Erdélyi Székely Rádió

Erdélyi Székely Rádió Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

Înainte era altceva, dar acum Sigur, înşeleg. Ce face Peggy? Doctorul zice cã desearã sau mâine sigur. Îmi pare rãu cã te las tocmai acum, Cass Un bãrbat trebuie sã aibã grijã de el, Jim. Nu spune aºa, Cass. Dacã era dupã mine Ai dreptul sã vii ºi sã pleci când vrei. Nu te şine nimeni cu forşa. Nu-mi face nici o plãcere, Cass. Du-te acasã, Jim. Transmite-i lui Peggy cele bune. Nu te uita aºa la mine, Cass. E primul meu copil. Numai la asta mã gândesc. Vreau sã apuc sã vãd, sã simt cum e sã ai un copil. Mã înşelegi, nu? Sigur, te înşeleg. La revedere, Jake. Cu bine, Jim. Ce e? Te doare capul? De ce? Mai uºor cu aia, Cass. Ascultã un cal bãtrân. Prea mult dezinfectant de-ãla o sã te orbeascã. Se pare cã scorul e acelaºi. Cam aºa. Thad, vreau sã vorbesc cu tine. Am nevoie de un ajutor nou. Ce e cu Jim? Uite. S-a speriat. Slujba asta e durã. ªi devine ºi mai durã. ªi nu aduce nici mulşumiri. Te intereseazã? Nu ºtiu cu cât se plãteºte? pe lunã. În locul tãu n-aº accepta. Nu tu eºti gardian. Când încep? Sã-şi fie clar. Nu-şi fac o favoare, nu e caritate. Pot sã am grijã de mine. Sã ai grijã de tine, e una. Sã ai grijã de un oraº, e alta. Dacã vrei sã te rãzgândeºti, acum e timpul. Şine. Ce face legalã arma asta? Vine cu slujba. Dacã nu te superi, rãmân cu a mea. M-am obiºnuit cu ea. Bine. Mâine mergem sã exersãm niºte trageri ºi sã ne obiºnuim unul cu altul. Principalul lucru e sã şii ochii ºi urechile deschise. Sunt multe de învãşat. Facem împreunã rondurile de desearã. Haide, vreau sã-şi arãt ceva. Îşi verificam vigilenşa. Mulşumesc încã o datã. Pentru ce? Cã ai acceptat postul. Gãseºti peste tot nebuni ºi beşivi sã angajezi dar când apar problemele e greu de gãsit niºte bãrbaşi. Bãrbaşi adevãraşi, adicã. Poate sunt dintre nebuni. Poate. Prima lecşie e acum. Noaptea sã mergi mereu în umbrã. Poşi sã vezi mai bine. Ziua, fereºte-te de soare. O sã trãieºti mai mult. ªtii de ce aveam nevoie de un ajutor? Ca cineva sã-mi apere spatele. Dacã mã vor omorî, nu va fi faşã-n faşã. Va fi dintr-o ambuscadã. Ia stai. Ce e? E Chico. Aºteaptã aici. Domnule. Un foc? Am rãmas fãrã chibrituri. ªi fãrã arme, Chico. A fost ideea Cinstitului Juan. ªtii cã e împotriva violenşei. Da, ºtiu. Dar eu nu. Într-o zi o sã şi-o fac. Îşi promit. Într-o zi o sã te omor. Sau într-o noapte. Zi sau noapte. Nu conteazã. Conteazã cã te omor, nu? Bei cu mine? Nu, mulşumesc. Beau vinul eu, atunci. Noapte bunã. De ce ai fãcut asta? Nici mãcar nu era înarmat! Thad, vreau sã-şi arãt ceva. Am vãzut ce era de vãzut. Eºti un pistolar nesãbuit cum zice toatã lumea. Nu eºti deloc dur, eºti doar speriat. Thad! Thad, aºteaptã. Thad, asta voiam sã-şi arãt pistolul din mâna lui. Nici nu era beat. Era doar un truc ieftin. Tocurile goale ºi o sticlã de vin. Dacã n-aº fi tras când am auzit clicul pistolului, acum nu mai eram aici. Ce spunea, cã Chico nu era beat? Toşi cei de aici ºtiu cã era, eu i-am luat armele ºi le-am pus dupã bar. Nu e aºa, Tim? Uite-le, convinge-te singur. Nu trebuie sã mã conving, am vãzut cum a fost. E într-adevãr nesãbuit, dar ce-o sã faci tu mai departe?Lasă un răspuns