Magic FM Bucureşti

Magic FM Bucureşti, Magic FM Bucureşti Radio Online, Asculta Magic FM Bucureşti live Radio România…

Adauga?i la site-ul dvs..

La Second Salemers în lupta noastrã. Scuzã-mã, pãpuºã. Trebuie sã ajung la bancã. Scuze. Îmi pare rãu. Valiza mea. Nu s-a întâmplat nimic. Scuzaşi-mã. Tu ! Prietene Radio Ce te-a adus azi la mitingul nostru ? Eram în trecere. Eºti un cãutãtor ? Un cãutãtor al adevãru ? Sunt mai mult un urmãritor. Ascultaşi cuvintele mele ºi luaşi aminte la avertismente. Vrãjitoarele trãiesc printre noi. Trebuie sã luptãm împreunã de dragul copiilor noºtri. De dragul zilei de mâine. Ce spui despre asta, prietene ? Scuzaşi-mã ! Pot sã vã ajut, domnule ? Nu, eu doar Radio aºtept. Bunã ! Ce te aduce aici ? Acelaºi lucru ca pe tine. Sã iei un împrumut ca sã deschizi o brutãrie ? Da. Ce coincidenşã ! Cel mai bun sã câºtige. Scuzã-mã. Hei ! Hei, domnule ! Hei, prietene ! Dle Kowalski, vã primeºte acum dl Bingley. Bine. Bine. Acum lucraşi Radio La o fabricã de conserve. La asta mã pricep cel mai bine. M-am întors doar în ‘. Întors ? Din Europa, domnule. Am fãcut parte din forşele expedişionare acolo. DEPUNERI Bine. Dle Kowalski Radio Trebuie sã încercaşi gogoºile, bine ? E reşeta bunicii, coaja rasã de portocalã e Radio Dle Kowalski Radio Ce propui sã oferi bãncii drept garanşie ? Garanşie ? Garanşie. Acum sunt maºini care pot produce sute de gogoºi pe orã. ªtiu, ºtiu, dar nimic din ce pot face eu. Banca trebuie protejatã, dle Kowalski. Bunã ziua. Hei ! Domnule englez ! Cred cã-şi eclozeazã oul. Ce s-a întâmplat ? Intrã aici. Alo ? Nu ? Liniºtişi-vã toate. Stai. Dougal, intrã. Categoric, nu ! Alohomora ! Aºadar, o sã furi banii, nu ? Petrificus Totalus ! Dle Bingley Radio Kowalski Radio Pe bune ? Nu, nu aºa. Uite. Nu ! Nu, nu trageşi ! Pentru ultima oarã, animãluş rãu, nu-şi mai pune labele pe ce nu-i al tãu. Scuze pentru asta. Ce naiba a fost aia ? Nu te priveºte. Din pãcate ai vãzut prea multe. Aºa cã, dacã nu te superi, stai aºa. Va fi gata imediat. Da, sigur. Scuze. La naiba ! Cine eºti ? Poftim ? Cine eºti ? Newton Scamander ºi tu ? Ce ai în valizã ? Niffler-ul meu. Ai ceva pe Radio De ce i-ai dat drumul chestiei alea ? N-am vrut, e incorigibil. Cum vede ceva strãlucitor cum hop ºi el. N-ai vrut ? Nu. Nu puteai alege un moment mai prost sã-şi eliberezi creatura ? Suntem în mijlocul unei probleme. Hai sã te duc înãuntru. Unde sã mã duci ? Congresul magiilor din America. Aºadar, lucrezi pentru MACUSA. Ce eºti, investigator ? Mãcar spune-mi cã ai avut grijã de No-Maji. De ce ? De No-Maji. Non-Magic. De cei care nu-s vrãjitori ! Scuze, noi le spunem Muggles. I-ai ºters amintirile, nu ? No-Maj-u cu valiza. Nu Radio E secşiunea A, dle Scamander. Te duc înãuntru. Haide ! Scuze, dar am ceva de fãcut. Ei bine, va trebui sã-şi reprogramezi treaba. Ce cauşi în New York ? Am venit sã cumpãr un cadou pentru o zi de naºtere. ªi