Ambient Art Foundation

Ambient Art Foundation Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

aºa cã de ce ai mai sta? Nu le datorezi nimic, Cass. E un tren spre Kansas City desearã. Îl luãm. Mâine, nu desearã. Cass, trebuie sã plecãm din oraº imediat. Desearã! Facem ce a zis Doc Barlow, plecãm la Kansas City ºi cãutãm un doctor bun. Vorbim mâine. Vreau sã vorbim acum. Sally, nu sunt un laº. Laº? E sinucidere! Ce-o sã faci, sã rãmâi sã te omoare nebunii ãia? De data asta rãmân. Cass, la tine mã gândesc. Te vreau în viaşã. Sally Un bãrbat nu poate trãi în ruºine. Unele lucruri nu se uitã. Iei o decizie în minute ºi trãieºti restul vieşii dorind sã mai ai alea minute din nou. Cass, asta e în trecut. Toatã lumea face lucruri pe care nu le-a vrut. Poate am noroc. Nu toşi au o a doua ºansã. Te rog, Cass. Te rog! Orice ar fi, nu te duce! Nu te duce, Cass! Ce e, Thad? Evadare! Tim, barmanul. Jake. Cine a fãcut asta, Cass? Nu ºtiu. ªtiu cã Barrett va avea nevoie de un alt barman. Zace mort acolo. Cass! Eliberaşi strãzile. Vor mai urma împuºcãturi ºi n-o sã vã placã. Cass, Dillon cu oameni s-au dus spre hambarul lui Simpson. Fii atent cât traversez. Când ajung dincolo, o sã te acopãr eu. E cineva în podul ãla. Trebuie sã alergãm. Spre diligenşa aia. Vin încoace. Bun, fii gata. Vin. Aºteaptã, Pike. Stai sã intre în hambar. Uºile alea deschise sunt o capcanã. Le ocolim. E hambarul bãtrânului Simpson. Sunt grajduri în stânga ºi în dreapta uºilor. Tu du-te în stânga, eu mã duc în dreapta. Când lovim uºile, tragi. Eu sunt, Cass. Ce e, Cass? Ce s-a întâmplat? Nu vãd. Nu vãd nimic. Du-te la fereastra aia ºi coboarã pe acolo. Îi prindem la mijloc. Bine. Aºa, şine arma aici. Trage pânã trec dincolo. Ieºi de aici cât mai poşi. Îmi place aici. ªi, în plus, n-am unde sã mã duc. Du-l la doctorul Barlow, Sally, imediat. Tu unde te duci, Thad? Sã termin treaba. Mergi dupã el, Sally. Sunt aici dacã ai nevoie, Thad. Mulşumesc, Jim. Îşi dau ceva de bãut, ºerife? Te arestez, Barrett. E oficial? Haide, Barrett. Îmi spui ºi mie pentru ce mã arestezi? Crimã. Cred cã amândoi avem nevoie sã bem ceva. În afarã de mâncat, dormit ºi pauze de toaletã, lumea face restul în OASIS. ªi cum toşi sunt aici, aici ne ºi cunoaºtem. Aici ne facem prieteni. Localizeazã-l pe Aech. Îl localizez pe Aech. Aech, localizat. Sectorul , planeta Doom. Planeta Doom, cel mai periculos loc din OASIS. ªi un loc bunicel pentru a aduna monezi. ªi normal ca Aech e acolo. Aech e prietenul meu cel mai bun din OASIS. E cel mai bun prieten al meu, punct. Deºi nu l-am cunoscut în lumea realã. – Ce faci, Aech? Ce zici, Z? Urmãtoarea cursã începe în de minute ºi nu pot sã fac planul. Ce naiba faci? Tai ºi spânzur, frãşicã. – Ãla e Daito? Daito ºi Sho. Mulşumesc. – E un concurs cu premiu un artefact? Da. Gregarious . Te transformã într-un robot uriaº timp de minute. Marfã! Artefacte. Astea sunt esenşiale. Halliday s-a asigurat cã OASIS e plinã de lucruri aleatorii ºi puternice care pot fi câºtigate de oricine, dacã are abilitãşile necesare. Luptele care pe care ºi vânãtorile de artefacte sunt modalitãşi bune de a strânge monezi, dar sunt riscante, în funcşie de nivelul armurii tale. Începutul jocului e la fel pentru toşi, dar cu cât strângi mai multe monezi, cu atât creºti în nivel. Dacã eºti ucis, avatarul tãu poate sã renascã, dar îşi pierzi toate lucrurile. Toatã agoniseala. Toşi banii, echipamentele, armele. Cum oamenii îºi petrec majoritatea timpului în OASIS Sã-şi pierzi lucrurile e egal Cu a-şi pierde minşile. Aech, cursa începe în minute. Bine, mamã. Te-am auzit. Vedeşi voi, OASIS e invenşia lui James Halliday. El ºi partenerul lui, Ogden Morrow, au scos prima versiune a OASIS în . A fost un succes instantaneu. ªi i-a îmbogãşit pe amândoi. Dar Morrow a ieºit din peisaj dupã câşiva ani. ªi Halliday nu era doar proprietarul celei mai mari companii din lume. Era un zeu. Oamenii îl iubeau. Îl venerau la fel de mult pe cât îi venerau creaşia. Poate ar trebui sã nu mai vorbim despre asta ºi sã începem sã v-o prezentãm. Dacã o sã cãutaşi sub scaune, veşi vedea cã nu e nimic acolo. Dar o sã vã aducem câte o pereche. ªi apoi, pe ianuarie A murit. Iar moºtenirea lui A schimbat totul.Lasă un răspuns