NDR 2

NDR 2 Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

Tatã! Haide. N-a fost nicio paraºutã. Probabil cã e mort. Înceteazã! te aud! Sunt chiar aici! Poate cã este în viaşã. Poate. Poate îl putem ajuta. Nu! Atunci vor ºti cã suntem aici. De ce altfel trag în noi? Uitã-te la grupare… Antrenament la şintã. Du-te. Acoperã-le. Du-te, du-te. Trebuie sã le acoperim. Dupã tine, prietene. Eºti gata? Da, hai. Din nou? Cum putem coborî? Trebuie sã scoatem balastul? Greutatea? Trebuie sã scãpãm de greutate? Greutatea. Greutatea. Da. Da. Cineva trebuie sã coboare. Ne oferim voluntar. Nu avem nevoie de voluntari. ªtiu pe cineva care ar trebui sã coboare. Acesta. E spion german. Nu fi scrântit. E un neamş nenorocit. ªtim cã încã nu a spus un cuvânt. Ne-a privit. Nu vorbeºte engleza. ªi dacã o face, are un accent mai gros decât sosul de varzã. Eºti scrântit. Spune-i. Da. Spune-mi. Spune-mi… Gibson. Spune-mi! Spune-i, pentru numele lui Dumnezeu. Francais. Je suis Francais! O broascã? O broascã nenorocitã? O micã broasca laºã. Cine este Gibson? Este un englez mort ce stã întins pe acel nisip.Lasă un răspuns