nu puteai sã-l cumperi din Londra ? În lume e un singur crescãtor de Puffskein Appaloosa ºi locuieºte în New York, aºa cã Radio Am o „secşiunea A”. Apropo, noi nu permitem creºterea creaturilor magice în New York. L-am închis pe tipul ãla acum un an. Hei, Goldstein ! Bunã, Red. Departamentul Investigaşii Majore. Credeam cã erai Radio Departamentul Investigaşii Majore. Am o „secşiunea A”. TULBURÃRILE MAGICE RISC DE EXPUNERE AL VRÃJITORILOR Confederaşia Internaşionalã ameninşã cã ne trimite o delegaşie. Cred cã are legãturã cu atacurile Grindelwald din Europa. Am fost acolo, e un animal. Niciun om nu-i capabil de aºa ceva, dnã preºedinte. Orice ar fi, un lucru e clar Radio trebuie oprit. Terorizeazã No-Majii. Iar când No-Majii se tem Radio Atacã. Ar putea însemna sã ne expunem, ar putea însemna rãzboi. Şi-am clarificat pozişia aici, dnã Goldstein. Da, dnã preºedinte, dar Radio Nu mai faci parte din Auror. Nu. Dnã preºedinte, dar Radio Goldstein. A fost Radio Biroul ãsta se ocupã cu incidentele majore. Ieºi. Da, doamnã. Ai permis port-baghetã ? Toşi strãinii trebuie sã-l aibã în New York. Am fãcut o cerere prin poºtã acum câteva sãptãmâni. Scamander Radio Doar ce-ai fost în Guineea Ecuatorialã. Tocmai am fãcut un an de teren. Scriu o carte despre creaturi magice. Un fel de ghid de exterminare ? Nu, un ghid care sã ajute oamenii sã înşeleagã de ce ar trebui sã protejeze creaturile în loc sã le omoare. Goldstein. Unde e ? Goldstein ! Goldstein Radio Iar te-ai bãgat în echipa de investigaşie ? Unde ai fost ? Ce ? De unde te-a sãltat ? Pe mine ? Iar eºti pe urmele Second Salemers ? Fireºte cã nu, dle. Bunã ziua, dle Graves. Domnule. Bunã ziua, Abernathy. Dle Graves Radio El e dl Scamander. Are o creaturã ciudatã în valizã, a ieºit ºi a fãcut daune într-o bancã. Sã vedem mititelul. Tina Radio Îmi pare rãu, bunico. Mama mea, mama ta, o sã prindã o vrãjitoare Radio Mama mea, mama ta, zboarã pe-o nuia. Mama mea, mama ta, vrãjitoarele nu plâng. Mama mea, mama ta, vrãjitoarele o sã moarã. Prima vrãjitoare se îneacã într-un râu Radio Pe-a treia vrãjitoare s-o priveºti arzând. Vrãjitoarea a patra va fi biciuitã. Luaşi-vã pliantele înainte sã luaşi mâncare, copii. E semnul unei vrãjitoare, doamnã ? Nu. E în regulã. Nu pot sã cred cã nu i-ai ºters amintirile tipu ãla. Dacã e vreo anchetã, sunt terminatã. E de sã fii terminatã ? Eu sunt cel care Radio Nu trebuia sã mã apropii de Second Salemers. Ce a fost aia ? O molie, cred. O molie mare. Liniºte Radio încerc sã obşin o declaraşie. Îşi spun cã iar a fost o explozie de gaze. Nu duc copiii înapoi sus pânã nu e sigur. Regret, doamnã, dar nu miroase a gaz. N-a fost gaz, dle polişist, am vãzut. A fost un hipopotatam imens Radio Gaz, a fost gaz. Domnule Scamander ! Era deschisã ? Doar puşin. Nifflerul ãla nebun iar e liber ? Posibil. Sã vedem ? Uitã-te. E rãnit la gât, îi curge sânge. Trezeºte-te, dle