Pro FM

Pro FM, Pro FM Radio Online, Asculta Pro FM live Radio România…

Adauga?i la site-ul dvs..

din istoria boxu. Dorinşa ºi determinarea sunt încã acolo. Proteza l-a fãcut sã aprecieze altfel viaşa Radio Pot vinde asta. Haide. Este prea devreme. Mama spune asta ? Nu. Adicã, da, am vorbit despre asta. De câte ori crezi cã am avut aceastã conversaşie ? Nu, acum este diferit. E vorba despre mine. Nu crezi cã sunt pregãtit ? Cred cã eºti în mare formã. Atunci ce este ? Toatã treaba asta Radio Accidentul Radio M-a trezit. Am simşit cum este sã pierzi Radio Da, tata. Asta a fãcut ºi pentru mine. Am simşit ºi eu. Când nu mã puteam ridica din pat Radio Mã tot gândeam, ce o sã fac dupã asta ? O sã antrenez puºti la salã ? Sã stau în cârciumi noaptea ? ªi sã povestesc Radio despre ce boxer eram Radio Cum am fost campion mondial. Nu, asta fac eu. ªi nu ºtiu cum sã nu o fac. Bine. ªtiu cã tu crezi cã am fãcut o treabã bunã toşi aceºti ani, dar nu este tocmai adevãrat. Te-am lãsat sã te pui în pericol. Te-am împins sã faci asta. Nu, nu este adevãrat. Am fãcut-o. Nu, n-ai fãcut asta. Eu Radio am fãcut-o. Da ? ªi Radio ºtiu cã e un pic cam târziu ca sã mai schimb ceva, dar Radio Ce schimbare ? Nu pot Radio Sã fiu în colşul tãu de data asta. Sau pentru oricare alt meci. Nu vreau sã fiu acolo dacã o sã pãşeºti ceva. De ce faci asta acum ? Trebuia sã o fac cu mult timp în urmã. În regulã. Haide. Vinny. Ai o secundã ? Da. Ce este, Lou ? Am o ofertã datã naibii pentru tine. Nu am nevoie de o ofertã datã naibii. Am nevoie de o luptã. Ceva la ce nu te aºteptai. Iatã vestea cea bunã. Am încercat sã-şi gãsim un meci. Iar aparişia ta în presã Radio Treci peste, Dan. Ce ne-ai adus, Lou ? Roberto Durán. Campionul mondial IBC la supermijlocie. , milioane de dolari. Cea mai mare cotã din cariera ta. Deci, suntem în regulã ? Depinde de Radio Depinde de ce spune Kev. , milioane. Sã facem asta. Da, sã facem asta. În regulã. Haide. Avem o luptã. Haide. Haide. Nu mai fi tensionat. Vinny a fost omul, campionul mondial la categoria mijlocie. Atunci când un accident de maºinã l-a lãsat foarte aproape de paralizie, doctorii au spus cã nu va mai boxa din nou. Doctorii i-au spus: „nu vei mai merge din nou, ce sã mai spunem despre box.” Dar el le-a spus: „Doctore, voi boxa din nou.” Iar ei, „eºti nebun. Nici mãcar nu poşi sã mergi.” E o poveste fascinantã. Vinny Pazenia. Pazenia ? Sã-l aplaudãm. Pazienza ! Pazienza ! O, Doamne. Da, uitã-te la el. Oh ! Oh, e atât de arãtos. Şi-ai rupt gâtul. Evident. Te-am vãzut toşi cu protezã. ªi apoi ce ai fãcut ? Doctorii şi-au spus cã nu vei mai merge niciodatã, sã nu mai vorbim despre box. Nu voi mai boxa, ºi iatã-mã gata sã lupt cu Roberto Durán. Da. Pe iunie la MGM pay-per-view. Suntem la de ore distanşã de lupta din Las Vegas, dintre Vinny Pazienza ºi Roberto Durán. Rezultatele Duran, -, de ko-uri. O combinaşie mortalã a Roberto Durán. Este programat pentru runde, ºi, uh, ar trebui sã fie o luptã datã naibii. Duel în deºert. Durán. Pazienza. Doamnelor ºi domnilor, este seara boxu. runde la categoria supermijlocie pentru titlul mondial IBC. Evenimentul este supervizat de cãtre comisia atleticã din Nevada ºi de onorabilul guvernator Bob Miller. Sã facem introducerile. În colşul albastru, cu ºort roºu, cântãrind de kilograme Radio Din Cranston, Rhode Island, fost dublu campion mondial Radio Diavolul Pazmanian, Vinny Pazienza ! ªi adversarul sãu, în colşul roºu, nu are nevoie de nici o introducere Radio În ºort de culoare neagrã cu dungi aurii, pregãtit de luptã ºi cântãrind de kilograme Radio de victorii, prin knock-out. Campion mondial de patru ori. Fiul Republicii Panama ! Din Panama City, Panama, Manos de Piedras, Mâini de Piatrã, Roberto Radio Duran ! Sunt momente dramatice pentru Vinny Pazienza. El s-a întors în ring dupã ce a avut gâtul rupt, iar doctorii i-au spus cã s-ar putea sã nu mai meargã niciodatã. A purtat proteza ºase luni. Brãşãri de metal înºurubate în craniu, în patru locuri. Faptul cã se aflã acum în ring este un miracol în sine. Asta ºi faptul cã a sãrit trei clase de greutate de când a câºtigat primul sãu titlu, îl descrie ca un adevãrat miracol. Bine, domnilor. Cunoaºteşi regulile. Vreau o luptã bunã, curatã. Ascultaşi comenzile mele, ºi protejaşi-vã tot timpul. Acum atingeşi mãnuºile ºi sã începem. Toşi se întreabã acum: va rezista gâtul Pazienza unui meci pentru centurã de reprize ? A avut numai antrenamente de la accident. Însã acum, sunt Mâinile de Piatrã împotriva . Angelo Pazienza nu este în colşul Vinny în seara asta, pentru prima datã în cariera pugilisticã a fiu sãu. Aºa ! Jos ! ªi Pazienza este la podea ! A primit o loviturã durã în gâtul accidentat. Duran îl pune pe Pazienza la podea în runda . Patru Radio Cinci Radio ªase. Pazienza refuzã sã audã întreaga numãrãtoare. Nu e înşelept, dar cu siguranşã consecvent. Cum te simşi ? L-ai lãsat sã te loveascã. Cum e gâtul ? Sunt bine. De fiecare datã când loveºte cu croºeul Radio Eschivezi, ºi loveºti cu stânga. Miºcã-te mai mult. Eºti mai mare, eºti mai puternic, eºti mai rapid. În regulã ? Tipul ãla nu se poate miºca. Foloseºti jab-ul. În regulã ? Vreau serii de lovituri. Da. Haide. În regulã. Fã-l praf.Lasă un răspuns