Radio Brasov

Radio Brasov, Radio Brasov Radio Online, Asculta Radio Brasov live Radio România…

Adauga?i la site-ul dvs..

De abia l-am luat. Oh, iubito, uitã-te la tine! Uitã-te la tine! Am sã sar pânã obosesc. E apartamentul nostru? Pentru o perioadã. Vino aici. Vino aici. ªtiu acum cã am fost cam nebunã în ultimele sãptãmâni. Doar cã am încercat sã ajut sã supravieşuim. ªi îmi pare rãu dacã nu te-am tratat mereu cum ar trebui, pentru cã tu mereu mã faci fericitã. Mereu. Te iubesc, mami! ªi eu te iubesc! ªi eu te iubesc! Cravata asta e prea neagrã. Unde pleci? La serviciu. Am început o „Vineri Ocazionalã”. ªtii, noaptea trecutã, tu Radio Ai fãcut dragoste cu mine ca Radio Ca Radio Ca ºi? Ca ºi cum fãceai dragoste cu altcineva. Ei bine, dacã am fãcut aºa, atunci ar fi neprevãzut, da? Hei! Bunã! Pot sã te scot la prânz? Sigur. Wes, cine-i ea? Ea e Lindsey. Te cunosc. Unde mergeşi voi doi? Sã servim prânzul. Prânzul? Uau! ªtiu, aºa e? E frumoasã. E frumoasã. Haide, Lindsey. Dã-te jos de pe motocicleta tipu ãla. Ce faci? De unde eºti aºa sigur cã e motocicleta tipu? Nu-mi pasã a cui e, n-ar trebui sã fii pe ea. Dã-te jos. E de la „Brutãria Motocicliºtilor”. Le-am spus cã vrei sã faci un test de conducere ºi ei au încredere în mine. Iar numele tãu are greutate, aºa cã o avem. Haide. Ãsta-i prânzul tãu. Pune-şi asta, ca sã arãşi grozav. Vorbeºti serios? Mergeai cu aproape ! Nu puteam sã cred! Pentru cineva ca tine, asta-i prea periculos. Scuze, eu Radio M-am pierdut pentru un minut. Nu trebuie sã-şi ceri scuze cã faci ceea ce simşi. A fost bine. Crezi cã drumul e prea periculos. Chiar eºti Radio Ce crezi cã se poate întâmpla? Sã fii lovit de o maºinã. Tu Radio Oh, Doamne, chiar eºti un pesimist! Ar trebui sã renunşi! Eºti o figurã! Ah, nu! Oh, Doamne! Mã gâdili! O figurã! ªtiu cã sunt. Oh, e bine! Sunt logodit. O sã te cãsãtoreºti. Da. Oh, Doamne! Îmi pare rãu. Atunci de ce noi Radio De ce suntem aici? Doamne! ªtii, cu motocicleta, chiar a fost un gest drãguş. Oh. Mulşumesc. Te rog. Te rog, spune-mi cã înşelegi. Te rog. Felicitãri! Ar trebui sã mã întorc la fiica mea. La naiba! Pe unde ai fost? Mi-am lãsat telefonul pe birou. Ai încercat sã mã suni? De vreo ori. Scuze. Ce-i asta? Ia uitã-te. Nu se poate. A acceptat. Oh, omule. Oh, omule. Da. Oh, omule. Da, da! Eºti ud leoarcã. Pe unde ai fost? Oh, scuze. Omule, chiar te-ai îngrijorat, nu-i aºa? Nu cred c-am fost aºa de îngrijorat cum erai tu. Nu. Nimeni nu e aºa îngrijorat ca mine. Felicitãri! Asta-i cea mai bunã veste pe care am avut-o anul ãsta. Excelentã treabã, John! Mulşumesc. Avocaşii noºtri au contractele. S-o sun pe mama sã-i spun Radio Ah, nu, nu, nu. Hei, uite, sã Radio Sã avem contractul semnat mai întâi ºi apoi sã vinã toatã lumea aici luni, ºi atunci facem anunşul ºi sãrbãtorim. ªampanie în birou? Mie îmi sunã bine. Bunã idee. Du-te ºi schimbã-te. Vã spun tuturor, cã tata, Walter Deeds Senior, zâmbeºte din ceruri chiar în momentul ãsta. I-am preluat competitorul ºi i-am cauzat mult stres de-a lungul anilor aºa cã sunt foarte mândru de asta. ªtiu cã mama, d-na Wilimena Deeds e ºi ea mândrã. Vã mulşumesc tuturor. ªi, sã nu beşi prea mult, mai aveşi ore de muncã, ok? Adevãrat! Hei, Lindsey. Şineşi vreo petrecere? Fratele meu Radio Am vrut sã vorbesc cu Wesley, dar mã voi întoarce. Nu, nu, nu. I-ar place mult sã te vadã. Haide, e chiar acolo. Haide, haide. Hei, Wes! Wesley, ia uite pe cine am gãsit! Bunã. Lindsey, ce mai faci? N-am ºtiut cã aveaşi asta. Te voi suna. Nu, nu, nu. Nu. Nu pleca. Ea e Natalie, logodnica mea. Ea e Lindsey. Bunã! Mã bucur sã te cunosc. Eºti minunatã! Dumnezeule! Ea e prietena mea Heidi ºi soşul ei John. Ea cine e? Nu ºtiu. N-am mai vãzut-o niciodatã. Mamã, niciodatã nu vezi ajutorul. E o femeie de serviciu. Femeie de serviciu? Cine a invitat-o? Oh, se pare cã, bunul tãu fiu a fãcut-o. Bunã. Ea e mama mea. Oh. Ea e Wilimena, Lindsey. Bunã ziua. Încântãtoare. Încântãtoare, eºti încântãtoare. Cum? De când îl cunoºti pe fiul meu? Nu ºtiu. De puşin timp. Sã ºtii cã are o predilecşie pentru proiecte. Pre Radio Ce? Proiecte. Adorã sã le ia, sã le renoveze. Cumpãrã afaceri mãrunte, le face mai mari ºi mai bune, iar apoi le vinde, ºi pleacã. Îi absorbi ºi ei toatã viaşa, mamã, aºa cum faci cu toatã lumea? Eºti beat. Du-te acasã ºi culcã-te. Nu, nu, mamã. De ce aº face asta? Mã duc sã-l iau de lângã ea. Singura datã când îmi dai atenşie e atunci când fac o scenã. Walter! Ia uite-l pe bunul frate. Tu faci tot ce îşi spun ceilalşi sã faci. ªtii, mamã, am încheiat afacerea. În regulã? Am încheiat-o. L-am sunat pe Brunson ºi am fost la el acasã ºi am fãcut înşelegerea. Ok? De ce toşi vã prefaceşi ca ºi cum nu mã puteşi auzi? Am fãcut înşelegerea asta! ªtim asta, Walter. Ok. Walter, ºtim. ªtim cã ai fãcut înşelegerea. Sã nu îndrãzneºti sã mã priveºti aºa. Nu am Radio Nu am nevoie de mila ta! Tata a vrut ca eu sã conduc compania asta, Wesley, eu! ªi o pot conduce, Wesley! Walter. Da, poşi, exact în mormânt, acolo unde se duce ºi viaşa ta! Du-te naibii! Ia-şi mâinile de pe mine! Unde te duci? Unde te duci? Sã nu pleci, tu nu Radio Ia-şi mâinile de pe mine! Dã-mi cheile! Walter. Dã-mi cheile! Oprişi-i! Oh, Dumnezeule, oprişi-vã! Oprişi-vã, oprişi-vã, oprişi-vã! Oprişi!Lasă un răspuns