Music Channel

Music Channel, Music Channel Radio Online, Asculta Music Channel live Radio România…

Scumpo Radio Acum eºti vãduvã. ªi şi-ai pãrãsit fiica, care va creºte ºtiind cã tatãl ei a fost un monstru. Opreºte-te! Opreºte-te! Nici mãcar nu te-a pupat înainte sã plece. Nu-i aºa? Cathy, de dragul fiicei tale Radio Mai sunt bombe? Pentru o musulmanã, cãsãtoria este dansul dualitãşii Radio Forşa ºi supunere. Frumuseşe. Altruism. Dragostea încântãtoare a doi stãpâni. Carnalul ºi divinul. Viaşa pe care o duce o musulmanã este una dificilã ºi periculoasã dacã nu este supusã soşu ei. Este un loc rezervat pentru ea în iad. Da, soşul meu m-a pupat înainte sã plece. ªi o sã mã pupe din nou când o sã-l vãd în rai. Iar tu nu poşi sã dovedeºti nimic. Masha’Allah. Ya Allah. Scuzã-mã. Ce pãrere ai? Cred cã ºtia. Dar nu o sã poşi sã dovedeºti niciodatã asta. Dacã mai existã bombe, ea nu o sã ne spunã niciodatã. Cum îi poate face asta o mamã fiicei ei? Mult succes, bine? Spune-mi te rog cã ai ceva pentru noi, pentru cã pierdem lumina zilei. Trebuie sã iau niºte decizii. Ea nu vrea sã spunã nimic. Dle guvernator, am verificat pe lista teroriºtilor. Cel cu ºapca neagrã era pe lista celor de urmãrit. Tot timpul a fost acolo, iar noi l-am ratat. Toşi tipii ãºtia, toate pistele astea Radio Vezi cã sunt ceceni, nu Al-Qaida Radio Nici mãcar din Orientul Mijlociu Radio Haide, Rick, la naiba cu asta. Cu toşii am avut acces la aceeaºi baza de date. Adicã, cine cautã o prinşesã narcisistã? O târfulişã plângãcioasã supãratã pentru cã pierduse o luptã? Toatã lumea a aflat cã-ºi bãtea iubitã. Nu este un martir. Este un laº nenorocit. Aici e strada Baker. Trebuie sã vedem Radio Da. Nu-i aºa cã asta putea sã fie prevenitã? Prevenitã? În urmã cu ºapte ani. Da, martie. Am mers la doctor. A spus cã nu o sã putem avea copii. Carol nu putea face copii. Iisuse, Tommy, nu am ºtiut asta. Imediat dupã aia Radio Pe drum spre casã, am parcat pe aleea din faşa casei ºi Radio ªtii, am discutat despre asta. Chiar acolo. Voiam copii? Acolo erau niºte fetişe drãguşe, jucau ºotron. Fetişe de cinci ani. ªtiu cã am stat acolo urmãrindu-le cum se joacã. Parcã eram în transã. Iisuse Radio Sunetul pe care l-a scos Carol Radio Nu era plâns, era ceva mai profund. Plânsul nu descrie genul ãla de sunet. Am privit-o în ochi. Nu era durere. Mai degrabã un rãzboi. Precum un rãzboi dintre bine ºi rãu, acolo, în ochii ei. Ca ºi când o atacã diavolul din interior, iar ea riposta. Sunt cu tine. Poate era iadul. Ce puteam sã fac? Asta am vãzut astãzi. Binele împotriva rãu, dragostea împotriva urii. Diavolul te loveºte în felul ãsta. ªi singura armã pe care o ai ca sã ripostezi Radio este dragostea. Asta este singurul lucru de care nu se poate atinge. Chiar dacã îl vânãm, îl prindem, îl omorâm Radio Toate astea, tot or sã ne afecteze. Sub nicio formã nu poate fi prevenit pe deplin. Avem braşele unul în jurul celalt. Puterea dragostei este enormã. Te iubesc. Haide. Nu cred cã este vreo modalitate prin care ei pot sã câºtige. Întotdeauna am ºtiut cã este ceva frumos îngropat adânc în sufletul Tommy Saunders. ªtii, acum patru zile Radio stãteam amândoi lângã cadavrul ace copil. Nu ne putem întoarce la toate familiile alea cu nimic. ªtim mai bine decât atât. Pariez cã aº alerga maratonul înaintea ta. Se spune „‘naintea ta”. ‘Naintea ta? ‘Naintea ta. Nu se aude „I”. „‘Naintea ta”. Bine. : La de ore dupã explozii Hei, ies sã fumez. O sã fiu chiar aici, bine? Nu, nu. Haide, bagã-şi piciorul înapoi înãuntru. A ieºit sulul din vas. Este în regulã. Se desprind în continuu. O sã strice vasul. Haide. O sã-mi ia o secundã, bine? Trag o fugã sã repar asta. Or sã te împuºte. Nu ai voie sã fii acolo afarã. Dle, tocmai am primit un apel. Cineva crede cã a vãzut pe cineva suspicios care se ascunde într-un vas mai încolo pe stradã. Într-un vas? Un vas. Hei, Tommy. Ce este. Dle, ce? Este în vas Radio Este în vas. Ce? Este cineva în vasul meu. E cineva în vasul tãu? Unde este vasul? În spate. Are niºte suluri care se pun sub prelata. ªi sulurile Radio Anunşã centralã. Sunt Yankee T, avem un posibil individ într-un vas pe stradã la numãrul . Hei, ai pivnişã? Da. Intrã în casã, du-şi familia în pivnişã ºi nu vã miºcaşi. Uºurel Radio Tommy, uºurel. Sânge. Ce? La naiba, la naiba! Ce aveşi acolo? Zi-le naibii sã facã liniºte! Ce naiba? El este. Este în afurisita de barcã! Ar fi putut sã punã o bombã, sã mergem. Cheamã ajutoare. Înapoi în maºinile voastre. La naiba, la naiba Radio Asiguraşi stradã! Evacuaşi casele astea, naibii! Sunt Yankee T-, avem nevoie de echipa de geniºti ºi de o echipã tacticã la numãrul de pe strada Franklin. Avem un posibil suspect într-un vas din curtea din spate. Ar putea avea o bombã. Aºteptaşi, lãsaşi echipa tacticã sã-ºi facã treaba. Hei, hei! M-ai auzit? Pe ce frecvenşã eºti? Nu, nu te-am auzit. Ce? Aici e tot statul, naibii, Tommy. Fiecare are o frecvenşã diferitã. Bãieşi, disciplina în staşia de emisie-recepşie, vã rog. Nu emiteşi. Nu vã implicaşi, vã rog. Se miºcã! Avem miºcare! Nu trageşi! Nu trageşi! Iisuse! Bãieşi, lãsaşi armele în jos. Toatã lumea. Rahat. Îşi spun, vasul ãla nu o sã mai pluteascã. Dacã tocmai aşi deschis televizoarele, a avut loc o ceea ce pare a fiLasă un răspuns