Prima Radio

Prima Radio, Prima Radio Radio Online, Asculta Prima Radio live Radio România…

Adauga?i la site-ul dvs..

Nu. Hai s-o facem. Vinny, nu pot face acest lucru fãrã anestezie. Ascultã Radio Este extrem de dureros. Ascultã-mã, doctore. Nu am luat droguri niciodatã. Nici mãcar un fum. Sau o linie. Nimic. Aºa cã nu voi începe acum. Doar scoate-le. Eºti gata ? Da, fã-o. La naiba, doctore ! Faci ceva greºit ! Nu, Vinny. Ascultã. Eºti sigur ? Se simte de parcã ar intra mai adânc. Ce spui de un sedativ ? Nu, sunt bine. Haide. Sunt bine. Oh, la naiba, doctore ! Le roteºti invers ! ªtii ce faci ? Da, ºtiu. Mulşumesc. Sunt calcifieri în jurul firelor. E ca un ºurub ruginit care iese greu. Bine. În regulã. Haide. Bine. Respirã. Bine, aºa. Foarte bine. În regulã. Bine. Floare la ureche. Whoo ! Bine. Am luat-o. Hei. Hei. Cred cã voi fi bine. Da ? Da. Oh, mulşumesc. Mulşumesc. Vã mulşumesc foarte mult pentru ajutor. Cu plãcere. Hei. Mulşumesc, doctore. Da. Mulşumesc. Mulşumesc, doctore. Sã mergem. Sã fiu al naibii. Bun. Bun. Cum e greutatea ? Mm-hmm. În regulã ? Îmi pare rãu, Vinny, este imposibil. Nu gãsesc pe nimeni care sã lupte cu tine. Ascultã-mã, Lou. Am muncit pe brânci. Doar un singur lucru m-a ajutat sã rezist. Haide. Nu-mi pasã cine e, unde are loc, sau câşi bani sunt. Nimic din astea. Haide, Vinny. Am sunat peste tot, Vinny. Nimeni nu vrea un meci cu tine. Nimeni nu vrea sã fie cel care te trimite înapoi la spital. Nu vreau sã-şi spun eu asta Radio Atunci nu spune, pentru cã am muncit prea mult ca sã aud aºa ceva. Vinny Radio Sã aibã o ºansã sã-i prindã din urmã pe Yankees. Red Sox are trei meciuri în Detroit, începând din aceastã searã. ªi sã recunoaºtem Radio Cu puncte în spate, au nevoie de un mic miracol Radio Probabil un miracol major Radio Pentru a câºtiga aceastã cursã Radio Mulşumesc, Joe. Visul continuã. Vinny Paz aºteaptã cu nerãbdare ºansa de a boxa din nou. În acest timp, Pazman face totul pentru a-ºi menşine corpul în formã, aºa cum am descoperit astãzi. Întotdeauna a fost ceva ironic sã-l vedem pe diavolul pazmanian purtând o protezã. Dar ironia s-a dus, ºi a fost înlocuitã cu oşel. Vinny Pazienza este din nou o maºinã de luptã. Hei. Hei. Ce ai fãcut ? Hei. N-am ºtiut cã o sã fie atâta nebunie. Haide. O sã rezolvãm asta. Sã mergem. Nu am nicio idee. Oau. Bunã tuturor. Ce mai faceşi ? Vinny, cum te simşi ? Te simşi bine ? Mã bucur sã vã vãd. Da. Ai prins asta ? Bine, Vinny. Haide. Bine, vã mulşumesc, bãieşi. Chiar apreciez. Aratã-le puşin spectacol. Bine. În regulã. Campionul este aici. Hei, Vinny, cum te simşi ? Cum mã simt ? Mã simt ca de douã ori campion mondial. Voi ce credeşi ? Mã miºc mai repede, lovesc mai puternic ? Aratã bine. Când e urmãtoarea luptã ? Uh Radio Nu ºtiu, dar o sã fie Radio O sã fie ceva mare. Care e clasa ta de greutate acum ? Uh, super-grea. Nu ºtiu. Este o întrebare bunã. Kev continuã sã mã îngraºe. Putem lua niºte imagini cu tine în ring ? Ar da foarte bine. Da. Ne-ar place, dar nu avem un partener de antrenament pentru azi. În regulã ? Kev. Vreşi sã mã vedeşi boxând ? Da ! Vreşi ? Haide. Kev, serios, gãseºte pe cineva. Sunt bine. Au spus cã nu voi mai merge niciodatã. ªi cã nu voi mai boxa din nou. Hei, Dino. Vrei câteva runde ? Cum adicã nu ? Iatã-mã aici, ºase luni mai târziu. Am avut ºuruburi în cap. M-am ales cu cicatricile astea. Fetelor le plac, nu, Cindy ? José. Hei, timpul zboarã. Jose, haide. Intrã în ring. Lovesc la cap Radio Bah ! Haide. Haide. Kev, ce facem ? Nu ºtiu, Vinny. Da. Ce ? Nimeni nu vrea sã boxeze cu mine ? Hai sã o facem în altã zi. Nu, haide. Hei, Tommy. Vino aici. Tommy, vreau sã boxezi cu mine. Nu, nu pot. De ce ? Pur ºi simplu nu pot. Haide. Tommy. Ce Radio Ce, nimeni nu vrea sã boxeze cu mine ? Hei. Boxez eu cu tine. Da ? Da. Bun. Faci un lucru bun. Cât de înalt eºti ? ,. Oh, Doamne, eºti uriaº. Haide. O poşi face. Haide. Hai, Ray. Ce faci, Ray ? Sã facem asta. Haide. Haide. Ce faci ? Loveºte-mã. Nu te pot lovi, omule. De ce ? Nu dansãm aici, târfo. Oau. Eºti bine ? Da, sunt bine. Mulşumesc. Da. Bine, campionule. Haide. Dacã totul merge bine la cabinetul medicu, pe , nu va mai dura mult pânã când îl vom vedea pe Vinny din nou în ring, luptând ºi rezistând cu o tãrie nemaiîntâlnitã, în una din cele mai curajoase reveniriLasă un răspuns