WDR 2 Südwestfalen 97.1 FM

WDR 2 Südwestfalen 97.1 FM Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

Pe aici. Este aºa bun, cã Maimuşa de fier. Domnule, îl cauşi pe omul acela, noi cu toşii suntem nevinovaşi, ne puteşi da drumul. Nu Nu sunt sigur, cã voi doi nu conlucraşi. Pânã când nu va fi prins, nimeni nu scapã de pedeapsã ºi nu va fi liber. Bunã idee. Aveşi milã, domnule! Liniºte Domnule, dacã vã promit, cã-l voi prinde, îi lãsaşi liberi? Nu dumneata eºti renumitul Wong Kei-ying? Ba da Mã bucur pentru întâlnire. Wong Kei-ying, destul de renumit. Te-am întrebat, nu? Wong Kei-ying, aceasta este unica ºansã, sã clarifici situaşia. Prinde ºi adu aici Maimuşa de fier. Ai pentru asta la dispozişie o sãptãmânã. Pânã atunci bãiatul tãu va rãmâne aici. Nu puteşi face asta! Tatã. Doar aºa te voi lãsa. Dacã ai bãiatul în închisoare, sunt sigur, cã te vei întoarce. Juriul se retrage. Haide. Poşi sã o faci? ªti, cã mã şin de cuvânt. Nu vã faceşi griji domnule, o sã am eu de grijã de bãiatul dumneavoastrã. Mulşumesc. Lãsaşi-i pe ceilalşi liberi. Iatã prãjitura Prãjiturã gustoasã ºi fierbinte! Vã pot servi cu puşinã prãjiturã, domnule? Foarte gustoasã. Cea mai bunã din oraº. A-ºi dori cu o tãvişã. Nu eºti tu persoanã, care vrea sã prindã Maimuşa de fier? Ba da, eu sunt. Ar trebui sã-şi fie ruºine, nu te servesc, pleacã! De ce? Miºcã de aici! Aratã bine, a-ºi dori douã. Nu servesc oameni. Ca tine. Cum înşelegi asta? Pot sã plãtesc. Ai auzit ce am spus, nu-mi trebuiesc banii tãi! În regulã. A vrut sã fure! A-şi vãzut? Vrea sã fure. Este Wong Kei-ying. Hoşule. Hei, cenşi bucata. De ce aºa mult? Plãtişi ºi gata! Îmi risc viaşa, ca sã vã dau dumneavoastrã Cum ai putut face? Acum este bine. de gãluºte vã rog! În ce m-am bãgat? Mã scuzaşi domnule. Acea a fost cãzutã pe jos. Vã este chiar aºa foame? Pentru atâta nu are nimic De douã zile nu am mâncat nimic. Nimeni nu mã serveºte. Dumneata eºti strãin, nu poşi înşelege. Nu! Aia nu puteşi sã o mâncaşi. Vã pregãtesc o frigare. O frigare?! Iertaşi pentru stomacul meu! Poate v-a auzit pe dumneavoastrã ºi a încercat sã mulşumeascã. A-şi face niºte orez Domnule Wong, imediat este gata Dar rãbdare. Domnule Wong, chilli-ul nostru este foarte iute. Vã este sete? Nu beşi aia. Supa este mai gustoasã. Sper mult. Doar mi-am clãtit gura, ca sã pot simşi mai bine. Nu vã îngrijoraşi, imediat este gata. A-ºi dori din nou sã vã mulşumesc pentru trataşie. Daşi-mi voie, sã ajut la gãtit. Aratã foarte bine! Dumneata eºti ºi bucãtar? A trebuit sã învãş. Nevasta mea a murit devreme. Iatã, ºtişi sã ºi gãtişi?! O nimica toatã. Mâncare din Canton. Exact aºa îmi place. Aºa o fãcea ºi mama mea Acum lãsaşi sã vã arãt eu, cum fac prãjitura. Primele felii sunt al Zeilor. Celelalte felii simbolizeazã ajutorul, pacea ºi fertilitatea. Minunat! Sã bem pentru noii prieteni. Pentru asta beau bucuros. Sãnãtate. Care-i necazul? Pãreşi aºa trist. Mã gândesc la bãiatul meu. Cu mine vã purtaşi, precum cu un rege. Iar el este la închisoare. Toate astea din cauza greºelii mele. Mã îngrijoreazã soarta lui. Dr. Yang, a-şi auzit de Maimuşã de fier? Cum sã nu. Pe el îl cãutaşi? Am promis, cã îl voi prinde. De ce a-şi promis? Guvernatorul şine o mulşime de oameni în puºcãrie. Dar dacã prind Maimuşa de fier, va elibera pe toatã lumea. Bãiatul meu este la el, aºa cã nu am altã alegere. Cum se numeºte? Wong Fei-hung. Wong Fey-hung Nu este problema dumneavoastrã, dar înşelegeşi, cã trebuie sã merg ºi sã fac cea ce trebuie sã fac? Mulşumesc amândurora. Mulşumesc. Într-o zi o sã mã revanºez, jur asta. Aveşi de grijã Domnule Wong, aºteptaşi. Mi-ar face plãcere sã primişi asta. Dacã vi s-ar face din nou foame Mulşumesc. Vã rog aveşi de grijã. Orchid. ªtiu, trebuie sã salvãm copilul. Bietul copil, este prea tânãr, ca sã sufere atâta. Aduc medicamentul, poşi sã ai nevoie de el. Apã, apã Prindeşi! De ce doarme aºa toatã ziua? Nu se simte bine. Are nevoie de medic. Domnule Wu Deschideşi poarta. Da. Larg. Ai vizitator. Doctore, are temperaturã. Are nevoie de tratament medical. Aºa cum am crezut Dupã cum pare bãiatul are pestã. Pestã Nu vã vãicãrişi! Terminaşi! Nu ºtiu, ce pot face pentru el. A fost ordinul guvernatorului. Ce o sã spun tatãlui sãu? AscultaşiLasă un răspuns