WDR 2 Ostwestfalen-Lippe 93.2 FM

WDR 2 Ostwestfalen-Lippe Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

Am fost cuminte, cât ai lipsit. Nu te-am fãcut de ruºine. Bine! Mã bucur, cã ai crescut. Încet devii bãrbat. Aº vrea sã mulşumesc, cã aşi avut grijã de Fei-hung. Am fãcut asta cu plãcere. Luaşi. Dupã dumneavoastrã. Mã rog. Am auzit cã refugiaşii sosesc încontinuu. Sigur va veni ºi Maimuşa de fier. Poftim. Fei-hung, ce faci? Acea este a gazdei Lasã-l. Încã nu sã vindecat complet ºi asta este prea unsuroasã. Luaşi doctore, mâncaşi dumneavoastrã. Sã vindecat, nu o sãi facã rãu. Poftim. Nu sunt de aceiaºi pãrere, trebuie o dietã mai asprã. Stomacul este încã fragil. Aceastã ratã este prea grasã. Pânã nu se face complet bine eu hotãrãsc ºi va mânca mai puşin. Domnule Wong, în calitate de medic nu sunt de aceeaºi pãrere cu dumneavoastrã. Mâncarea face bine bãiatului. Poftã bunã este semnul sãnãtãşii. Dacã ar dori sã mãnânce, trebuie lãsat. Trebuie sã fim atenşi cu bãiatul. Nu sunt de aceeaºi pãrere. Nu vã mai contraziceşi. Scuzaşi. Am pierdut tot ce am avut. Chiar ºi soşia. Nu am pentru ce trãi. La revedere averea mea. Trebuie sã fac rost de bani, sã-mi cumpãr locul în politicã. ºi soarta, care te-a furat de la mine. Nu pot şine nici o înmormântare onorabilã. Trebuie sã mã vând pe mine, sã fac rost de bani. Nu trebuie sã te vinzi. Acum poşi sã-l înmormântezi onorabil pe soşul tãu. Mulşumesc, mulşumesc. Nu trebuie sã mulşumeºti. Mai bine te omor! M-aşi înºelat. Aºa este. Vei muri! Adio, Maimuşa de fier, s-a terminat cu viaşa ta. Te-a trimis guvernatorul, nu-i aºa? Dacã da, sau nu, ce mai conteazã. Folosişi religia ca pe o mascã, sunteşi mai rãi, ca înainte-mergãtorii corupşi. Sabia Virginei. La mutra asta, nu este de mirare, cã e virginã Sã-şi vedem faşa! Sabie dublã. Nu ºti care-i tãiºul? Lasã-l! Dispari! Cred cã am câºtigat din nou. Sã vedem dacã ne pierdem vremea. Posturã Shaolin. Sã vedem dacã te poşi ridica la nivelul unui Shaolin. Recunoºti „Palma minunatã”? Am luptat împotriva lui. Sã vedem, cum te descurci acum. Cu durerea asta nu ajungi departe. Maimuşa de fier! Pumn de Shaolin? Eºti preot Shaolin? Aºa este! Cu rangul cel mai înalt. Tu eºti acela, care s-a rãsculat contra Shaolin ºi a incendiat biserica. Au meritat. I-am învins. Nu-mi şine predici, colegii tãi morşi pot regreta. Cine eºti tu? Wong Kei-ying. Wong Kei-ying? Ai kung-fud-ul neobiºnuit. Aºa este. Ãsta este „ªutul din umbrã” al familiei noastre. Wong Kei-ying. Eºti tare sigur de tine. Nu te pot lãsa în viaşã. Ai primit „Palma minunatã”. Nu vei mai trãi mult. O nu! Ce sã întâmplat? Acul, adu-l A fost „Palma minunatã” a preoşilor. Prima datã trebuie sã îi dãm drumul la sânge, apoi sã îi dãm antidotul. Fã-o! Scrie-mi antidotul. O sutã de picioare. Coadã de scorpion. Fiere de urs. Viperã. ªopârlã. Doctore, doctore Trebuie sã rãmânã treaz! Ce mai trebuie? Sculaşi-vã Dr. Yang. Tatã eºti bine? Fei-hung, sunt rãnit. Cheamã-l pe Dr. Yang. Ce e? Maimuşa de fier? Tatã. Ce faci? Lasã-mã! Nu e cea ce crezi. Cum îndrãzneºti? Ce ºtii tu? Domnule Wong. Doctorul el e Maimuşa de fier? Tatã nu! Vreau doar sã mã uit cât de gravã este rana, uşule. Orchid scoalã-te. „Palmã minunatã” de Shaolin? Antidotul. Trebuie folositã otravã?! Otravã contra otravei. Un medic de briliante. Fei-hung, scrie! OK tatã. Au meritat ºi eu am învins. Morşii poate regreta. ªi în scurt timp ºi tu. Otravã contra otravei. Otravã contra otravei. Curãşã sângele, ºi învie sufletul. Blestem pe tine, blestem mortal! Aplicarea rapidã singura ºansã de vindecare. Simte-mi puterea! Tatã! Maimuşa de fier ºi Wong Kei-ying sunt pe moarte. Mergeşi ºi cãutaşi prin toate spitalele, pânã îi gãsişi! Da, domnule. Medicamentul a fost minunea necesarã. Adevãratã strãpungere. Aº dori sã vã mulşumesc, cã mi-aşi salvat viaşa. Eu ar trebui sã mulşumesc. Cu „otravã contra otravei” a-şi reuºit sã ne salvaşi. Spuneşi-mi, mai vreşi ºi acum sã mã arestaşi? ªtişi prea bine, cã nu aº putea face asta. Dar mi-e teamã cã altul ovã face. Ascultaşi-mã! Ar fi mai bine dacã aşi renunşa. Acum nu pot sã fac asta. Sunt dator tatãlui meu cu asta. Colegii lui au fost corupşi. Din cauza asta l-au ucis. M-am angajat, cã voi drege lucrurile. Lãcomia este mortalã.Lasă un răspuns