MDR KLASSIK

MDR KLASSIK Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

Poate l-a omorât. Nu l-a omorât. De unde ºtim asta? Cât de greu este sã gãseºti un englez mort pe plaja din Dunkirk? Nu a omorât pe nimeni. Cautã doar o cale sã plece din locul ãsta, la fel ca noi toşi. Nu au exersat suficient la şintã pânã acum? Încearcã sã se asigure cã nu o sã pluteascã. O sã mai pluteascã? Sã pluteascã? Da. Cu mai puşinã greutate. ªi ºtim cine coboarã. Nu poşi sã faci asta. Francezul ãsta este de partea noastrã. Haide, du-te sus. Imediat cum o sã scoatã capul afarã or sã-l mãcelãreascã. Mai bine pe el decât pe mine. Asta nu este corect. Supravieşuirea nu este corectã. Nu, este un rahat. Frica ºi lãcomia sa. Soartã trecutã prin mãruntaiele bãrbaşilor. Rahat. Ne-a salvat vieşile. ªi este pe cale sã o facã din nou. Nu! Opreºte-te. Cineva trebuie sã coboare ca noi ceilalşi sã putem trãi. Vrei sã te oferi voluntar? La naiba, nu. Mã duc acasã. ªi dacã asta este preşul? O sã trãiesc cu asta, dar este greºit. Haide! Un singur om nu o sã conteze. Mai bine ai spera sã conteze, pentru cã tu eºti urmãtorul voluntar. Ce? Noi suntem fraşi de regiment, amice. Asta este situaşia. Plutim! Plutim! Porneºte afurisitul de motor! Bunã ziua. Îmi pare rãu pentru prietenul tãu. Nu ºtiu. Ai fãcut bine cã nu l-ai miºcat. Ai fãcut tot ce ai putut pentru el. Am irosit întreaga zi. Îşi împãrtãºesc frustrarea, dle colonel. Johny! Se trage în traulerul eºuat. Inamicii vin dinspre dune din est. S-a terminat. Astupaşi gãurile! Astupaşi gãurile! Ce vezi? Acasã. Este în regulã? Bãiatul? Nu. Nu, nu este. Tatã! Haide. Haide, Farrier. Haide. Sunt oameni în apã! Petrol. Petrol. Petrol. Intri în petrol! Continuaşi sã urcaşi. Este foarte mult loc. În regulã, sub punte. Abandonaşi nava! Abandonaşi nava! Abandonaşi nava! Gibson! Las-o! Sub punte! Trebuie sã urcãm cât mai mulşi dintre voi la bord înainte ca petrolul ãla sã se aprindã. Treceşi sub punte sau coborâşi de pe vasul meu. Este alegerea voastrã. Continuaşi sã venişi. Cu grijã. Cu grijã acolo jos. Cu grijã. Cu grijã acolo jos. Este mort, amice. Aºadar, ai mare grijã naibii cu el. Will…Lasă un răspuns