MDR JUMP 90.4 FM

MDR JUMP 90.4 FM Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

Pânã la capãt! Pânã la capãt! Pânã la capãt! Doar englezi. Doar englezi! Doar englezi! Doar englezi! Nu! Pregãtişi-vã la pupa! Da, dle! Pregãtişi-vã sã desfaceşi parâma! Mai aveşi loc? Trebuie sã vã întoarceşi! Ai grijã la picior! Ai grijã la picior! Ai grijã la picior! Ai grijã la picior! Aveşi grijã… Este semnalul de douã minute. Aşi ratat plecarea navei. Aşi ratat-o. Este ultimul? Da, dle! Rupeşi rândul. Haideşi, haideşi! Dunkirk este foarte departe, de ce nu pot încãrca la Calais? Inamicul are ceva de spus în legãturã cu asta. Aici jos suntem şinte sigure. Fişi atenşi. Or sã vinã din direcşia soarelui. Rândul mai în spate! Hei, îl luãm noi. Coborâşi pasarela! Da, dle! Mergeşi rapid pe ea! Pregãteºte-te sã desfaci parâma de la pupa, George. Nu îi aºtepşi pe cei de la marina militarã? Au cerut nava Moonstone, ºi or sã o aibã… cu cãpitanul ei. ªi fiul sãu. Mulşumesc pentru ajutor, George. Ce faci? ªtii unde mergem? În Franşa. La rãzboi, George. O sã fiu util, dle. Inamic în faşã în stânga. Rupeşi formaşia. Este în spatele meu. Eu sunt în spatele lui. Hei! Câte aveşi? Unu, doi, trei, patru, cinci, ºase, ºapte, opt. Hei, voi doi, plecaşi de pe navã. Înapoi în rând. Voi amândoi, grãbişi-vã. Plecaşi! Ultimul baraj a avariat cârma. În regulã, ei bine… o sã o reparãm, dar leag-o din nou. Dle Dawson! Este unul de-al nostru, George. La semnalul meu, Fortis . Atrage-l spre stânga. Trei, doi, unu… Acum. Eºti liber. Este doborât? Da. Este doborât. Lider Fortis, un inamic este doborât. Lider Fortis, recepşionezi? Fortis , eºti în stânga mea. Nu îl vãd pe liderul Fortis. Terminat. Am înşeles, Fortis . Mã duc sã îl caut. Cât dureazã, dle locotenent? Trebuie sã punem un cablu nou, dle. Se grãbesc cât pot. Foarte bine. Dle colonel, trebuie sã hotãrãºti câşi rãnişi mai evacuezi. O singurã targã ocupã spaşiul a ºapte oameni în picioare. Scuzã-mã. Dle contraamiral. Dle comandant. Cum este perimetrul? Se micºoreazã în fiecare zi. Dar între ariergarda noastrã ºi francezi, ne menşinem pozişia. ªi tancurile inamice s-au oprit. De ce s-au oprit? De ce sã iroseascã tancuri preşioase când ne pot vâna din aer, ca pe un peºte într-un butoi? Cât timp se aºteaptã Londra sã reziste armata înainte sã ne negociem predarea? Sã ne negociem predarea? Ei nu se opresc aici. Trebuie sã ne recuperãm armata. Urmeazã Marea Britanie, apoi restul lumii. Iisuse. Adicã, practic poşi sã o vezi de aici. Ce? Casa. Dar francezii? Public, Churchill le spune „Braş la braş”. Braş la braş, plecãm împreunã. ªi în mod privat? Avem nevoie sã ne recuperãm armata. Despre câşi oameni vorbesc, dle? Churchill vrea .. Ramsay sperã cã putem sã-i dãm înapoi .. Sunt . de oameni pe plaja asta, dle. O sã trebuiascã sã facem tot ce putem. Bine, cheiul rãmâne deschis cu orice preş. Suntem în raza artileriei dinspre vest. Dacã se mai scufundã ceva aici, cheiul este blocat ºi suntem terminaşi. Nu putem sã încãrcãm de pe plajã? Este mai bine decât sã stãm aici când vin bombardierele în picaj. Este imposibil. Apa este prea micã. Orice vas care are coca în apã mai mult de un metru nu se poate apropia.Lasă un răspuns