã medicalã. Îşi spunea Cathy. Nu ºtii nimic despre mine. cea mai bunã prietenã a ta, Gina Crawford, lucreazã la un Starbucks în Cambridge, acolo unde ai încercat sã o converteºti la islam Radio Între cafele skinny carmel macchiato. Nu ºtii nimic. Mai sunt bombe? Mai sunt atentatori? I-ai trimis Ginei un mesaj, imediat dupã explozii, în care scria cã mult mai mulşi oameni sunt uciºi în fiecare zi în Siria ºi în alte locuri. Oameni nevinovaşi. Ai vãzut imaginile de la televizor? Am gãsit urme de explozibili în apartamentul tãu. Pe masa ta de bucãtãrie, în chiuvetã din bucãtãrie. Bucãtãria în care îi pregãteai micul dejun fiicei tale. Mai sunt bombe? L-ai cunoscut pe Temerlan într-un bar. În al doilea an de facultate la Universitatea din Suffolk. Vreau un avocat. Spune-mi, Cathy Radio Care sunt recompensele pentru Radio o soşie a unui mujahedin? Dacã soşul uneia devine martir, care sunt avantajele soşiei sale? Mintea ta nu poate înşelege nimic din astea. Sunt mai multe bombe? Vreau un avocat. Nu. Nu? Ce „nu”? Nu. Am drepturi. Nu ai niciun drept, naibii, scumpo. Mai sunt bombe? Sunt arestatã? Mai sunt bombe? Nu? Atunci nu mã puteşi reşine. Stai jos. Cine naiba sunt tipii ãºtia? Mai sunt bombe? Eºti nebunã. Eºti complet nebunã, ºtii asta? Eºti comet nebunã. Complet nebunã. Cathy, soşul tãu a murit. Pentru totdeauna.Lasă un răspuns