Europa FM Bucureşti

Europa FM Bucureşti, Europa FM Bucureşti Radio Online, Asculta Europa FM Bucureşti live Radio România…

Adauga?i la site-ul dvs..

transpiri te „obliviazã” într-o clipã ? Ce înseamnã „bliviat” ? Când te trezeºti au dispãrut toate amintirile despre magie. N-o sã-mi mai amintesc astea ? Nu. Bine, da. Te ajut. Vino atunci. Credance, unde ai fost ? Cãutam un loc pentru mitingul de mâine. E un colş pe strada care Radio Scuze, mamã. N-am realizat cã e aºa târziu. Te-am urmãrit la cinã. Da. Oamenii te plac, nu-i aºa, dle Kowalski ? Sunt sigur cã te plac ºi pe tine, nu ? Nu, nu chiar. Eu enervez oamenii. De ce te-ai decis sã fii brutar ? Fiindcã mor în fabrica aia de conserve. Toatã lumea-i pe moarte acolo. Îmi macinã viaşa. Îşi plac conservele ? Nu. Da Radio Nici mie. De aceea vreau sã fac produse de patiserie. Sã fac lumea fericitã. Mergem pe aici. Şi-a dat împrumutul ? Nu. N-am ce pune garanşie. Se pare c-am stat prea mult în armatã, nu ºtiu. Ai luptat în rãzboi ? Fireºte, toşi au fãcut-o. Tu n-ai luptat ? Am lucrat mai mult cu dragoni, Ironbellies ucraineni, pe frontul de est. Finestra ! Accio ! Bine Radio eºti fericit ? Gata una, mai sunt douã. S-au dus într-acolo, dle polişist. Mâinile sus ! Ce naiba-i aia ? Leu Radio New York e mult mai interesant decât mã aºteptam. Pune-şi asta. De ce ar trebui sã port aºa ceva ? Deoarece craniul tãu e susceptibil la rupere sub o forşã imensã. Dar le-am fãcut cacao Radio Bun. Pune asta. Bine Radio N-ai de ce sã-şi faci griji. Te-a crezut vreodatã cineva când i-ai spus sã nu-ºi facã griji ? Filozofia mea e cã îngrijorare înseamnã cã suferi de douã ori. E în cãlduri, trebuie sã se împerecheze. Mosc Erumpent, e înnebunitã dupã el. Bravo Radio Haide Radio în valizã. Nu ! Repar ! Pe barba Merlin ! Sunt la fel. Acelaºi lucru. Newt ! Nu ! Îmi pare rãu. Frumos spectacol, dle Kowalski ! Spune-mi Jacob. Bun, gata douã, mai avem una. Sari înãuntru. Doamnelor ºi domnilor, vorbitorul cheie din seara asta n-are nevoie de prezentare. A fost menşionat ca viitor preºedinte ºi dacã nu mã credeşi, citişi ziarele tatã . Doamnelor ºi domnilor, senatorul de New York Radio Henry Shaw ! Mulşumesc. Mulşumesc. Mulşumesc. ªi e adevãrat cã am fãcut ceva progrese. Dar nu existã rãsplatã pentru lene. Aºa cã, precum cârciumile odioase au fost alungate. Aºa cã acum sãli de biliard ºi aceste saloane private Radio Ce-i asta ? Vrãjitoare ! Prietenii noºtri americani au permis încãlcarea Statutu Pãstrãrii Secretu care ameninşã sã ne expunã pe toşi. Nu-mi va şine o predicã cel care l-a scãpat printre degete pe Gellert Grindelwald. Dnã preºedinte, regret cã vã întrerup, dar acest lucru e critic. Ar fi bine sã ai o scuzã bunã pentru intruziune, drã Goldstein. Da, am. Dnã, ieri a intrat în New York un vrãjitor cu o valizã. E plinã cu creaturi magice ºi, din pãcate, unele au scãpat. A sosit ieri ? ªtii de de ore cã un vrãjitor neînregistrat a eliberat creaturi magice în New York ºi gãseºti potrivit sã ne spui doar când a fost ucis un om ? Cine a fost ucis ? Unde-i omul ãsta ? Scamander ? Bunã, dle