Radio România Muzical 104.8 FM Romania

Radio România Muzical 104.8 FM Romania, Radio România Muzical 104.8 FM Romania Radio Online, Asculta Radio România Muzical 104.8 FM Romania live Radio România…

Adauga?i la site-ul dvs..

Cã e simplu. Dacã faci ceva ce ei spun cã nu poşi, atunci reuºeºti. ªi îşi dai seama cã este foarte simplu. ªi a fost mereu aºa. Traducerea ºi adaptarea: Dorol Subtitrãri-Noi Team/subtitrari-noi.ro În colaborare cu: subtitrari-filme Mã simt ca ºi cum ar trebui sã stau pe o cutie de cereale, ºi sã fac reclamã la Gatorade, ºi sã merg la Disneyland. Sunt atât de fericit. Nu e nimeni în istoria sportu, dupã cunoºtinşele mele, care sã revinã dupã un asemenea accident. N-am vrut sã boxeze. Am vrut ca el sã fie Radio Orice altceva, dar nu un boxer. E un luptãtor. ªi luptãtorii Radio Nu ai cum sã-i creezi. Vinny e un luptãtor nãscut. Pe Lou Duva îl paºte o suspendare. Nu este profesionist. ªi Dr. Cotter avea lacrimi în ochi. Cred cã-i pãsa de mine. Apoi mi-a spus: „Fiule, îmi pare rãu, dar nu o sã mai boxezi niciodatã.” M-am uitat la el ºi i-am spus: „Nu, dr Cotter. Te înºeli. O sã boxez din nou. Nu înşelegi ce fel de om sunt.” Aceastã protezã se pune în jurul capu Radio ªi este fixatã Radio Cam aºa. De aceste dispozitive, un pic cam Radio medievale, numite ºuruburi. Aceastã luptã a fost pentru oamenii din Rhode Island, ºi pentru toşi cei care au crezut în mine. Celor care au crezut în mine, vreau sã le mulşumesc. Am vrut sã vã dovedesc ceva. Am vrut sã fişi mândri de mine. Iar pentru cei care nu au crezut în mine, vreau doar sã vã spun asta Radio Este timpul sã realizaşi cã Diavolul Pazmanian nu este un personaj fictiv Radio Cum îşi lezezi genunchiul lovind un tip în gurã? Am lovit prea puternic, l-am întins prea mult. Credeam cã a fost suspendat, naibii. Hei. Vã aud, naibii, cretinilor. Îmi pare rãu, asta am auzit. Ce ai auzit? Am auzit cã ai fost suspendat. Arãt suspendat? Nu, dle. Nu arata suspendat. Aº sta aici uitându-mã la voi doi, cretinilor, dacã aº fi fost suspendat? Nu, nu aº fi aici. Viaşa este un joc trucat, naibii. Iar voi tocmai treceşi prin ea. Puneşi-vã naibii centura de siguranşã. Harold, eºti arestat. De fapt, asta este corect. Du-te acasã, pune-şi niºte gheaşã pe genunchiul ãla ºi dormi puşin. Trebuie sã fii la cursa peste cinci ore. Cãpitanul beşiv la maraton. ªefu’, te rog, nu mã obliga sã port costumul ãla de clovn. Este ultimã sarcinã ca sã scapi, Tommy. Mergi acolo, zâmbeºti ºi ai scãpat de probleme în mod oficial. Încã o zi. O sã fie frumos, fete drãguşe, aer proaspãt Radio O sã fie ca la picnic. Tuturor le plac picnicurile. : Reºedinşa Kensky & Downes Livrare de pizza pentru Patrick. Hei, iubito. Cum a fost la slujbã? A venit un bãtrân simpatic ºi mi-a dat asta în seara asta. Este de la dl Flannigan. Soşia a fost pe etajul meu acum câteva luni. Stadiul IV. Noi doar o fãceam sã se simtã mai bine. Cred cã înainte sã moarã le-a spus cã vrea sã am eu asta. Abia dacã i-am cunoscut, dar Radio Era foarte simpatic ºi trist ºi eu doar Radio l-am şinut de mânã ºi l-am îmbrãşiºat. Uitã-te cât de frumos l-a fãcut. Nu este minunat? ªi mi-ai adus cina? Cum merge cu lucrarea de disertaşie? Am scris douã paragrafe, apoi le-am ºters. Dar am gãsit niºte apartamente grozave în San Francisco pe care vreau sã şi le arãt. Da? Da, vãd cã eºti foarte încântatã. Da, sunt foarte încântatã sã avem o zi liberã de la serviciu. Cred cã dupã comanda mea genialã de pizza, va trebui sã alergãm de colo colo, la un moment dat. Mâine? Nu Radio Iubito, sunt trei lucruri pe care le poşi face de Ziua Patrioşilor. Unu, sã priveºti maratonul, al doilea sã alergi la maraton, ºi al treilea lucru e sã mergi pe stadionul Fenway sã încurajezi echipa Red Sox. Sã încurajãm echipa Red Sox. Sox. Sox. Red Sox. Red Radio Red Sox. Red Sox. Aºa. Eu cred cã vrei doar sã stai cu mine în pat întreaga zi. Vrei sã ºtii ce cred eu? Cred cã motivul pentru care a vrut dna Flannigan sã ai ãla, este pentru cã ºtia cã o sã-l şii de mânã când o sã şi-l dea. Eºti un tip foarte dulce. ªtiu. Noroc. Pentru Red Sox. Da Radio Sox. Sox. Sox. Sox. Sox. : Institutul de Tehnologie din Massachusetts S-a oprit? Ai schimbat software-ul? În regulã, sã vedem. Da. Mã ocup eu. Da. Hei, Lee. Ce mai faceşi, bãieşi? Cu ce hrãnişi chestia aia? Pare cã poate întrece o maºinã de polişie. Cu siguranşã ar putea. Pot sã-l ating? Nu, nu, nu. Aºadar, cum rãmâne cu concertul Zack Cowboy? Zack, Zack Randall, da. Da. Da, o sã cumpãr zece bilete. Hei, o sã fie o experienşã culturalã, bine? O sã primişi o educaşie mai bunã decât la MIT, Harvard, BU, BC. Sã venişi toşi. Da, super. Mulşumesc. Aºa este. În regulã, bãieşi. Bine. Ascultã, ºtii cã-mi place puiul prãjit ºi o bere rece într-o searã de vineri. Da, ºi mie. ªi Radio ªi blugii mei foarte strâmşi. Sunt exact cum trebuie. Exact cum trebuie. Blugii tãi sunt exact cum trebuie. Exact cum trebuie. Crezi cã o sã vii sigur, sãu Radio Da, o sã fiu acolo. Da. Super, da. : Reºedinşa Saunders Tommy Radio Îmi pare rãu, trebuie sã-mi pregãtesc hainele pentru mâine. Tommy Radio Dumnezeule, ieºi naibii din camera mea. Dar este camera noastrã. ªtii, pot sã-şi spun nivelul alcoolu în sânge dupã frecventa zgârieturilor de cheie pe încuietoare. Este un model predictiv, Tommy. Am bãut douã pahare, bine? În scop medicinal. ªi trebuie sã fiu prezent la slujba pesteLasă un răspuns