MDR SPUTNIK Black Channel

MDR SPUTNIK Black Channel Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

Dar cã într-o bunã zi o sã realizez ceva. Poate o sã ajung în ziarul local. Poate or sã vadã profesorii mei. Odihneºte-te acum. O sã am nevoie de tine pe punte imediat cum o sã poşi. Nu pot. Ce? Nu vãd. Dle? Francezii au fost împinºi înapoi în partea vesticã. Dar menşin în continuare perimetrul? Deocamdatã. Trece un ofişer! Daşi-vã la o parte! Daşi-vã la o parte! Unde sunt distrugãtoarele? O sã vinã unul curând. Unul? Dupã pierderile de ieri, o sã vinã câte o navã la chei pe rând. Bãtãlia este aici. Pentru ce naiba le pãstreazã? Pentru urmãtoarea bãtãlie. Cea pentru Marea Britanie. La fel ºi cu avioanele. Dar este chiar acolo! Practic poşi sã vezi… Sã vezi casa nu ne ajutã sã ajungem acolo, dle colonel. Trebuie sã trimitã mai multe vase. Cu fiecare orã, inamicul se apropie. Au activat ambarcaşiunile mici. Ambarcaşiuni mici? Lista ambarcaşiunilor civile rechizişionate. Civile? Avem nevoie de distrugãtoare. Ambarcaşiunile mici pot încãrca de pe plajã. Nu în aceste condişii. Aº prefera sã înfrunt valurile decât bombardierele în picaj. Ai dreptate… nu se vor ridica în asta… Geniºtii britanici construiesc debarcadere din camioane. Cel puşin asta o sã ne ajute când vine fluxul. O sã ºtim peste ºase ore. Credeam cã mareea se schimbã la fiecare trei ore? Atunci este bine cã tu eºti în armata terestrã, iar eu în marinã, nu-i aºa? Acolo. Vanquisher. Unde este echipajul? Probabil s-a speriat dupã ce au eºuat. Au fugit pe plajã. De ce? Pentru cã suntem în afara perimetrului. Inamicul ar putea fi chiar acolo. În regulã, mai bine aşi merge înãuntru, bãieşi. ªi aºteptaşi fluxul. În cât timp vine fluxul? La fiecare trei ore. Am presat pe ranã. L-am legat, l-am fãcut sã stea confortabil. Ce? Este rãu, tatã. Ar trebui sã ne întoarcem? Am venit tocmai pânã aici… Tatã, este unul de-al nostru? Este un avion Heinkel. Or sã atace acel curãşãtor de mine de acolo. Stai, ar trebui sã rãmânem în zonã? Sã luãm la bord supravieşuitorii? Ca sã facem asta va trebui sã supravieşuim noi. Scoate capul afarã, vezi dacã vine apa. Eºti un nemernic guraliv,Lasă un răspuns