You FM Just Music

You FM Just Music Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

Lenore, reşeta pentru contraceptive e gata. E o altã Lenore. Lenore Miller. Vine sau nu? E chiar acolo. Ochi verzi, y, corp subşire, da, tu… iatã medicamentele. Poşi sã le ridici de acolo. Contraceptive? Da, contraceptive. Sunt pentru tine sau pentru Kim? Nu e momentul Trebuie sã ºtiu. Uite-l pe B-Dog, ce mai faci, omule? Mã cheamã Bryan. Aºa e, sincronizare perfectã, Bryan, Cum adicã? Fiindcã… şine astea, ochelarii… Nu, nu ãsta. O sã-l iau pe ãsta. Da. Oh, Doamne. ªtiu cã suntem împreunã de doar douã sãptãmâni ºi jumãtate… dar, cred cã tu eºti aleasa, ºtii? Mi-am spus cã m-am gândit mult la tine ºi mi-am zis, Ai vrea sã-l faci fericit pe Big Chocolate ºi sã te mãrişi cu mine? Nu. Da? Ce? Da, da, da. La naiba, da. Big Chocolate, Valtrex-ul poate fi ridicat de la ghiºeu… Acel Chocolate, cel mare. Bunicule, mã bucur cã ai un ºold nou. ªi eu scumpo, acum pot merge din nou. Bunicule, eºti bine? Mamã, Pe unde naiba ai umblat? Aº putea sã sã mor aici fãrã sã ºtie nimeni. Da, mamã. Cum e serviciul? Un coºmar. Îmi lipseºte agenşia. ªi misiunea din Orientul mijlociu? Mamã, nu mai lucrez acolo. Pãcat, mã gândesc sã iau pe altcineva în misiune. Mamã, te-ai retras de acum de ani. ªi ce crezi, cã nu mai sunt în stare? Cine e târfa mea? Mamã, dã-mi drumul, mã doare. Spune, cine e târfa mea? Eu. Spune-o mai tare. Eu sunt târfa ta. Târfa cui? Eu sunt târfa ta, mamã. Aºa e. Sunt rãvãºit. Ce mai face Lenore? Nu prea bine, se mãritã cu altul. Se mãritã? L-ai controlat pe tipul ãsta? Da, se numeºte Moneymaker. Oh, Big Chocolate, Ce? Un star , alias „Big Anaconda” pentru cã are o mãsurã foarte mare. O sã aibã o nouã pistã pentru autostrada lui. Mi-e rãu Bun, uite ce trebuie sã faci… Îi iei pe amândoi ºi îi duci la centrul de detenşie, Îl torturezi ºi îl umileºti atât de rãu în faşa ei încât nu or sã vrea sã se mai vadã niciodatã. O sã distrugi voinşa lui Moneymaker. N-o sã fac asta mamã. Lenore a trecut prin prea multe. Du-l pe tipul ãsta la o fermã. Înfige-i în fund un ºtiulete de porumb încins la grade pânã începe sã facã floricele ºi o sã-i explodeze fundul. Nu pot sã-i fac asta lui Lenore. E într-o stare emoşionalã fragilã acum. Bine, dar dacã ai nevoie de un loc unde sã te retragi, sã-mi spui. Mulşumesc, mamã. Ziua , testarea Vialis. de minute, nimic, zero. Cardio, creºterea tensiunii arteriale, nimic. de minute, nimic încã. Leul african este cel mai romantic. Nici nu se miºcã de pe ea, cu excepşia sabiei lui magice. ªi asta e nemaipomenit, pentru cã el ºtie cum sã umble cu ea. Uitaşi-vã cum îºi miºcã ºoldurile… Doamnelor ºi domnilor, avem tãrie. Uitã-te la osul ãsta. Foc! Bãrbat blocat într-o clãdire în flãcãri Este un incendiu puternic în Village Square Apartments. Trebuie sã ieºim. Aºteaptã. Acum. Nu. Aºteptãm detalii despre cum a început focul… Am reuºit, sunt un erou. Scuzaşi-mã, îmi puteşi spune cum a început incendiul? Aşi vãzut ceva? Nu sunt sigur. Ce fãceaşi când a început incendiul? Nu sunt sigur. Planul nostru a eºuat. O sã-l omorâm data viitoare. Îşi promit, nu o sã te dezamãgesc.Lasă un răspuns