NDR 1 Radio MV

NDR 1 Radio MV Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

Sau ai avut cel puşin decenşa sã-l îngropi? L-a îngropat. L-am ajutat. Am crezut cã era colegul lui. Poate cã l-a omorât. Nu l-a omorât. De unde ºtim? Cât de greu este sã gãseºti un englez mort pe plaja Dunkerque? Nu a omorât pe nimeni. Cãuta doar o cale sã plece de pe nisip la fel ca ºi noi. Nu s-au antrenat destul deja? Încearcã sã se asigure cã nu va pluti. Va mai pluti? Sã pluteascã? Da, da. Cu o greutate mai micã. ªi ºtim cine coboarã. Nu poşi face asta. Acest francez este de partea noastrã. Haide, du-te. De îndatã ce scoate capul, o sã-l omoare. Mai bine pe el decât pe mine. Nu este corect. Supravieşuirea nu este corectã. Nu, e de rahat. Este teamã. Este lãcomie. Soarta a trecut prin stomacul oamenilor. Rahat. El ne-a salvat viaşa. ªi este pe cale sã o facã din nou. Nu! Opreºte-te. Cineva trebuie sã coboare ca ceilalşi sã trãiascã. Vrei sã te oferi voluntar? Nu, . Mã duc acasã. ªi dacã acesta este preşul? Voi trãi cu asta… dar este greºit. Haide. Un om nu va conta suficient. Ar fi bine sã speri sã se întâmple, pentru Se întoarce. Se întoarce! Haide, Farrier. Haide. Coborâşi de pe vas! Haide, Farrier. Încã unul. Haide. Haide. Hai. Hai! Hai! Hai! Hai! Du-mã acasã. De unde eºti? De lângã Dartmouth! Din Deal? Ai grijã cã-şi intra curent în gurã! ªi mulşumesc! Ãsta-i un avion de vânãtoare. Da, un ME din sud. Peter, apucã cârma. Ascultã instrucşiunile mele. Îndreaptã-te spre sud! Cu toatã viteza, Peter! Continua sã vii. Continuã! Înainte sã tragã, trebuie sã lase botul în jos. Îşi dau semnalul! Acum? Nu! Nu, aºteaptã! Aºteaptã sã ajungã la linia sa! Acum! A plecat. Are peºti mai mari de prãjit. De unde ºtiai chestiile astea? Fiul meu e unul dintre voi. ªtiam cã ne va vedea. Eºti din RAF? Nu, nu eu. Fratele meu. A zburat pe Hurricane. A murit în a treia sãptãmânã de rãzboi. Nu. Rãmâneşi jos, vã rog. Vrem doar sã vedem stâncile. Este Dover? Nu. Este Dorset. Dar este acasã. V-am dezamãgit pe toşi, nu-i aºa? Hristoase. Câşi aşi intrat acolo? Unde naiba ai fost? Ei ºtiu unde ai fost Pa. O ceaºcã de ceai? O ceaºcã de ceai? Bravo. Bravo. Bravo, bãieşi. Bravo. Bravo, bãieşi. Bravo. N-am fãcut decât sã supravieşuim. Este destul. Bravo. Bravo. Bãtrânul ãla nici mãcar n-a vrut sã ne priveascã în ochi. Haide, soldat! ªtiu cã suntem ofişeri, dar ori noi, ori inamicul! Acum nu-i momentul sã fii special! Ei bine, Churchill ºi-a primit cei .. ªi ceva în plus. Aproape .. Pânã acum. Pânã acum? Eu rãmân. Pentru francezi. Unde suntem? La Siding. Plecaşi într-un minut. Ce staşie? Woking. Dã-mi unul din ziarele alea. Haide! CHURCHILL ANUNŞã EVACUAREA DUNKERQUE ÎN CAMERA COMUNELOR. Nu pot sã suport. Ai citit. Nu poşi suporta? Ne vor scuipa pe stradã. Dacã nu sunt închiºi înãuntru aºteptând invazia. Rãzboaiele nu sunt câºtigate prin evacuãri. Nu pot privi. Dar a fost o victorie în aceastã declaraşie care trebuie notatã. Recunoºtinşa noastrã pentru salvarea armatei noastre, nu trebuie sã ne orbeascã de faptul cã, ce s-a întâmplat în Franşa ºi Belgia este un dezastru militar colosal. ªi trebuie sã ne aºteptãm cã o altã loviturã va fi aplicatã aproape imediat. Vom merge pânã la capãt. Vom lupta în Franşa. Vom lupta pe mãri ºi oceane. BÃIATUl LOCAL, GEORGE MILLS, DE DOAR ANI, EROU LA DUNKERQUE. Vom lupta cu încredere sporitã ºi putere sporitã în aer. Vom apãra insula noastrã, indiferent care va fi costul. Ce? Vom apãra insula noastrã, indiferent care va fi costul. Vom lupta pe plaje. Vom lupta pe terenurile de aterizare. Vom lupta pe câmp ºi pe strãzi. Vom lupta pe dealuri. Nu ne vom preda niciodatã. Chiar dacã aceastã insulã sau o mare parte din ea vor fi subjugate ºi înfometate, atunci imperiul nostru de dincolo de mãri, înarmat ºi pãzit de flota britanicã, va continua lupta pânã când, cu voia Domnului, Lumea Nouã, cu toatã puterea ºi forşa ei va face un pas înainte spre salvarea ºi eliberarea celei vechi.Lasă un răspuns