Radio Gaga Târgu Mures

Radio Gaga Târgu Mures, Radio Gaga Târgu Mures Radio Online, Asculta Radio Gaga Târgu Mures live Radio România…

Adauga?i la site-ul dvs..

Oprişi! Oprişi! Oprişi-vã! Eºti ok? Nu e chiar ironic? Suntem toşi blocaşi aici. Exact aºa cum tu eºti blocat de o carierã pe care nu o doreºti. Te urãsc. Lãsaşi-mã sã ies! Lãsaşi-mã sã ies! Lãsaşi-mã sã ies! Lãsaşi-mã sã ies! Hei! Eºti în regulã? Ce s-a întâmplat? Haide. Unde-i Ariel? A adormit. Oh, nu. Nu face asta! Ce faci? Cel puşin ºtii ceea ce vrei? Sunt un proiect pentru tine, Wesley, asta e? O sã mã aranjezi, ca sã te simşi tu aranjat? Îi ai pe toşi aceºti oameni, care sunt pe lângã tine, iar ei sunt toşi invidioºi pe ce ai tu, dar adevãrul e, uitã-te la tine. Nu eºti fericit. Trebuie sã mergi ºi sã gãseºti ceea ce te face cu adevãrat fericit. De ce nu crezi cã merişi asta? De aceea Radio De aceea sunt eu aici. Nu eºti atras de mine. Uitã-te la mine. Nu cred cã am fost chiar atractivã pentru tine. Noi amândoi trecem prin situaşii delicate chiar acum. Da, bine. ªtii ceva? Am înşeles. Nu eºti Radio Nu eºti atrasã de mine, ok? Sunt sãtul de oamenii care îmi spun mereu ce sã simt. Sunt bine. Te-ai culcat cu ea? Nu. Nu cred cã suntem pregãtişi sã ne cãsãtorim. ªtiu. Dar te iubesc aºa de mult. ªi eu te iubesc. Dar nu e de ajuns, nu? Nu. De ce nu mi-ai spus? De ce mãcar nu mi-ai spus ceva? Mentalitate de mafiot. Pãrinşii noºtri, prietenii, toşi Radio „Voi doi sunteşi un cuplu aºa de reuºit.” Am înghişit-o cu desãvârºire. Am crezut întotdeauna cã aº putea gãsi un tip grozav, sã aibã grijã de mine, sã avem o familie, sã trãim pânã la adânci bãtrâneşi. M-am gândit de atunci cã îmi place sã am grijã de mine singurã. Tu eºti singura femeie cu care mi-am dorit vreodatã sã mã cãsãtoresc, sã avem o familie, sã ºtii, doar tu ai fost. Nu vreau sã am copii. ªi ºtiu cã mereu ai spus, „Nu, iubito, te vei schimba. Eºti doar speriatã.” Nu sunt speriatã, Wes. ªi nu mã voi schimba. Nu vreau copii. Crezi cã asta mã face o persoanã rea, nu? Nu. Nu. Ce-ar fi dacã facem o greºealã, da? Ce-ar fi Radio Ce-ar fi dacã ne înºelãm? Ce-ar fi dacã eu sunt cel mai bun lucru care şi s-a întâmplat vreodatã? Ce-ar fi dacã tu eºti Fãt-Frumosul meu? Sau sã plecãm prea curând? Amuzant. Şine-l. Te iubesc, scumpo. Pe unde aşi fost voi doi? Mamã. Nu conteazã. Mamã. Urmaşi-mã. Trebuie sã-şi spun ceva. Da, dupã aceea. Vino cu mine. Mamã. Mamã. Ce-i? Vreau sã Radio Venişi. Oamenii sunt înfometaşi. Bunã. Ei sunt aici. Oameni buni! Cuplul! Doresc sã mulşumesc tuturor pentru prezenşã. Dar, nu va fi nicio nuntã. Nu ne cãsãtorim. Ce? Nu ne cãsãtorim, mamã. Wesley, pot vorbi cu