Deutschlandfunk Kultur

Deutschlandfunk Kultur Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

Hei, Mike, aici! Credeam cã v-am spus sã vã lãsaşi armele în bagaje. Scuze, ºerife, din obiºnuinşã. O sã şinem minte data viitoare. Hai, bãieşi! Tu eºti Cass Silver, cel care a fost ºerif în Keystone? Da, am fost ºerif în Keystone. Nu mã aºteptam sã dau peste tine aºa de curând. Eu sunt Thad Anderson. ªi ar trebui sã-mi spunã ceva asta? Nu-şi spune? L-ai cunoscut pe tata în Keystone John Anderson. Şi-aduci aminte? Ar trebui. L-ai ucis. Da, mi-aduc aminte. Era el ori eu. A fost el. Se spune cã l-ai ucis fãrã sã fie înarmat. Nu ºtiu ce ai auzit, dar ai auzit greºit. N-am tras în viaşa mea în cineva neînarmat. De-aia port astea cu mine. Pune-l acolo. Las-o aici. Bine aşi venit, bãieşi! Primul pahar e din partea casei! Avem black-jack aici. O sã avem ruletã ºi jocuri de cãrşi desearã. Uite la anunş (DUMINICà ÎNCHIS). ªi noi ce facem duminicã? Vã rugaşi sã rãmâneşi cu bani suficienşi pentru whisky luni. Dã-mi un whisky. E bine acolo. Salutare, ºerifule. Îşi fac cinste? Nu, mulşumesc. Drãguş aranjament. Cam haos azi Dar lucrurile se vor aranja pe parcurs. Sunt mulşi bani bãgaşi într-un decor ca ãsta. Clienşi mulşi ºi mulşi cowboy care trec mereu pe-aici. E totul bine, ºerifule? Da, e bine. Eºti Cass Silver. Aºa e. Barrett mi-a zis c-o sã fii pe-aici. ªi ce şi-a mai zis? Sã nu vorbesc prea mult. Pot sã mã aºez ºi eu? E masã deschisã. Care sunt mizele? Alege-şi. Inelul tãu pentru al meu. Dacã mai miºti un muºchi s-ar putea sã nu mai miºti vreunul niciodatã, prietene. Figurã Figurã Figurã Dã-le banii înapoi! Ce zici de asta? La mine în oraº te legau. Ce mai aºteptãm? Mã ocup eu. Ce s-a întâmplat acolo, bãieşi? Mulşumesc. Unde e Barrett? ªerife, faci mult zgomot pentru nimic. Tu nu faci nimic. De-aia vreau sã vorbesc cu Barrett. De ce sã-l deranjãm pe patron pentru orice fleac? Haide, îşi fac cinste. Vorbesc eu cu dealerul. Îi spui cã e concediat? Concediat? Nu gãseºti aºa uºor dealeri pe-aici. Tocmai a venit din Kansas City. Trimite-l înapoi. Dacã nu dispare în de ore, îl bag la închisoare. Poşi sã-i spui asta lui Barrett chiar tu. E în spate. Ce e, ºerifule? Te frãmântã ceva? A, da. Auzisem eu ceva despre voi doi. Ce anume? Cã te-a alungat din oraº. Înapoi toatã lumea! Duceşi-l la Sally. Chemaşi-l pe doctorul Barlow. Cass, putem sã lãsãm mâinile jos? Aº vrea sã fac cinste la toatã lumea. Bine, Barrett. Bãnuiesc cã nu l-ai mai vãzut. Niciodatã. Ce-a fost de data asta, Cass? Dealerul de la black-jack. Vreau sã plece din oraº. Acum. Ce-a fãcut? Nu-mi plac bijuteriile lui. Dillon! E dealerul tãu? Da. ªtiai cã e escroc? Nu. Unul ieftin. N-am nevoie de oameni de-ãºtia lângã mine, Dillon. Mi-am construit o reputaşie din jocuri curate, n-am s-o stric din cauza unui maimuşoi de dealer! M-ai înşeles? Am încredere în tine, Dillon. Dar dacã nu eºti în stare sã alegi oameni ca lumea, o sã pun pe altcineva în locul tãu s-o facã. Plãteºte-l! Mie-mi convine. ªi mie. Frumos spectacol. Nu şi-a plãcut? L-am mai vãzut. Era mai bun în Keystone. Gata, Cass. M-am ocupat de dealer. Acum ocupã-te de tine. O s-o fac. Nu e bunã, Cass, toatã tensiunea asta. Mereu e acelaºi lucru. De ce ai plecat din Keystone? O veche slãbiciune de-a mea banii. Keystone devenea tot mai mic, eu creºteam. De-aia am plecat. N-o sã te deranjez cu aceeaºi întrebare. Lasã-mã sã-şi aduc ceva pentru tãietura de la cap. Lasã! O sã trãiesc. Sper. Pariez . Opreºte jocul, Billy. Nu triºa. Lasã-mi cãrşile cu faşa în jos cum erau. Ce e cu tine? Nimic, Jake. Încerc sã menşin legea ºi ordinea. Se pare cã ai avut succes. Ce mai cautã Billy aici? Mi-a zis cã l-ai arestat asearã. Nu l-am arestat. I-am zis doar cã poate dormi aici. Dã-i drumul. Gata, Billy. Afarã cu tine. Hai, fugi, fugi! Cass, îmi dai de cenşi? Aºeazã-te sã vãd ce e cu rana aia. Încã mai sângereazã puşin. E un cucui. O cârpã umedã o sã-l dea înapoi. Uºurel. E capul meu. Dacã era al meu, nu-l bãgam unde nu trebuia. Am auzit cã s-a deschis Palace. Ai auzul bun. Nici cu vederea nu stau . L-am vãzut pe John Barrett azi dimineaşã. Ce e asta? Dezinfectant. E whisky. Da? Este. Gata. Te simşi mai bine azi? Da, încã mai e amorşit.Lasă un răspuns