ministru. Theseus Scamander ? Eroul de rãzboi ? Nu Radio e fratele mai mic. Ce faci în New York ? Am venit sã cumpãr un Appaloosa Puffskein, domnule. Sigur. Ce faci cu adevãrat aici ? Goldstein. Cine e el ? E Jacob Kowalsky, dnã preºedinte, un nomad ce-a fost muºcat de una dintre creaturile d Scamander. Un nomad ? Obliviaşi-l ! Pe barba Merlin ! ªtişi care din creaturile dumitale e vinovatã, dle Scamander ? Nicio creaturã n-a fãcut asta. Nu vã prefaceşi ! ªtişi ce-a fost ! Uitaşi-vã la semne. A fost un Obscurial. Mergeşi prea tare, dle Scamander. Nu e niciun Obscurial în America. Sechestreazã-i valiza, Graves ! Aºteptaşi ! Nu ! Aresteazã-i ! Daşi-mi-o înapoi ! Nu le faceşi rãu creaturilor. Vã rog ! Nu e nimic periculos în acea valizã. Nimic. Asta vom hotãrî noi. Duceşi-i în celule. Nu faceşi rãu acelor creaturi ! Nu e nimic periculos acolo ! Nu-mi rãnişi creaturile ! Nu sunt periculoase ! Vã rog, nu sunt periculoase ! Nu sunt periculoase ! Îmi pare rãu pentru creaturile tale, dle Scamander. Chiar îmi pare rãu. Îmi spune cineva ce e acest Obscurial-Obscurios, vã rog ? De secole n-a mai fost vãzut unul. Am întâlnit unul în Sudan în urmã cu trei luni. Erau mai mulşi, dar încã existã. Au existat înainte ca vrãjitorii sã se ascundã. Pe când încã eram vânaşi de Încuiaşi. Uneori vrãjitorii ºi vrãjitoarele tinere încercau sã-ºi reprime magia pentru a evita persecuşiile. În loc sã-ºi exploateze, sau sã-ºi controleze puterile, au dezvoltat ceea ce numim Obscurii. E o forşã întunecatã instabilã ºi necontrolabilã care erupe ºi atacã. Apoi dispare. Obscurialii nu pot supravieşui mult, nu-i aºa ? Nu existã niciun caz documentat ca un obscurial sã fi supravieşuit mai mult de ani. Cel pe care l-am vãzut în Africa avea opt când Radio Avea opt când a murit. Vrei sã spui cã senatorul Shaw a fost ucis de un copil ? Mama mea ºi mama ta zburând într-o clipitã. Mama mea ºi mama ta, vrãjitoarele nu zboarã niciodatã. Mama mea ºi mama ta, vrãjitoarele o sã moarã ! Prima vrãjitoare s-a înecat în râu. A doua s-a prins în laş. Distribuişi pliantele ! Am sã ºtiu dacã le aruncaşi. Spuneşi-mi dacã vedeşi ceva suspect. Mi-a pãrut bine de cunoºtinşã, Jacob. Sper sã obşii brutãria. Eºti un om interesant, dle Scamander. Dle Graves. Te-au alungat de la Hogwards pentru cã aşi pus în pericol o viaşã umanã. A fost un accident. Cu o bestie ? Unul din profesori tãi s-a opus vehement expulzãrii. Cum de Albus Dumbledore e atât de ataºat de tine ? Sincer, nu ºtiu. Deci, eliberarea unei turme de creaturi periculoase aici a fost Radio doar un alt accident ? Nu-i aºa ? De ce s-o fi fãcut în mod voit ? Pentru a expune neamul vrãjitorilor. Pentru a provoca un rãzboi între lumea magicã ºi cea non-magicã. Vã referişi la un masacru pentru binele superior ? Da. Nu sunt unul dintre fanaticii Grindelwald, dle Graves. Mã întreb ce-mi poşi spune despre asta, dle Scamander. Este un Obscurios. Dar nu e ce credeşi. Am reuºit sã-l separ de o fetişã sudanezã încercând s-o salvez. Voiam sã-l duc acasã pentru a-l studia. Dar nu poate supravieşui în afara bulei. Nu