Radio Logos

Radio Logos Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

am cãutat mâncare. Am gãsit o grãdinã zoologicã umanã. Zoo pentru bolnavi. Ziduri mari. Oamenii bolnavi au urcat. Oameni rãi i-au ucis. Apoi, toşi s-au îmbolnãvit. Sunt toşi morşi acum. Cu mult timp în urmã. Oameni rãi ? Soldaşi ? Soldaşi. O tabãra militarã pãrãsitã ! La granişã ! Poate Colonelul ºi trupele merg acolo ? Este de departe ? Ne poşi duce ? La grãdina zoologicã a oamenilor ? Nu ! Nu mã întorc acolo. Eu Radio Sunt toşi morşi. Am venit aici. E sigur aici ! Nu voi merge înapoi ! Te rog. Trebuie sã ne duci ! Nu ! Nu pot sã vã duc ! Nu pot sã vã duc ! Nu, nu ! Nu ! Uite, uite ! Multã zãpadã ! Nu pot sã merg, trebuie sã rãmân ! Poşi mânca, te odihneºti, stai aici. Cu mine. Uite. Pentru tine. Pentru ea. NOVA Cine este Radio Radio copilul ? Nu ºtiu. Dar Radio ea e cu tine ? Nu mai are pe nimeni. Vãd cum te uişi la ea. Arãşi trist. Ai copil ? Unul. Celãlalt a fost ucis de un om. Un soldat ? Eu Radio Am avut un copil. Crezi cã o sã-l gãsim Radio la grãdina zoologicã umanã ? Soldatul ? Nu ºtiu. Poate. Atunci Radio Poate te duc. Sete. Sete. Sete. Luca, haide sã mergem mai aproape. Protejeazã-i. Ce fac ? Nu ºtiu. Ce este aia ? O patrulã ? Nu vãd cãlãreşii. Stai ! I-am vãzut venind ! Cel puşin de data asta Radio Te-am putut proteja. Cezar Radio Asta trebuie sã înceteze Radio Nu-i prea târziu sã ne alãturãm celorlalte maimuşe. Nu putem merge înapoi ! Luca ºi-a dat viaşa ! Te rog ! Ei trebuie sã plãteascã. Acum Radio Radio vorbeºti ca Koba. A fost o greºealã cã v-am adus. Aceasta este lupta mea. O sã termin asta singur. Duceşi-vã. Acum. Alãturaşi-vã celorlalşi. Ce s-a întâmplat ? Au venit de nicãieri Radio Ne-au atacat. Am crezut cã o sã ne omoare Radio Dar Colonelul i-a oprit ! Era nebunie în ochii lui ! El a spus cã ne va folosi, înainte sã murim ! ªi ne-a adus pe toşi aici ! Sã vã foloseascã ? Ne-au forşat sã muncim ! Ce fel de muncã ? Stai. Fiul meu e aici ? Grant Radio ºi Lee Wellington Radio ºi Napoleon. Custer Radio ºi Sitting Bull. Probabil cã nu-şi place sã citeºti, dar acesta este un moment important.Lasă un răspuns