Bremen Vier

Bremen Vier Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

Mari, mari! Mici, mici! Mici, mici! Stai, Marcial! Marcial? Stai, Marcial! Marcial? Mari! Marcial, stai! Mari! Marcial, stai! Marcial. Marcial, te rog, aºteaptã. Marcial, te rog, aºteaptã. Marcial! Marcial! Calmeazã-te, e vina mea. Am avut doar suc la micul dejun. E extraordinar. Sã repeşi totul e culmea simetriei. Mulşumesc, asta mã înveseleºte. Mulşumesc, asta mã înveseleºte. ªi culoarea? Gri, gri. M-am gândit cã-mi aduce noroc. Serios? De ce? Gri, gri. M-am gândit cã-mi aduce noroc. De ce? De ce? „Gris-gris” e o amuletã norocoasã africanã. Nu ºtiai? Nu. „Gris-gris” e o amuletã norocoasã africanã. Nu ºtiai? Nu. Nu vreau sã fiu negativistã, dar ºi tu ai o problemã. Asta e tot ce spun. ªi tu eºti dislexicã. Poftim? ªi tu eºti dislexicã. Unde e o prizã? Unde e o prizã? Poşi sã nu mai dai din mâini? E rândul tãu. Eºti gata? De ce mã başi la cap? Şi-am spus cã sunt aici pentru cã o prietenã nu putea veni. Cred cã o ºtiu pe prietena asta ºi semãnaşi ca douã picãturi de apã. Apa! Trebuie sã plec. Nu, nu te teme. Nu, nu te teme. Am fãcut-o toşi. Bine, nu plec încã. Sfântã Fecioarã imaculatã, cea mai bunã dintre mame, ajutorul tuturor creºtinilor, dã-mi putere. Vorbeºte cu prietena ei invizibilã. Mã credeşi serioasã, dar sunt foarte modernã. Am fost ºi la un concert Beatles. Nu-mi da mingea! Mã simt mai bine cu Biblia. Am stabilit sã nu ne batem joc. Nicio grijã. Sunt eu atent sã nu râdã nimeni. La tine mã refeream. Mã cheamã Ana Maria Virginia Galindo de la Mata ºi sunt Sunt fãrã vârstã. Sunt Sãgetãtoare, dacã asta conteazã. Culoarea mea preferatã e albastrul. Dar nu un albastru normal, ci unul profund, un un albastru celest. Nu ºtiu dacã explic cum trebuie. Sunt aici pentru cã am mania sã verific tot iar ºi iar, iar ºi iar. Doamne! Am pierdut cheile. De fiecare datã când plec de acasã, verific totul iar ºi iar. Dacã am închis gazele, curentul, apa, borcanul de biscuişi. Uite-le! Slavã Domnului! Verificarea. Clasic! „Clasici cicã. Am citit cã se vindecã. Sper sã se vindece, pentru cã, aºa cum a zis fata, nici eu nu am o viaşã. Era ºi timpul. Tocmai au plecat. N-au lãsat nicio firimiturã. Prietenele mele nu mã mai cheamã Ia ciocolatã. Nu ajung niciodatã Ia timp. Vezi? Te-ai descãrcat. Te-ai înecat într-un pahar de apã. Nu mai pomeni apa! Îmi vine sã mã duc sã verific robinetul. De la bideu? Poate cineva sã-i închidã gura? Nu tace niciodatã! ªi asta E tot ceva compulsiv? Nu ºtiu. Poate? Nu m-am gândit niciodatã. Iar! Nu mã pot controla. Asta pentru cã se spune despre creier cã e ca un computer, iar, dacã introduci date greºite, trebuie reprogramat. De asta sunt aici, sã fiu reprogramatã. Probabil mã credeşi nebunã. Nu. Dacã ar fi aºa, toşi am fi nebuni. Avem probleme, dar asta nu înseamnã cã suntem nebuni. Liniºteºte-te! Dar asta nu e tot. Mai am gânduri ciudate. Sã ne fie teamã? Idei care-mi trec prin cap. Mereu aceleaºi. Mereu aceleaºi. Deschide-şi sufletul! Nu, mai bine îi spun doctorului. Urechile voastre n-ar rezista. Dar dacã asta vreşi Sunt mimeticã. Mã influenşeazã tot ce vãd. Dacã Ia televizor se spune cã un bãrbat din Murcia ºi-a împuºcat vecinul pentru cã televizorul era prea tare, mã cuprinde gândul cã aº putea face ºi eu asta. Iartã-mã dacã diareea mea verbalã te-a deranjat mai devreme. Îmi place sã glumesc, o sã mã cunoºti mai bine. Dacã şi-aº spune cã am trecut printr-o etapã în care aveam ºi eu gândurile astea? Trebuie sã-şi rãspund? Sunt doar gânduri. Sigur n-ai face rãu nici mãcar unei muºte. Te contrazic. Uneori cred cã pot fi maleficã. Parcã ar mai trãi în mine o persoanã sau douã. Sau trei. ªi eu mã simt la fel. Sunt conºtientã de problema mea, dar o altã Blanca trãieºte în mine, care mã obligã sã fac lucruri absurde. Sã te gândeºti nu înseamnã sã faci. TOC nu e nebunie. Nu. Sunt sãnãtoasã. E doar o micã problemã. Nu. Sunt sãnãtoasã. Ne simşim vinovaşi? Nu. Adicã da. Simşim? Suntem conºtienşi de ce ni se întâmplã? Da. Suntem nebuni? Da. Adicã nu! Oamenii sãnãtoºi nu ne înşeleg, dar mulşi nu-ºi dau seama cã sunt mai rãi decât noi. Nu? Adicã da. ªi recepşionera? Eºti proastã? Da. Deºteptule, nu profita! Deºteptule, nu profita!Lasă un răspuns