1 LIVE 102.4 FM

1 LIVE 102.4 FM Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

Ce? Nu te atinge de mine! Este aici domnule. Vedeşi, vã ajung atâtea documente. Vãd cã eºti foarte deºtept. Cred cã asta face. Vino aici! Hai vino. Eu? Pãcat cã aºa un om deºtept sã se iroseascã aici. Da, domnule ºi eu cred asta. Cred cã ar trebui sã te transfer, alege-şi un loc. Pot sã aleg? Care este locul cel mai bogat, pe care îl pot conduce? Voi fi bogat. Aproape cã a meritat bãtaia. Mergi ºi pregãteºte totul pentru cãlãtorie. Da, domnule. Da, domnule? Pentru demonstrarea, îmbunãtãşiri sorşii, deschide depozitele ºi dã de mâncare oamenilor. Voi povesti domnitorului. Bunã idee. Deschideşi depozitul! Haideşi. Hai, miºcare. Excelenşã, aº dori regiunea Huang Chao. A-şi avea vreun sfat bun pentru mine? Este important sã ne amintim, despre regula cu privire la putere ºi haz. Regulamentul puterii: plãteºte-şi datoria, fii amabil, poartã-te bine cu oamenii ºi oferã-le sprijinul tãu. Şinând asta minte, niciodatã nu vei avea probleme, din cauza îmbogãşirii tale. ªi regulamentul hazului? Sunt: sã minşi, sã înºeli, sã furi ºi sã înspãimânşi. Înşeleg. Cu aºa reguli nu se poate greºi, nu-i aºa? Dupã cum vãd, ai învãşat deja sã fii amabil. Mulşumesc. Aduceşi-vã aminte în totdeauna! Politica este un joc ºi ca sã câºtigãm trebuie în totdeauna, sã fim cu un pas înaintea duºmanilor noºtri, aºa niciodatã nu ne vom teme din cauza mersului înainte. Pregãtişi lectica! Ginseng-ul ajutã la respiraşie, iarba zmeului este contra otrãviri, Tin-tsi-ul tin-tsi-ul Nu-mi amintesc. Nu-mi amintesc. Tatã. Aratã limba. Promit, nu o sã doarã. Are puşinã temperaturã. Doctorul încã nu a venit acasã, deci dacã de searã, tot va avea temperaturã, încercãm sã-l cãutãm. Trebuie sã plec. Am luat în împrumut câteva medicamente, ca vânzându-le sã am bani de drum, dar într-o zi îmi voi plãti datoria. Frumos! Mulşumesc. În regiune mi-am pierdut tatãl ºi ca sã-l gãsesc, am nevoie de bani de acea vând aceste leacuri care vindecã toate bolile. Doar de cenşi bucata. Nu meritã Odatã ne-ai ajutat, acum încercãm ºi noi sã te ajutãm sã le vinzi. Ce se întâmplã aici? Nu tu eºti copilul, al cãrui tatã ne-a insultat deunãzi? Este timpul, sã te învãşãm minte. Atunci începeşi. Acum vei primi ce merişi! Fei-hung, fugi! Dupã el! Scuzaşi. Pe acolo, pe acolo! Poftim, asta cum îşi place? Te-ai descurcat bine, bãiete, le-ai dat ce meritã. Uite ce ai fãcut! Cine va plãti pagubele? Ia întoarce-te. Domnule, sper cã asta acoperã pierderile. Ajunge? Este chiar prea mult! Mult? Cred cã nu sunt lãmurit cu posibilitãşile propriilor mele forşe. Fei-hung, te-ai descurcat foarte bine! Puneşi-mã jos, ºtiu sã merg! Încercuişi! Care din voi este Wong Fei-hung? El este. Un copil ºi ai lãsat, sã te batã? Tu te-ai bãtut cu ei? Da. ªi cu tine mã voi lupta, dacã ai curajul. Hei, taurule. Ia vino. Prinde-mã dacã poşi! Nu poşi sã mã prinzi! Nu poşi sã fugi! Te prind! Chiar i-am gonit? Acum te-am prins piciule! Aºa crezi tu. ªefule eºti bine? Nu ar trebui A avut noroc. Cine te-a lovit? Fei-fung, hai aici. Sã mergem. De ce ai plecat? Îmi pare rãu, dar trebuie sã-l gãsesc pe tata. Poate, te pot ajuta. Sã mergem. Salutãri, excelenşã! Aduceşi în faşa mea guvernatorul! Aduceşi guvernatorul! De ce strigaşi? Nu are omul pic de odihnã. Hei, ce faci în scaunul meu? Nici un preot sã se aºeze acolo! Aduceşi paznicii aici ºi aruncaşi-i în închisoare, acum! Respecte pentru excelenşã sa! Excelenşã? Încã unul? Atunci sã-i vedem ºtampila! Uitã-te la asta, tâmpitule. Se pare cã acesta este cel adevãrat. Excelenşã. Aºa îmi place. Aduceşi ceva de mâncare Imediat excelenşã! Mergi ºi spune, sã facã ceva mâncare vegetarianã. Da domnule. Doar verdeaşa nu face Preparaşi ºi cea mai bunã carne. Desigur Bâta mãturã toatã nedreptatea. Trebuie sã înveşi sã o foloseºti corect. Acum încearcã tu. Ascultaşi, Dr. Yang. Primul elev. Tu ai fost primul. Atunci el este al doilea. Nu peste mult timp va trebui sã te lupşi cu tatãl sãu. Sper sã nu ajungem acolo. Poşi pierde De aceea îl învãş Trebuie sã dau mai departe cuiva. Ai fost deºtept. Tatã. Nu am putut vedea, sã stea despãrşişi. Ai dreptate. Mulşumesc. Ai crescut. Tatã, poşi sã fii mândru de mine.Lasă un răspuns