Kiss FM Bucureşti

Kiss FM Bucureşti, Kiss FM Bucureşti Radio Online, Asculta Kiss FM Bucureşti live Radio România…

Adauga?i la site-ul dvs..

Haide. Hei. Pleacã de aici. O sã te loveascã maºina. Haide ! Nu, sunt bine, sunt bine. Sunt bine. Au ! Hristoase ! Haide. Lasã-mã sã te ajut ! Lasã-mã sã te ajut ! Tata, lasã-mã ! Înceteazã. Haide, campionule. Haide. Eºti bine ? Da. Aici, Vinny. Nu, nu mã mai urc în chestia aia din nou. Haide. Nu, lasã-l. E, uh Radio E ajustabil. Şi-am aranjat camera aici. Da, am vãzut asta. Şi-am adus posterele, ºi tot ce mai era. Mulşumesc, Jon. Ce vrei ? Unde e parmezanul ? Îl aduc eu. Apreciez tot ce faceşi, dar nu sunt handicapat. Mi-am lãsat scaunul cu rotile în maºinã. Vrem doar sã ne asigurãm cã nu te rãneºti, Vin. Ce încerci sã dovedeºti ? Nu încerc sã dovedesc nimic. Dar dacã şi-aº fi cerut parmezanul acum o sãptãmânã, mi-ai fi spus sã mã duc naibii. Hei ! În regulã. Da, bine. Uite parmezanul. Vinny, am douã întâlniri. Dupã care vin acasã ºi îşi pregãtesc masa de prânz. Mulşumesc. Bine. Odihneºte-te, campionule. Credeam cã ajung ºi copiii. Sunt doar curios. Te cam întrebi despre aceste lucruri. Timpul se scurge nemilos pentru Red Sox. Îşi place asta ? Da, îmi place. Mm-hmm ? Da, e ca o salã de gimnasticã. Da, poşi sã te legeni. Da ? Fã-şi de cap. Nu vreau sã te rãnesc. Nu mã vei rãni. Hei ! Dã-mi un sãrut. Au ! Ce ? Da. Haide. Mmm. Vin ? Ce ? Mi s-a prins pãrul în ea ! Îmi pare rãu, îmi pare rãu, îmi pare rãu. Au ! Da, gata. Nu trebuie sã ne sãrutãm. Uitã-te la pãrul meu ! Nu, arãşi bine. Îmi pare rãu. Nu. Nu pot face asta. Da, nu ne mai sãrutãm. O sã ne gândim la altceva. Unde te duci ? Vino aici. Nu. Vino aici. Nu-i deloc frumos. Nu poşi sã mã laºi aºa. Vinny Radio Sunt tot Radio ªtii cã am dreptate. Trebuie sã-şi spun ceva. Ce ? Chestia aia ? Da ? Mã sperie. Nu ºtiu ce vrei sã fac. Sunã-mã când scapi de ea. Vorbeºti serios ? Da. Odihneºte-te. Da. Trebuie sã te odihneºti. Da, ºtiu. M-am odihnit destul. Trebuie sã am activitate. Da, nu te mai întoarce. În regulã. Sã mã sãruşi aºa Radio La naiba. Radio de ceva timp. Miezul nopşii a devenit marºul nebuniei. Bine aşi venit la turneul de baschet din Providence. Primãvara a venit în Alaska Radio Hei, Kev. Hei. Vinny. Aºa îşi petreci ziua ta de naºtere ? Da. Haide. Îmbracã-te. Te scot afarã. Nu vreau. Haide. Nu. Sã mergem. Haide. Nu. Mm-mm-mmm. Oh ! Da. Mmm ! Da. Sã mergem ! Haide ! O sã te distrezi în seara asta. Facem liftul. O sã facem liftul. Uitã-te la asta. Haide. Mm-mm-mmm. Doamne, Kev, mã sperii. Înceteazã. Haide. Haide. Nu pot Radio Nu pot sã uit ceea ce tocmai am vãzut. Sus. Aºa. Oh. Mã bucur sã te