Deutschlandfunk

Deutschlandfunk Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

O sã mai fie aºa câteva zile. E un loc bun cu care poşi sã opreºti un glonş. Eºti tânãr, te refaci repede. Cât crezi cã dureazã? Vreo sãptãmânã. În general nu mã bag, dar cum ai fãcut? M-am bãgat unde nu trebuia. Cum e, doctore? Se vindecã. Cum altfel, dacã-l îngrijeºti tu? O sã am grijã de el. Vin mâine sã-i schimb pansamentul. La revedere, Sally. Te ajut cu ceva? Îmi dai haina? Mulşumesc. De unde toatã grija asta? Mâncare bunã, camerã luxoasã. Niciodatã n-am avut atâtea. ªeriful a vrut, nu eu. Sã nu uit sã-i mulşumesc. Şi-aduc o ciorbã de vãcuşã. Doctorul zice cã-şi trebuie. Cum zici. Voi fi cel mai bun pacient pe care l-ai avut. Mai vrei altceva? Da. Îmi aranjezi pernele? Dã-mi drumu’! Aºa ai tu grijã de mine? Fii atent, cowboy! Sã-şi intre în cap. Eºti aici doar datoritã lui Cass. Dacã te-ar vedea cã te dai la mine, ai avea un glonş ºi-n piciorul celãlalt. Deci aºa e treaba. Da, aºa e. Cum se simte, Sally? Te-ai pricopsit cu un nãrãvaº. Dacã şi-e poftã de mâncare, strigã. Bine. Are grijã de tine? O, da. Uite-şi banii, mi i-a dat ºeful tãu. Bãieşii se întorc în Texas. Mã gândeam cã trebuie sã ºtii. Mai trebuie sã ºtiu ºi altceva? Da. Vreau sã ºtii adevãrul despre ce s-a întâmplat cu tatãl tãu. Ai auzit multe poveºti despre mine, nu ºtiu de care. Dar nu trag aiurea ºi n-am tras niciodatã în cineva neînarmat. Da, ºtiu, era tu sau el, las-o aºa. Mã doare piciorul. Mã laºi? Mulşumesc pentru ce ai fãcut, oricum. Da. Nu sunt bani mulşi. Pot sã-şi dau cât sã te întorci când o sã poşi. Nu mã întorc. Mã gândesc sã mai stau pe-aici, poate gãsesc de lucru. Sã mai rezolv câte ceva. Ce fel de slujbã îşi cauşi? Una care e plãtitã. Vrei de lucru? Aº avea nevoie de cineva Dacã vrei sã lucrezi ca gardian la închisoare. Ascultã, ºerifule, îmi port ºi singur de grijã. Nu mã îndoiesc. ªi Sally poate sã-ºi poarte singurã de grijã. Jake! Ce e, Cass? Capul, cred. La ce te aºtepşi? Noroc cã mai ai cap ca sã ai o durere în el. Vreau sã beau ceva. Şi-a mai rãmas niºte dezinfectant de-ãla? Nu. Stai aici, mã duc sã refac reşeta. Cass. Ce e, Cass? Nu te simşi bine? Ba da, sunt bine. Noapte bunã, Cass. Ne vedem mâine. Noapte bunã, Jim. Sally, ce e? Ai rãmas ºi tu fãrã camere? În ce camerã e domnul Barrett? Domnul Barrett e în . Vrei sã-i spun cã eºti aici? Nu e nevoie. Mã aºteaptã. Bunã, Sally. Intrã. A trecut multã vreme. Aºa e. Arãşi bine, Sally. Nu te-ai schimbat deloc. Bei ceva? Nu, multumesc. E prea devreme pentru mine. Am trecut pe lângã pensiunea ta ieri, aratã drãguş. Aº putea spune respectabilã chiar. Aºa ºi este. O sã-şi meargã bine în oraºul ãsta acum cã se miºcã lucrurile. Îmi mergea bine ºi înainte. De ce nu stai jos ºi sã te relaxezi? Vreau sã vorbim despre Cass. Nu-l provoca, Barrett. Nu e dispus. N-am venit aici sã caut necazuri, Sally. N-a uitat ce s-a întâmplat în Keystone. Încã îl macinã. E de înşeles. Un bãrbat care fuge de luptã, nu poate uita aºa uºor. Nu tu l-ai alungat din Keystone, eu am fãcut-o. Tu? Eu l-am fãcut sã plece. ªtiam cã va ieºi urât ºi n-aº fi rezistat. Eu eram cea speriatã. Voiam doar sã ºtii cum stau treburile. Nu voiam sã faci vreo greºealã crezând cã-i e fricã de tine. Ascultã-mi sfatul. Nu-l provoca. Mulşumesc cã mi-ai spus, Sally. O sã fiu super atent. Dacã mã lasã în pace, ºi eu o sã-l las. Keystone şi-a simşit lipsa, Sally. Bãieşii spun cã oraºul n-a mai fost la fel. Spune-le bãieşilor cã am rãmas fãrã cuvinte. Cass, credeam cã-l angajezi pe Anderson. I-am oferit postul. Mã aºtept sã vinã când se liniºteºte. Se pare cã s-a liniºtit, dar nu vine încoace. Thad! Mã bucur cã umbli din nou. Vreau sã vorbesc cu tine. N-avem ce sã vorbim. Poate, dar tot vreau sã-şi spun. Ce-ai zice sã auzi acum, dacã nu te doare piciorul? Stai jos. Spune odatã. N-ar trebui sã dureze prea mult. Atunci ia loc ºi ascultã. ªi nu mã întrerupe. Ai auzit toate minciunile, acum poşi sã auzi adevãrul. L-am împuºcat pe tatãl tãu. Recunosc. Dar vreau sã ºtii cum a fost. Într-o searã el ºi cu alt ºmecher au venit dupã mine ºi i-am ucis. Dupã care tot oraºul mi-a sãrit în cap numindu-mã pistolar nesãbuit ºi tot felul de denumiri. Barrett a spus la toatã lumea cã erau neînarmaşi ºi cã eu le-am pus pistoalele dupã ce i-am împuºcat. Asta ai auzit ºi tu? Da. Pun pariu cã un lucru n-ai auzit. Nu sunt genul care sã punã etichete unor morşi, dar nemernicul ãla ºi cu taicã-tãu au fost cei mai jegoºi oameni de pe Pãmânt, pistolari plãtişi de Barrett. Ãsta e adevãrul. Poşi sã faci ce vrei acuma. Ai terminat? Da, am terminat. Voi când aşi ajuns? Azi dimineaşã, cu un tren din Kansas City. Mulşumesc, domnule. Mulşumesc mult. Salutare, Pike. Salut, John. Ce mai faci, Chico? Senor Juan. Frumos, John, chiar mai mare decât cel din Keystone. ªtii, puiul fãrã vin nu merge. Îşi rãmâne în gât. Am adus vinul tãu preferat, Chico. Amontillado. Aveşi suflet spaniol, domnule Juan. Ce e? Încã nimic. Motivul pentru care v-am chemat, am dat peste un vechi prieten. Prietenii vechi sunt cei mai buni. Beau pentru el. Cass Silver. Mã ºtişi pe mine, vreau doar sã-mi vãd de treabã. Nu vreau sã provoc nimic. Dar dacã el cautã scandal, n-am timp de ii. Oraºul ãsta e bun doar pentru un sezon.Lasă un răspuns