No-Maj. Mercy Lewis, ce-a fost asta ? Nimic pentru care sã-şi faci griji. Asta e Radio o Murtlap. Ce mai ai pe acolo ? Tu ? Salut ! Uºurel domnule Radio Kowalski Radio Jacob. Nu poşi sã-i ºtergi amintirile. Avem nevoie de el ca martor. Poftim ? Ai urlat dupã mine tot New York-ul cã n-am fãcut-o. E rãnit, pare bolnav. Va fi bine. Muºcãturile Murtlap-u nu sunt aºa grave. Admit cã e o reacşie puşin mai serioasã din câte am vãzut, dar dacã chiar era gravã ar fi Radio Ce ? Primul simptom ar fi fost flãcãrile din anus Radio Nu pare cã Radio E un dezastru ! Va dura cel mult de ore. Îl pot şine eu dacã vrei. Ei bine, şine-l ! Noi nu le şinem ! Dle Scamander, nu ºtii nimic despre Comunitatea Vrãjitorilor din America ? De fapt, ºtiu câte ceva. ªtiu cã aveaşi legi despre raportul cu No-Majii. Nu vã puteşi împrieteni, nu vã puteşi cãsãtori, mi se pare absurd. Cine s-ar mãrita cu el ? Venişi amândoi cu mine. Nu vãd de ce trebuie sã vin cu tine. Ajutã-mã. Visez, nu ? Da, sunt obosit. N-am mai fost vreodatã la o bancã. Ãsta-i un mare coºmar, nu ? Pentru amândoi, dle Kowalski. Hei, eºti în regulã !? Uºurel. ªi asta-i redacşia. Haideşi ! Hei ! Ce mai faci ? Faceşi loc familiei Barebone. Vor face ziarul gata de tipãrit cum au spus. Dle Shaw, e cu senatorul. Nu conteazã, Barker. Vreau sã-l vãd pe tata. Regret, dle Shaw, dar fiul dvs a insistat. Tatã, vei vrea sã auzi asta. Am ceva grozav. E ºi fratele tãu suntem ocupaşi, Langdon. Lucrãm la campania electoralã. N-avem timp pentru asta. Ea e Mary Lou Barebone, de la Societatea Filantropicã New Salem. ªi are o poveste grozavã pentru tine. Are, cum sã nu. Se întâmplã lucruri ciudate în tot oraºul. Cei din spatele lor nu sunt ca noi. E vrãjitorie, nu înşelegi ? Langdom. Nu vrea bani. Ori povestea ei n-are valoare, ori minte în privinşa costu. Nimeni nu dã gratis ceva valoros, Langdom. Aveşi dreptate, dle Shaw. Ce dorim noi e mult mai preşios decât banii. Influenşa dvs. Milioane de oameni vã citesc ziarul ºi trebuie sã fie atenşionaşi de pericolul ãsta. Perturbaşiile nebuneºti Radio de la metrou Radio Uitã-te la poze ! Aº vrea ca tu ºi prietenii tãi sã plecaşi. Pierzi ºansa ! Uitã-te la dovezi ! Serios Radio Langdon, ascultã-l pe tata ºi pleacã. Ia ºi ciudaşii cu tine. E biroul tatei, nu al tãu. Bine. ªi m-am sãturat ca de fiecare datã când intru aici Radio Gata Radio Mulşumesc. Sperãm sã vã mai gândişi, dle Shaw. Nu suntem greu de gãsit. Pânã atunci Radio Vã mulşumim pentru timpul acordat. Bãiete Radio şi-a scãpat ceva. Şine, ciudatule. De ce n-o pui la gunoi, acolo unde vã e locul la toşi ? Aici la dreapta. Bine. Înainte sã intrãm Radio N-ar trebui sã aduc bãrbaşi în incintã. În cazul ãsta eu ºi dl Kowalski putem cãuta cu uºurinşã altã pensiune Radio Ba nu. Ai grijã ! Tu eºti, Tina !? Da, dnã Esposito ! Eºti singurã ? Întotdeauna singurã, dnã Esposito. Teenie, ai adus bãrbaşi acasã ? Domnilor, ea e sora mea. Vrei