poate rãni pe nimeni, Tina. Deci e inutil fãrã gazdã. Inutil ? E o forşã magicã parazit ce a ucis o copilã. La ce-aşi putea-o folosi ? Nu pãcãleºti pe nimeni, dle Scamander. Ai adus acest Obscurios în New York pentru a provoca perturbãri în masã încãlcând Statutul Secretu ºi deconspirând lumea magicã. Doar ºtişi cã nu poate face rãu, ºtişi ! Eºti vinovat de trãdarea colegilor vrãjitori ºi condamnat la moarte. Dra Goldstein e complice. N-a fãcut nimic ! Primeºte aceeaºi condamnare. Haideşi faceşi-o imediat. O anunş eu pe dna Preºedinte Picquery. Te rog. Nu face asta, Bernadette, te rog ! N-o sã doarã. Tina ! Mamã ? Tina ! Hai, scumpo, e timpul sã mergi la culcare. Eºti gata ? Nu-i aºa cã aratã bine ? Vrei sã intri ? Bunã, Sam ! Bunã, Queenie ! Au nevoie de tine jos. Îl obliviez eu pe el. Nu eºti calificatã. Sâm, Cecily ºtie cã te vezi cu Ruby ? De unde Radio Lasã-mã sã-l obliviez ºi nu va ºti de la mine. Ce faci ? Tina are probleme. Încerc s-o ascult. Tina are probleme. Încerc s-o ascult. Jacob, unde-i valiza Newt. Cred cã a luat-o Graves. Bine. Vino. Stai. Nu mã obliviezi ? Bineînşeles cã nu. Acum eºti unul de-al nostru. Alohomora ! Berto Radio Ce imaginaşie are când îºi închide biroul ! Bine. Hai sã scoatem lucrul bun din tine. Vrãjitoare ! Dle Scamander ! Nu te panica ! ªi ce sugerezi sã fac ? Sari ! Eºti nebun ? Sari pe el. Tina, ascultã-mã ! Te prind eu. Tina. Te prind eu. Te prind, Tina ! Sari ! Vino. Lasã-i în pace creierul ! Vino ! Haide ! Ce e creatura aia ? E Rãul Nãpustiitor. Îl ador ! Întraşi. Queenie ! Unde pleci ? Sunt bolnavã, dle Abernathy. Iar ? Ce ai acolo ? Lucruri de femeie. Vrei sã te uişi ? Nu mã supãr. Dumnezeule ! Nu. Însãnãtoºire grabnicã. Mersi. Credence, ai gãsit copilul ? Nu pot. Aratã-mi. Bãiatul meu, cu cât vom gãsi mai repede copilul, cu atât mai repede vei scãpa de dureri, aºa cum trebuie. Vreau sã pãstrezi asta, Credence. Nu l-aº încredinşa multora. Nu multora. Dar tu ? Tu eºti diferit. Când îl vei gãsi, atinge-l ºi voi veni la tine. Fã acest lucru ºi vei fi onorat printre vrãjitori, pentru totdeauna. Copilul e pe moarte, Credence. Nu mai e timp. Bunicul tãu avea porumbei ? Da. Al meu creºtea bufnişe. Îmi plãcea sã le dau de mâncare. Graves a insistat mereu cã perturbãrile erau provocate de un animal. Trebuie sã gãsim toate creaturile tale, ca sã nu le mai poatã folosi drept şap ispãºitor. Mai lipseºte doar una. Dougal, demighizul meu. Dougal ? Problema e cã Radio E invizibil. Invizibil ? Da. De cele mai multe ori face o Radio Cum se prinde o Radio ? Cu mare greutate. Gnarlak. Poftim ? Gnarlak. Era un informator de-al meu pe când eram un Auror. Fãcea comerş pe ascuns cu creaturi magice. N-are vreun interes pentru urme de lãbuşe ? Îl intereseazã tot ce poate vinde. Ce trebuie sã faci ca sã bei ceva aici ? Ce ? N-ai mai vãzut un elf de casã ? Nu, nu ! Cum sã nu ? Ador elfii de casã. Unchiul meu este unul. Da, da Radio ªase shoturi de apã chicotitã ºi un blaster, te rog. Non-magii sunt toşi ca tine ? Nu, doar eu sunt ca mine. Am arestat jumãtate din oamenii de aici. Poşi sã-mi spui