WDR 2 Bergisches Land

WDR 2 Bergisches Land Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

Nu poate rãmâne aici. L-aº putea duce la spital. Îmi asum rãspunderea. Iar voi comportaşi-vã corespunzãtor, s-au vã molipsişi ºi voi. Dar sã ducã de aici copilul. Aºa este! Umbrela tatãlui meu. Maistre Wong. Venişi, sã mâncaşi ceva. Mulşumesc. Cel mai bun loc din casã. Priveliºte minunatã. Aveşi dreptate. Servişi-vã. În regulã. Mulşumesc ºi mulşumesc, cã-l îngrijişi pe Fei-hun. Domnule Wong, dacã nu reuºeºte sã prindã Maimuşa de fier, rezolv, sã poatã pleca împreunã cu fiul sãu. Nu vreau, sã vã faceşi griji. Aşi face asta pentru noi? Poate nu sunt un om deosebit, dar ºtiu ce e bine, ºi dumneata îmi eºti un exemplu. Exemplu? Mã tem cã acum nu sunt un exemplu bun. ªtişi viaşa câteodatã este, ca o mâncare cu multe ingrediente, câteodatã nu gãsim, ce vrem ºi trebuie sã ne descurcãm aºa. Niciodatã nu putem fi siguri, cum se va termina. Nu vom avea predecesori cinstişi? Cine a pus aia acolo? Maimuşa? Hei, aºteptaşi-mã. Maimuşa de fier, aratã-te. Pazã, sunteşi arestaşi. O fe Ce aşi fãcut? Pumn de Shaolin! Sunteşi Shaolini? Ce te intereseazã? Am întrebat ceva! Un preot! Haide! Ghearã de vultur! Eºti Shaolin. Spune cine-şi este maistru? Nu vorbesc cu duºmanii lui Shaolin. Tatã. Atenşie! Maimuşa de fier. Fei-hung. Tu eºti. Spune-i tatãlui meu, cã sunt bine! El îºi face griji din cauza tatãlui sãu. Iar tatãl sãu, pentru el. Ce tatã ºi fiu iubitor. ªtiu, cine eºti. Ce a spus? Întreabã-l, dacã se scoalã. Dormind cu sprâncenele-ncruntate Prea tânãr ºi mic, sã ºtie Copilul va visa odatã încotro sã-l ducã drumul Siu Hung, Peony, te aºteaptã clienşii. Bãiatul meu? Te-ai odihnit destul, ridicã-te, vino! Asta nu trebuia Îi cumpãr libertatea. Ia aurul ºi ieºi! Dragostea este o necesitate omeneascã, care hrãneºte puterea ºi binele. Sã nu spun încã odatã. Pricepe odatã. Hei, nu puteşi sã intraşi doar aºa. Este împotriva regulamentului. Trebuie aprobare pentru asta. Mie-mi spui? Vreau sã-l vãd pe guvernator! Ce sã fac cu asta? Trebuie aprobare, sã puteşi intra la guvernator. Idiotule, pentru un ofişer cu rang înalt nu trebuie. Hei, acel evantai îl foloseºti doar la cei cu rang înalt! Deci la el nu! Evantai de domnitor? Pieri din calea mea! De ani buni fac aici controale. ªi nu-mi amintesc, sã te fi vãzut pe aici. Eºti nou? Da domnule, sunt noul comandant al pazei. Te-ai uitat la ºtampilã? Cum puteam sã fac asta? Eu sunt doar un simplu paznic. Îşi desenez sprânceana. Sã arate, ca originalul! Cine eºti? Nu a aºteptat sosirea mea? Este încã ziuã. De ce vã petreceşi timpul, cu distracşii nocturne? Excelenşã. Vreau sã vãd hârtiile. Îmbrãcaşi-vã imediat! Da, domnule. ªi grãbişi-vã, sunt un om foarte ocupat! Evantai de domnitor? Grãbişi-vã! Domnule guvernator Sigur, cã este un superior? Da, domnule, Sã vãzut din prima. Da dar ai cerut sã vezi ºtampila? Am fost atât de sigur, încât nu am îndrãznit. Idiotule Miºcã, pregãtişi-mi hainele! Ce a fãcut? Uitaşi-vã la dezordinea asta! Domnule, nu am avut viaşa uºoarã în ultima vreme. Adunaşi astea! Da. Mi-aşi arãta, ºtampila de domnitor? Insinuezi, cã nu sunt acela, care m-am prezentat? Hei, adu-mi aici geanta! Unde este? Nu este aici! Ce e asta? Ce sã însemne asta? Maimuşa de fier. Maimuşa? Cine este Maimuşa de fier? Un tâlhar renumit, cel mai mare. Este de râs. Cum aşi putut sã-l lãsaşi? Cu aºa mulşi paznici?! Ce fel de guvernator eºti dumneata? Excelenşã, cum aº putea sã vã despãgubesc! Pentru asta te duc înaintea judecãtorilor. Deschid ºedinşa. Dupã cum vãd oricare din voi poate fi Maimuşa de fier! Recunoaºteşi, care din voi este acela? ªtiu, cã este printre voi! Nu cumva sã credeşi, cã veşi scãpa aºa uºor! Excelenşã, cred cã du Poate aº putea fi, un ofişer simpatic ºi mãrinimos. Nu se poate cu aºa oameni. Hei, de ce-mi pare asta aºa cunoscut? Amândoi sunt aºa importanşi, cã se potriveºte zicala: ideile mãreşe, fac identic treburi Cred cã trebuie, sã te pedepsesc! Excelenşã, aveşi dreptate. Trebuie sã învãşaşi ce este respectul! Wu. Domnule. Fã tot, ce spune. Mãsuraşi de lovituri pe guvernator. Mã scuzaşi, trebuie sã execut ce mi-a ordonat. Executã! Mai mult nu, vã rog Vã arãt, cum se poate prinde Maimuşa de fier.Lasă un răspuns