City Rádió

City Rádió 93.8 FM Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

Armele lui sunt legale. ªi ale mele sunt. De ce nu te aºezi sã-şi odihneºti piciorul ãla? Piciorul meu n-are nimic. Dacã-l aºtepşi pe Cass, vine din partea cealaltã. ‘Neaşa, Jake. Bunã dimineaşa, Cass. Ce cauşi aici? Despre asearã, Cass Am greºit ºi am vrut sã-şi spun asta. Da? Când l-ai împuºcat pe Chico, nu m-am gândit decât cã aºa a murit ºi tata. Nu ºtiam cã Chico avea pistol. Pe mine mã pãcãlise. ªi acum ce pãrere ai? M-am fãcut de râs ºi îmi pare rãu. Vrei sã-şi dau insigna înapoi? Şine-o. Aveam de exersat niºte trageri, nu? Da. Haide. Planul tãu nu merge. Nu e speriat. Mai lasã-l puşin. Stai aºa, n-o sã sfârºesc ca Chico. Mai bine mã laºi sã mã ocup de el în felul meu. Uºurel, Pike. Cred cã vom avea un ºerif nou cât de curând. Când piatra atinge solul, tragem amândoi. Eºti gata? Încearcã iar. Când scoşi pistolul, trage de la nivelul tocului. Nu întinde mâna, pierzi timp. Da? Aruncã tu piatra. Arunc-o. A fost mai bine. Pune-şi arma la loc. Haide! Eºti gata? Asta e! Sã mai încercãm o datã. Acum sã vedem cât de repede scoşi pistolul. Învaşã sã numeri gloanşele când tragi. Pistolul e gol. Când scoşi pistolul la cineva nu vorbeºti cu el, tragi. Încã nu crezi ce şi-am spus despre taicã-tãu, nu? Nu. Nici n-o sã crezi. E cuvântul meu împotriva tuturor. Aº vrea sã mã crezi. Nu ºtiu ce sã cred. Hai înapoi în oraº sã bem ceva. Ai avea nevoie. Tim! Da? Spune-i lui Markham cã vreau sã mã adresez consiliului. Bine. Cass, ºtiu cã n-o sã-şi placã ce o sã spun, dar trebuie sã spun. Nu e nici un secret cã tu ºi domnul Barrett nu vã înşelegeşi. Amândoi aveşi o problemã personalã. E adevãrat? Da, aºa e. Asta ºi explicã de ce îi faci zile negre. Îi provoci oamenii, îi bagi la închisoare. Iar el abia mai poate funcşiona în condişiile astea. La asta m-am gândit ºi eu. Cass, cauşi belele. ªtii cã în ultima lunã am avut cele mai multe crime pe care le-a avut oraºul ãsta vre-odatã? Oraºul ãsta nu l-a cunoscut pe Barrett pânã acum. Am spus cã iau mãsuri dure dacã nu opereazã cinstit. Asta am fãcut ºi asta am de gând sã fac ºi mai departe. Vedeşi, domnilor, situaşia e clarã. Nu te învinovãşim, Cass. E natura umanã. Vrei sã te rãzbuni pe el. Dar ai dreptul legal sã ucizi ºi ai abuzat de el. ªi cu omul ãsta, Chico, pe care l-ai ucis asearã, lucrurile nu pot rãmâne aºa, Cass. Nu putem sã le lãsãm aºa. Încercaşi sã mã concediaşi? Nu vrem asta, Cass. Te respectãm prea mult. Dar îşi cerem sã demisionezi. Îmi pare rãu, domnilor, nu semnez. Nu azi. Am primit o telegramã de la judecãtorul Creedy. Mâine ajunge în oraº. Am un om acuzat de crimã ºi doi de atac armat. O sã-i predau prizonierii pentru judecatã. Apoi demisionez. Mi se pare corect. Are cineva obiecşii? Nu. Nu ºtiu dacã vreşi un om bun pentru postul ãsta, dar dacã vreşi, l-aº recomanda pe ajutorul meu. E tânãr ºi nu veşi gãsi altul mai bun. Vom vota asta mâine. Mai vrea cineva sã spunã ceva? Aº vrea sã mai spun ceva, Cass. Sper sã n-o iei ca pe un atac la persoanã. Nu, Sam, deloc. O iau ca pe un atac la voi. Voi toşi! Cum aşi mirosit bani, oraºul s-a umplut de ilegalitãşi. Nu e vina lui Barrett. E vina voastrã! Ar fi trebuit sã fişi respectabili. Vorbişi de lege ºi ordine. Dar vã vindeşi pentru un penny. Toşi! Jefuişi ºi furaşi ca ºi el cu cizmele voastre de dolari ºi camere la hotel de dolari. Dacã fãceam parte din consiliu, vomitam când mã uitam în oglindã! Cass, uite-şi inelul. Mulşumesc pentru ce ai zis acolo. Am vorbit serios. Domnule Barrett. Domnule Barrett. Ai mânã liberã, Pike. Nebun ce eºti! Ce e cu tine? Şi-a luat Dumnezeu minşile? Şi-a zis Doc Barlow. Da, mi-a zis. De ce nu mi-ai spus tu? Nu mai e nimic de fãcut acum, Cass. Era rãu ºi înainte, dar acum Cass, o sã iasã urât ºi nu eºti capabil sã faci nimic. Sunt bine, Sally. Bine? Orbeºti ºi asta e bine? Crezi c-o sã stau sã te vãd cum îşi sapi propriul mormânt? Plecãm de aici desearã. Sally, ascultã-mã. Nu! Tu sã mã asculşi. Vrei sã fii tu nobil, asta e? Crezi cã Barrett o sã te lase sã-i predai oamenii judecãtorului? Trebuie sã rãmân, Sally. Sã rãmâi? Pentru ce? Pentru cine? Nimeni nu te vrea. Doc Barlow mi-a zis cã şi s-a cerut sã demisionezi,Lasă un răspuns