vãd. La mulşi ani, puºtiule. Mulşumesc. Aproape am uitat. Bine, acum stai puşin. Da. Bine, haide. Aºa. Kev, haide. Te-ai îmbufnat ? Haide. Scoate-mã de aici ! Dumnezeule. De ce nu şi-ai luat un microbuz ? O, Doamne. Asta Radio În regulã. Hei, ce Radio De ce mergem aici ? Ce ? Îi ºtiu pe toşi aici. Nu e nimeni. E marşi. Doar puºcãriaºii ºi curvele lucreazã marşea. Oh, atunci s-ar putea sã-i cunoºti pe toşi. Surprizã ! Hei. Vinny ! La mulşi ani. Habar n-a avut ! De ce îi spun insulã ? Nu e o insulã realã. Este numit dupã o insulã. Da, Rodos. Da, insula Rodos. Da. Vezi ? Cum ar fi Cape Cod. Vreau sã spun Nantucket. Hei ! Asta nu are nimic de-a face cu ea. Aºa, campionule. Aºa. Nu ? Vinny ! Asta este. Da. Vinny ! Oh. Da. Uitã-te la asta. Huh ? Frumos. Foarte drãguş. „Campion la categoria mijlocie WBA.” În regulã. Da, mulşumesc. Înseamnã mult pentru mine cã aşi venit aici, ºi mã sprijinişi. Vreau sã vã mulşumesc. Înseamnã foarte mult pentru mine. Pentru Vinny ! Da ! Noroc ! Salute ! Pentru Vinny ! Cum este tortul ? Toatã chestia asta e ca o maºinã. Când maºina funcşioneazã, hrãneºte pe toatã lumea. Când nu funcşioneazã, nimeni nu mãnâncã. Înşelegi ? Maºina Radio Nu se opreºte pentru nimeni. Nu pentru mine, nu pentru Don King, nici mãcar pentru tine. ªtim cã mai ai trei luni ca sã-şi aperi titlul. Te rugãm sã renunşi acum, Vin. Sã-şi aperi centura în martie, nu este posibil. Uneori trebuie sã reduci pierderile ca sã pãstrezi câºtigurile. Am dreptate ? Ai centura. Toşi ºtiu cã tu eºti campionul. Nu este personal. Hei. La mulşi ani. Mulşumesc. Ce-au vrut idioşii ãia de la tine ? Ah, nimic. Ce ? Nimic. Eºti bine ? Da. Sunt bine. Ce faci ? Hei. N-am terminat, Vinny. Nu ? Nu. Trebuie doar sã ne dãm seama ce urmeazã pentru tine. E o întreagã lume în afara ringu. ªtii, Kev Radio M-am sãturat sã aud vorbindu-se despre mine ca ºi cum sunt mort. De parcã aº fi murit în accidentul ãla. De parcã s-ar fi terminat totul pentru mine. Kev, voi lupta din nou. Nu, nu vei lupta, Vinny. Toşi de aici ºtiu asta. Doar cã le e fricã sã-şi spunã în faşã. Nu vei lupta din nou. S-a terminat. Trebuie sã te împaci cu asta. Ai grijã ca pãrinşii mei sã ajungã acasã bine. Twin River. Iisuse, Vinny. Hei. ªtiu. Nu pot parcã nici mãcar sã parchez la locurile pentru handicapaşi. Cum te simşi, dragã ? Ah, mã simt bine. Da. Mulşumesc. Arãşi bine. Ne bucurãm cã v-aşi întors, dle Pazienza. Hei. Hei, bãieşi, ce mai faceşi ? Hei.., ce mai faci ? Sunt Vinny Paz. Oh, da ? Bunã. Puteşi sã o luaşi de pe masã ? Da. Sigur. Douãzeci ºi doi. Uºor. Uºor, Kevin. Uºor, uºor, uºor. Taxiul e pe drum. Aºteaptã aici. Nu vreau un taxi !Lasă un răspuns