sã pui ceva pe tine, Queenie ? Sigur. Aºadar, cine sunt ? El e dl Scamander. A comis o infracşiune gravã a Statutu Naşional de Pãstrare a Secretu. E un infractor ? ªi dl Kowalski, e un No-Maj. Un No-Maj ? Teen Radio ce ai de gând ? E bolnav, e o poveste lungã. Dl Scamander a pierdut ceva ºi am sã-l ajut s-o gãseascã. Trebuie sã te aºezi, dragã. N-a mâncat nimic toatã ziua. E cam dur. N-a primit banii pe care-i voia pentru brutãria . Eºti brutar, dragule ? Îmi place sã gãtesc. Eºti o Legilimens ? Da, dar am avut mereu probleme cu voi, britanicii. Datoritã accentu. ªtii sã citeºti minşile. Nu-şi face griji, dragã. Majoritatea cred ce credeai tu, când mã vãd prima datã. Acum ai nevoie de mâncare. Iar hot dog ? Nu-mi citi gândurile. Nu e un prânz foarte sãnãtos. Dle Scamander, vrei plãcintã sau ºtrudel ? N-am nicio preferinşã. Tu preferi ºtrudel, nu, dragã ? ªtrudel sã fie ! Ia loc, dle Scamander. N-o sã te otrãvim. Eºti supãrat. Iar din cauza mamei tale. A spus cineva ceva. Ce şi-au spus, spune-mi ! Crezi cã sunt ciudat ? Nu. Cred cã eºti deosebit, altfel nu şi-aº fi cerut sã mã ajuşi. Nu ? Ai vreo veste ? Încã mai caut. Dle Graves, dacã aº fi ºtiut dacã era fatã sau bãiat Radio Viziunea mea mi-a arãtat doar imensa putere a copilu. El sau ea nu are mai mult de ani. Am vãzut copilul ãsta în imediat apropiere a mamei tale. Pe ea am vãzut-o foarte clar. Ar putea fi oricare. Mai e ceva. Ceva ce nu şi-am spus. Te-am vãzut alãturi de mine în New York. Tu eºti cel care câºtigã încrederea acestui copil. Tu eºti cheia Radio am vãzut asta. Vrei sã te alãture lumii vrãjitorilor. ªi eu vreau lucrurile astea, Credence. Le vreau pentru tine. Aºa cã, gãseºte copilul. Gãseºte copilul ºi vom fi liberi cu toşii. Jobul meu nu mã încântã. Petrec majoritatea timpu fãcând cafele, curãşând toaleta. Tina e fatã de carierã. Nu Radio suntem orfane. Pãrinşii au murit de variola dragonu când eram mici. Eºti dulce. Dar ne avem una pe cealaltã. Ai vrea sã încetezi o clipã sã-mi mai citeºti gândurile ? Sã nu mã înşelegi greºit. Îmi place. Masa asta e incredibil de bunã. Cu asta mã ocup, sunt bucãtar Radio ªi asta-i cea mai grozavã masã pe care am luat-o în viaşa mea. Mã ucizi ! N-am mai stat de vorbã pânã acum cu un No-Maj. Pe bune ? Nu flirtez. Îşi spun sã nu te ataºezi, îi vor fi ºterse amintirile. Nimic personal. Eºti bine, dragã ? Drã Goldstein, cred cã dl Kowalski ar putea merge la culcare devreme. În plus, noi trebuie sã ne sculãm devreme sã cãutãm Nifflerul meu. Ce-i un Niffler ? Nu întreba. Voi puteşi dormi aici. Am crezut cã poate vreşi o bãuturã caldã. Hei, dle Scamander, uite, cacao. Toaleta e la capãtul holu pe dreapta. Mulşumesc Radio Foarte mult. Haide. Pentru Dumne Radio Ia loc. Bunã idee. Cu siguranşã e Murtlap. Trebuie sã fii deosebit de sensibil. Înşelegi, eºti un încuiat. Aºa cã, fiziologiile noastre sunt uºor diferite. Nu miºca. Asta ar trebui sã-şi