Radio İnfinit

Radio İnfinit Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

Hai. Va muri singurã aici. N-o putem lua cu noi, Maurice. Înşeleg Radio Dar nu o pot pãrãsi. L-ai gãsit pe colonel ? Nu. Winter. Unde e colonelul ? A plecat. A plecat ? A plecat în aceastã dimineaşã Radio Radio a luat mulşi oameni cu el. Vin ºi mai mulşi soldaşi din nord. Colonelul se va întâlni cu ei Radio Radio la granişã. Care granişa ? De ce ? Nu ºtiu. Dar restul dintre noi plecãm mâine. Donkey cred cã soldaşii din nord Radio Radio vin pentru a ajuta sã termine maimuşele pentru totdeauna. A doua zi dupã bãtãlia de pe deal Radio Donkey pe care i-am prins, au promis cã-mi va cruşa Colonelul viaşa Radio Radio dacã le spun unde te ascunzi. Iartã-mã ! Fiul meu Radio Soşia mea Radio Sunt morşi. Ce facem acum ? Aºteptãm pânã când soldaşii pleacã Radio Îi vom urmãri pânã la Colonel. Koba ? Maimuşele nu ucid maimuşe. Soldaşii pleacã ! S-au oprit. În ce trag ? Nu ºtiu. De ce te-au împuºcat ? Ca ea ! El nu poate vorbi ! Va muri de la aceste rãni. Luca. Unde au plecat soldaşii ?! Winter, a spus cã merg la granişã. Da, dar în ce direcşie este asta ? Maimuşã Radio rea. (Bad Ape) Maimuşa rea. Cine eºti tu ? Ce faci aici ? Nu cred cã înşelege. Nu o recunosc. Nu e una dintre noi. Eºti singurã aici ? Rece ? Rece. Vãd o fetişã. Cred cã este un om. Dar voi sunteşi maimuşe. Ca mine ! Nu. Pune aia jos. De cât timp eºti aici ? De mult timp Radio Casã. Vechea casã. ZOO „SIERRA” Mai sunt ca tine ? Mai multe maimuşe de la zoo ? Moarte. Toate sunt moarte. Cu mult timp în urmã, oamenii s-au îmbolnãvit. Maimuşele au devenit mai inteligente. Apoi, oamenii au ucis maimuşele. Dar nu ºi pe mine. Am fugit. Ai învãşat sã vorbeºti ? I-am ascultat pe oameni. Maimuşã rea ! (Bad Ape) Maimuşã rea ! Nu atingeşi. E a mea. Sunt bine. Minunat Radio Întotdeauna am crezut cã am fost singurii. Mã întreb dacã existã mai multe în lume ? Mai multe maimuşe ca noi. Mãnâncã. Mãnâncã. Prieteni noi. O zi specialã. GRANIŞA CALIFORNIA COMPLEX CARANTINÃ De unde ai asta ? Loc rãu. L-am gãsit cu mult timp în urmã. Dupã grãdina zoologicã,Lasă un răspuns