tine? Nu. Wesley. Am trãit pentru tine ºi pentru tata, i-am trãit visul, dar cum rãmâne cu mine, mamã? Îmi pare rãu. Eu Radio Eu plec. Unde pleci? Sã cãlãtoresc în lume. Sã-i prind din urmã pe Rich, Josh. Ok. Iarãºi chestia cu motocicleta, nu? Nu. E cã eu plec pentru prima oarã în viaşa mea. John va conduce compania. Am discutat cu el, cunoaºte totul despre ea. Deci Radio John? Mai întâi, tata m-a distrus, acum o face fratele meu? Nimeni nu te distruge, omule. Tot ce şi s-a întâmplat, şi-ai fãcut-o singur. Împiedici orice lucru bun ce vine în viaşa ta, iar eu nu te mai pot ajuta cu asta. Dacã ãsta vrei sã fii, fii aºa, dar nu vei mai fi cu mine. Eu am terminat. Bunã. Hei! Arãşi grozav. Da, fãrã cravatã. Am încercat sã mã relaxez câte puşin. Îmi pare rãu de noaptea trecutã. E în regulã. Nu, nu este. Nu o sã Radio Nu o sã Radio Nu o sã mã cãsãtoresc. ªi Radio o sã plec mâine. La : dimineaşa. Unde o sã pleci? În Africa. Îmi expediez motocicleta acolo. Îmi prind din urmã amicii ºi o sã Radio Nu! Da. O sã sãpãm la sondele alea. Asta-i minunat! Bravo şie! Pentru cã trãieºti doar o datã, nu? Da. Ai dreptate. Ai fãcut Radio Ai fãcut asta pentru mine. Nu, nu am fãcut-o. Tu ai fãcut. Am lãsat în loc pe cineva cu decizie, îl cheamã John, ºi el ºtie totul despre tine ºi apartament. O sã fii bine. Poşi locui aici cât crezi de cuviinşã. Ok. Îşi mulşumesc. Speram cã nu ai mai avea nevoie. Ei bine, eu Radio Fac amândouã turele ºi mã gândesc cã aº putea pleca într-o lunã Radio Nu, nu asta vreau sã spun. Nu asta spun. Am biletele astea aici, pentru tine ºi Ariel, ºi doar speram c-ai vrea sã mergi cu mine. Nu pot. Pãi, poate mai bine sã le las aici în caz cã poate te rãzgândeºti? Nu, nu o voi face. Îmi pare rãu. Dar, îşi mulşumesc. Îşi mulşumesc pentru tot. Eu îşi mulşumesc pentru tot. Ne mai vedem. Sã ai grijã. Wesley. Ai venit sã mã convingi sã nu o fac? Nu. Am venit sã te vãd de adio. Îmi va fi dor de tine. Wesley, îmi pare rãu, scumpule. Îmi pare aºa de rãu. Fii cu mare grijã. Fii fericit. Te iubesc, mamã. Asta e prima ta oarã cu zbor comercial? Ai spus „bunã”? Bunã, d-le Wesley. Bunã, Ariel. În regulã, scumpo, du-te sã stai jos. Acum, uite. De multe ori în relaşii, oamenii nu spun ceea ce simt, pentru cã se tem sã nu fie rãnişi sau dezamãgişi. Dar vreau sã profit de ºansa asta cu tine. Cu toate cã ce a spus mama ta m-a speriat ºi nu vreau sã fiu un proiect pentru tine, Wesley. Mã gândesc la Ariel Radio Nu. Mami! Nu te uita. Nu ºtiu ce este pe acolo, sau ce mã aºteaptã, dar orice ar fi, o sã gãsesc. Aducând distrugere ºi apoi dispãrând fãrã urmã. Ascultaşi-mã. Trebuie sã luptãm. Alãturaşi-vã nouã.Lasă un răspuns