opreascã transpiraşia ºi una din astea e pentru spasme. Ia asta. Haide. Ce ai acolo ? Asta-i ceea ce localnicii numesc “Swooping Evil.” Nu-i cel mai prietenesc nume. E un mititel agil. L-am studiat ºi sunt sigur cã veninul poate fi util dacã-i diluat corespunzãtor. Înlãturã doar amintirile neplãcute. Probabil n-ar trebui sã-l eliberez aici. Haide. Haide, vino jos. Haide. Mulşumesc, Paracelsus. Dacã ai fi ieºit, ar fi fost catastrofal. El e adevãratul motiv pentru care am venit în America. Sã-l aduc acasã pe Frank. Nu, stai acolo Radio e puşin sensibil la strãini. Aºa Radio A fost traficat, înşelegi ? L-am gãsit în Egipt, era în lanşuri. Nu-l putea lãsa acolo, a trebuit sã-l aduc înapoi. Te pun înapoi unde şi-e locul, nu-i aºa, Frank ? În sãlbãticia din Arizona. Vin. Cine vine ? Graphornii. Eºti bine, eºti bine Radio Bunã. Bunã Radio Ultima pereche de reproducşie existentã. Dacã n-aº fi reuºit sã-i salvez, ar fi fost la sfârºitul Graphornilor. Bine. Ce, salvezi creaturile astea ? Corect. Le salvez, hrãnesc ºi le protejez ºi încerc uºor sã-i educ pe colegii mei vrãjitori în privinşa lor. Haide. Titus ? Finn ? Poppy, Marlow, Tom ? A avut o rãcealã. Avea nevoie de ceva cãldurã. Bine, sari. Vezi, are probleme de ataºament. Haide, Pickett ! Pickett ! Nu, n-o sã te intimideze Radio haide. Pickett ! Bine. Exact de asta mã acuzã de favoritism. Mã întreb unde a plecat Dougal. Bine, vin. Vin, mama e aici. Bunã. Ia sã vã vãd eu. Îi ºtiu pe frumoºii ãºtia. Occamy-ul tãu. Cum adicã al meu ? Da. Vrei sã Radio Da, sigur. Bine. Hei ! Nu, scuze, nu-i mângâia. Învaşã sã se apere mai devreme. Cojile lor sunt din argint, valoreazã incredibil de mult. Bine. Cuiburile lor sunt cãutate de vânãtori. Mulşumesc. Dle Scamander Radio Spune-mi Newt. Newt Radio Nu cred cã visez. Ce te face sã crezi ? N-am creier suficient sã fac asta. Te-ar deranja sã arunci mingile Mooncalvelor de acolo ? Da, sigur. Acolo. La naiba Radio Nifflerul a dispãrut. Fireºte cã da, fraierul. Nu pierde ocazia sã punã laba pe ceva strãlucitor. Ce-ai fãcut azi, Jacob ? Am fost într-o valizã. Hei Radio bunã, bãieşi ! Bine, bine. Uºurel. Uºurel. Drãguşilor ! Iatã-l ! Înapoi ! Înapoi. Care-i problema cu asta ? Am spus sã te îndepãrtezi. Ce naiba-i chestia asta ? E un Obscurus. Trebuie sã plec, sã-i gãsesc pe toşi care au scãpat înainte sã fie rãnişi. Înainte sã fie rãnişi ? Da, dle Kowalski. Acum sunt pe teritoriu strãin înconjurate de milioane din cele mai rele creaturi de pe planetã. Oamenii. Unde ai spune cã o creaturã de dimensiuni medii cãreia îi plac întinderile, câmpiile, copacii, bãlşile, chestii din astea Radio Unde s-ar putea duce ? În New York City ? Da. Câmpii ? În Central Park. Unde se aflã mai exact ? Unde-i Central Park ? Aº veni sã-şi arãt, dar nu crezi cã e trãdare ? Fetele ne-au adus la ele Radio Ne-au fãcut cacao fierbinte Radio Realizezi cã atunci când nu maiLasă un răspuns