sã-mi vãd de ale mele, dar am vãzut ceva în poşiunea aia a morşii. Te-am vãzut îmbrãşiºându-l pe al doilea Salemian. Îl cheamã Credence. Mama îl bate. Ea îi bate pe toşi copiii adoptaşi, dar se pare cã pe el îl urãºte cel mai mult. Ea e Non-Magul pe care l-ai atacat. Aºa mi-am pierdut postul. Am atacat-o în faşa unei întruniri a adepşilor ei nebuni. A trebuit sã-i obliviez pe toşi. A fost un mare scandal. El e ! Aºadar. Tu eºti tipul cu valiza plinã de monºtri ? Veºtile circulã repede. Speram cã eºti în mãsurã sã-mi spui dacã s-a observat ceva. Urme, chestii din astea. E o recompensã destul de mare pe capul tãu, dle Scamander. De ce sã te ajut, în loc sã te predau ? Cred cã trebuie sã te conving cumva. Considerã cã e o taxã de acoperire. MACUSA oferã mai mult de atât. Un Lunascop ? Am cinci. Ou de Ashwinder congelat. Acum începi sã Radio Stai puşin. Acela e o Goangã, nu-i aºa ? Nu Haide ! Sunt excelenşi spãrgãtori. Pe el nu-l poşi avea. Succes cu revenirea la viaşã, dle Scamander, cu MACUSA întreagã pe urmele tale. De acord. Pickett ! Ceva invizibil creeazã haos pe Fifth Avenue. Cautã prin marile magazine Macy’s. Poate au ce cauşi Dougal. Încã ceva. E un domn Graves ce lucreazã la MACUSA. Mã întrebam dacã ºtii ceva despre trecutul . Pui prea multe întrebãri, dle Scamander Radio Care te pot ucide. Vine MACUSA ! Le-ai dat pontul ? Scuze, dle Gnarlak. Îmi aminteºte de ºeful meu. Ce faci, Credence ? De unde o ai ? Dã-mi-o înapoi, Credence ! E doar o jucãrie. Ce înseamnã asta ? Scoate-o. Mamã. Nu sunt mama ta. Mama ta era o femeie rea. A fost a mea. Modesty. Ce se întâmplã ? Demighizul e paºnic, dar muºcã urât, dacã e provocat. Voi doi, mergeşi acolo. Încercaşi sã nu fişi previzibili. A fost Demighizul ? Nu. Cred cã e motivul pentru care Demighizul se aflã aici. Vederea opereazã cu probabilitãşi. Poate prevedea viitorurile imediate. Ce face ? Are grijã de copii. Ce ai zis ? E vina mea. Credeam cã sunt toate, dar cred cã am greºit numãrãtoarea. E dãdaca acelei creaturi ? Occamy ia mãrimea spaşiu. Creºte pentru a umple tot spaşiul. Mami e aici. Am nevoie de o insectã ! Orice fel de insectã ºi un ceainic ! Gãsişi un ceainic ! O iau eu ! Ceainicul ! Gândacul în ceainic. Ia mãrimea spaşiu. Se reduc pentru a umple tot spaşiul. Spune-mi adevãrul. Asta e tot ce a ieºit din valizã ? Da. Ãsta-i adevãrul. Da, e totul. Eºti fericit cã eºti acasã ? Pariez cã eºti epuizat, amice. Aºa. Aºa, bravo. Corect. Da, trebuie sã vorbim. Nu te-aº fi lãsat sã te pãstreze, Pickett. Mi-aº tãia o mânã, decât sã scap de tine. Dupã câte ai fãcut pentru mine, fii serios. Nu-mi place când eºti botos, ºtii asta. Pickett ! Ia zâmbeºte-mi. Pickett, zâmbeºte-mi. Bine. Nu-şi stã în fire sã faci asta. Newt ! Ea cine e ? Nimeni. Leta Lestrange ! Am auzit de familia ei. Nu sunt cam Radio ºtii tu ? Te rog, nu-mi citi mintea. Scuze, te-am rugat sã n-o faci. ªtiu, îmi pare rãu. Nu mã pot abşine. E mai uºor sã-i citeºti pe cei ce suferã. Nu sufãr. Mã rog, a fost cu mult timp în urmã. Era prietena ta când te duceai la ºcoalã ? Niciunul dintre noi nu se