Bitter Sweet Music

Bitter Sweet Music Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

Bunã! Sunt James Halliday. Dacã urmãrişi asta, înseamnã cã sunt mort. Înainte sã mor, am creat ceea ce noi numim „un Ou de Paºte”. Un obiect ascuns în joc care conferã puteri speciale celui care-l descoperã. Prima persoanã care gãseºte Oul ascuns de mine, undeva, în OASIS, va moºteni acşiunile mele Gregorious Games, estimate în prezent la jumãtate de milion de dol Jumãtate de trilion de dolari. ªi control total asupra OASIS. În forma avatarului meu, Anorak Atotºtiutorul, am creat trei Chei. Trei provocãri ascunse ca teste pentru cei demni. Care descoperã trei chei magice ce deschid trei porşi magice. ªi cei capabili sã supravieşuiascã acestor încercãri, vor ajunge la sfârºit, unde premiul îi aºteaptã. Duceşi-vã, Chei! Cheile nu sunt ascunse undeva, sub vreo piatrã. Presupun cã puteşi spune cã sunt invizibile, ascunse în camera întunecatã din centrul unui labirint. Labirint care se aflã undeva, în mintea mea. Sã înceapã vânãtoarea pentru Oul de Paºte al lui Halliday! READY PLAYER ONE Sà ÎNCEAPà JOCUL Ne-a provocat sã gãsim trei Chei. Dar în cinci ani, nici mãcar o Cheie n-a fost gãsitã. ªi tabela mare e încã goalã. Un gunter a desluºit primul indiciu ºi a gãsit prima provocare. Apoi, a apãrut acest portal. Dar provocarea pentru prima Cheie constã într-o cursã creatã de Halliday. ªi e atât de dificilã, încât nimeni n-a reuºit s-o termine. Singurii care mai încearcã sunt gunterii, prescurtare de la vânãtorii de Ouã. Cum sunt eu, Sho and Daito. ªi prietenul meu cel mai bun, Aech. ªi, fireºte, Sixerii. Sixerii lucreazã pentru IOI. Innovative Online Industries. E a doua cea mai mare companie din lume. ªi şinteºte sã devinã prima. Tocmai de aia investesc tot ce au în câºtigarea concursului lui Halliday. Puneşi-vã centurile! Pe locuri! Le spunem Sixeri pentru cã asta e regula companiei. Fãrã nume, doar numere. Au o echipã de suport formatã din discipoli de-ai lui Halliday. Asemeni mie, îºi petrec timpul studiind cultura pop, de care era obsedat Halliday. Încercând sã gãseascã indicii ca sã rezolve concursul. Ei doar urmeazã ordinele ºefului IOI, un dobitoc pe nume Nolan Sorrento. Cum ai ajuns aici înaintea mea? N-am oprit pe la coafor. Ce faci, Z? Ce faci, Aech? Şi-am pãstrat un loc. Mersi, frãşicã. Trebuie sã merg în spate. Ca sã aduni monezi de la maºinile care se buºesc? E trist, omule. Stau cu combustibilul. Dar ai avut bani sã plãteºti pentru frizura a la Mary cea cu vino-ncoa. Primul la Cheie! Primul la Ou! Aech, vezi asta? Da, vãd. E motocicleta lui Kaneda din Akira. E un skin cu licenşã peste un cadru standard. Nu, nu motorul! Lasã motorul. Fata. Cred cã e Artmis! Celebra Artmis? Naºa Sixerilor? I-am vãzut toate demonstraşiile pe Twitch. Ea e. Sigur ea e! Haide, haide! Terminã cursa! Finiº Vei reuºi, vei reuºi! Fir-ar! Nu va reuºi. Renunşã! Renunşã! Fir-ar! Îmi plãcea motocicleta asta. Aech, prietenul meu, şi-ar putea-o repara. Ãsta e atelierul meu. Nu atinge nimic. Unde ai gãsit un Uriaº de Oşel? Sã-l gãsesc? Îl construiesc. E la comandã. Da, Aech e apreciat pe piaşã. Oameni de pretutindeni din OASIS îl plãtesc cu multe monezi.Lasă un răspuns