obiºnuise la ºcoalã. Aºa am devenit. Aşi devenit foarte apropiaşi. Ani de zile. ªtia doar sã ia. Tu ai nevoie de cineva care ºtie sã dãruiascã. Despre ce vorbişi ? De nimic. Despre ºcoalã. ªcoalã. Aşi zis ºcoalã ? E o ºcoalã ? O ºcoalã de magie aici, în America ? Sigur cã da. Ilvermorny. Este cea mai bunã ºcoalã pentru vrãjitori din lume. Cea mai bunã ºcoalã de magie din lume e Hogwarts. Hog-apã-de-ploaie. Pericol. Simte pericolul. Obscurialul. A fost aici ? Unde s-a dus ? Ajutaşi-mã. Ajutaşi-mã. Parcã mi-ai spus cã mai ai o sorã. Vã rog, ajutaşi-mã ! Unde-i sora ta, Credence ? Ajutaşi-mã ! Aia micã ? Unde s-a dus ? Vã rog, ajutaşi-mã ! Sora ta e în mare pericol. Trebuie s-o gãsim. Ce e locul ãsta ? Mama a adoptat-o pe Modesty aici. Dintr-o familie cu copii. I-e dor de fraşii ºi surorile ei. Încã mai vorbeºte despre ei. Unde e ? Nu ºtiu. Eºti un squib, Credence. Te-am mirosit de când te-am vãzut. Poftim ? Ai ascendenşã magicã, dar nicio putere. Dar ai spus cã poşi sã mã înveşi. E imposibil sã te învãş. Mama ta e moartã. Asta e recompensa ta. Am terminat cu tine. Modesty. Modesty ! Nu trebuie sã te temi. Sunt aici cu fratele tãu, Credence. Ieºi de acolo. Credence, îşi datorez scuze. Aveam încredere în dvs. Credeam cã sunteşi prietenul meu. Credeam cã sunteşi altfel. O poşi controla, Credence. Nu cred cã vreau, dle Graves. Isuse ! Aia e chestia Obscuria ? E mai puternic decât toşi de care am auzit. Dacã nu mã întorc, ai grijã de creaturile mele. Tot ce e de ºtiut se aflã în carneşelul ãsta. Poftim ? Nu-l vor omorî. Newt ! L-ai auzit ? Ai grijã de ele ! Şine-o tu, scumpule. Nu, nu Radio Nu pot sã te iau cu mine. Te rog, dã-mi drumul, Jacob. Tu mi-ai zis cã sunt unul de-al vostru. Nu-i aºa ? E prea periculos. Sã supravieşuieºti atât de mult cu asta în tine, Credence, e un miracol ! Tu eºti un miracol ! Vino cu mine. Gândeºte-te câte am putea face împreunã. Newt ! E al doilea bãiat din Salem. El e Obscurianul. Nu e un copil ! Puterea e atât de mare încât, cumva, a supravieşuit. Newt ! Salveazã-l ! Dle Graves ! Tina, mereu apari unde nu eºti doritã. Prindeşi-l. Sau vom fi expuºi, iar asta va însemna rãzboi. Credence ! Credence, pot sã te ajut. Izolaşi zona ? Da, domnule. Nu mai vreau pe nimeni aici. Credence. Credence te cheamã, nu ? Sunt aici ca sã te ajut, Credence. Nu sunt aici sã-şi fac rãu. În trecut, am întâlnit unul la fel ca tine. O fatã. O fetişã pe care au închis-o. A fost închisã ºi a fost pedepsitã pentru magia ei. Credence Radio Pot sã mã apropii de tine ? Pot veni ? Chestia aia mi-a omorât fiul ! Vreau dreptate ! O sã vã demasc pentru cine sunteşi ºi ce aşi fãcut. Faceşi fotografii. Credence ! Credence, nu ! Nu face asta. Te rog. Vorbeºte cu el, Tina ! Vorbeºte cu el. Te ascultã. ªtiu ce şi-a fãcut femeia aia. ªtiu cã ai suferit. Dar trebuie sã încetezi. Newt ºi cu mine te vom proteja. Omul ãsta te foloseºte. N-o asculta, Credence. Vreau sã fii liber. Este în regulã. S-a terminat. Nu ! Îl speriaşi ! Baghetele jos ! Sau va trebui sã-mi daşi socotealã. Credence. Nu. Credence. Proºtilor ! Vã daşi seama ce-aşi fãcut ? Obscurialul a fost ucis la ordinul meu, dle Graves. Da, iar istoria va şine cont, dnã preºedinte. Aşi fãcut o nedreptate în seara asta. E responsabil pentru moartea unui Non-Mag. Putea sã ne expunã comunitatea, a încãlcat una din legile sacre. O lege ce ne şine închiºi ca pe ºobolani în canale. O lege ce ne obligã sã ascundem adevãrata noastrã naturã, o lege ce ne obligã sã trãim cu teamã, pentru a nu risca sã fim descoperişi. Vã întreb, dnã preºedinte, vã întreb pe voi toşi. Pe cine protejeazã legea asta ? Pe noi ? Sau pe ei ? Refuz sã mã închin mai mult. Aurori, luaşi-i bagheta d Graves ºi escortaşi-l înapoi. Accio ! Revelio. Crezi cã mã poşi opri ? Vom face tot posibilul, dle Grindelwald. Vom muri un pic ? Mã gândesc cã cineva ar trebui sã fie cu ochii pe valiza asta. Mulşumesc. Vã datorãm scuze, dle Scamander. Comunitatea magicã a fost expusã. Nu putem oblivia un întreg oraº. În realitate, cred cã putem. Am vrut sã aºtept pânã ajungem în Arizona. Se pare cã eºti singura noastrã speranşã, Frank. ªi mie o sã-mi fie dor de tine. ªtii ce ai de fãcut. Nu-ºi vor aminti nimic. Veninul ãla are capacitãşi obliviative foarte puternice. Vã suntem datori, dle Scamander. Acum, scoateşi valiza asta din New York. Da, dnã preºedinte. Non-Magul ãla încã e aici ? Obliviaşi-l Nu putem face excepşii. Îmi pare rãu, dar ºi un singur martor Radio ªtişi legea. Vã las sã vã luaşi la revedere. E mai bine aºa. Nici nu trebuia sã fiu aici. N-ar fi trebuit sã ºtiu nimic. Toşi ºtiu cã Newt m-a oprit pentru cã Radio Newt, de ce m-ai oprit ? Pentru cã îmi place de tine. Pentru cã eºti prietenul meu. ªi n-am sã uit niciodatã cât de mult m-ai ajutat, Jacob. Vin cu tine. ªi o sã plecãm undeva. Oriunde. Vezi ! N-o sã mai gãsesc pe cineva ca tine. Sunt foarte mulşi ca mine. Nu. Doar unul e ca tine. Trebuie sã plec. Jacob ! Nu-i nimic. Nu-i nimic. E la fel ca atunci când mã scol dimineaşa, nu ? Scuzaşi-mã ! Scuzaşi-mã ! Hei ! Hei ! Dragã dle Kowalsky, vã irosişi într-o fabricã de conserve. Vã rog luaşi aceste cojii de ouã de Occamy ca garanşie pentru brutãria dvs. Un binefãcãtor. A fost Radio Nu-i aºa ? Ascultã, Newt Radio Vreau sã-şi mulşumesc. Pentru ce ? Pãi, ºtii tu. Dacã nu ai fi spus toate acele lucruri frumoase despre mine dnei Picquery, nu m-ar fi luat înapoi în echipa de investigaşii. Nu ºtiu cine e mai bun ca tine sã mã investigheze. Încearcã o vreme sã nu fie nevoie de asta. Aºa voi face. Voi avea o viaşã liniºtitã de-acum înainte. Mã întorc la minister. Le voi da manuscrisul meu. Aºtept sã iasã. Bestii fantastice ºi unde le gãseºti. Leta Lestrange îi place sã citeascã ? Cui ? Fata din fotografia pe care o porşi cu tine. Nu ºtiu ce-i mai place Letei în ziua de azi. Pentru cã oamenii se schimbã. Eu m-am schimbat. Aºa cred. Mãcar puşin. Îşi voi trimite o copie a cãrşii mele, dacã-mi permişi. Mi-ar plãcea. Scuzã-mã. Ce-ai zice dacã şi-aº aduce personal copia ? Mi-ar plãcea. Foarte mult. De unde vã vin ideile, dle Kowalsky ? Nu ºtiu. Îmi vin pur ºi simplu. Poftişi. Nu uitaşi asta. Hendry, du-te în depozit.Lasă un răspuns