Radio Cafe

Radio Cafe Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

Trebuie sã spun mai mult? N-o sã ai nici o problemã. Du-te la Dillon. Vã dã el o camerã. Iau eu vinul. La mine în şarã e o zicalã. Ce înseamnã? Zice dacã deschizi vinul, trebuie sã-l termini. Tu ce vrei? Sã vorbesc cu Barrett. Nu e aici, cowboy. Ia ascultã, durule, cine te crezi? Bine, Jack. A intrat acum. Du-te. Domnule Barrett, vrei sã angajezi un pistolar? Nu ºtiu despre ce vorbeºti, eu am o cârciumã. ªtii despre ce vorbesc. Mã gândesc cã oricine conduce un loc ca ãsta are nevoie de pistolari. Te gândeºti greºit. Nu angajez pistolari, n-am nevoie de ei. Nu? Dar ãia doi ce erau? Prieteni. Au trecut un minut pe la mine. Bine, Barrett. Sã nu mai pierdem vremea. Mã cheamã Anderson. Tata a fost unul dintre „prietenii” tãi. Deci tu eºti bãiatul lui Johnny Anderson. A fost un om bun. Pãcat cã Nu te mai preface cã-l plângi, cã ºtiu ce a fost. A fost unul dintre pistolarii tãi! Nu e aºa? Vãd cã i-ai moºtenit ºi temperamentul. Nu prea sunt recomandãri bune astea, temperamentul ºi fiul unui pistolar mort. Mai bine rãmâi sã alergi vitele, cum trebuia sã facã ºi taicã-tãu. Acum poate era în viaşã. ªi data viitoare, nu te mai grãbi sã te bagi unde nu trebuie. Acum, scuzã-mã, am treabã. Îmi dai cartofii, te rog? Cartofii, te rog. Trezirea! Cartofii, te rog! Mulşumesc. Salut, Thad. Vreau sã vorbesc cu tine. Slujba de care ziceai, cât se plãteºte? Vorbeºte cu Jake. Îşi spune el tot. S-a aglomerat peste tot. N-am gãsit nici o camerã la hotel. Ai încercat la Sally? ªi acolo la fel. O sã stau la cort. E un oraº ocupat, domnule. Gata, ºerifule. Am avut prima înmormântare ieri mulşumitã şie. Mi-am ieºit din mânã, dar a ieºit bine pânã la urmã. Dacã pompele funebre cresc, o sã-mi trebuiascã un ajutor aici. Scuze, Cass. Vrei sã-şi dublezi banii? Sigur. Deschide-şi o frizerie. Bine aşi venit, bãieşi! Intraşi înãuntru! Bãuturi, distracşie! Poker, black-jack Salut, Cass. Salut. Am ajuns în oraº ieri cu o cireadã de Sunt la sortare acum. O sã iau de dolari pe vitã. Hai afarã sã le vedem. Pot sã vând zilele astea cât pot transporta. E totul bine, ºerifule? Da, e bine. Ai avut ceva noroc în seara asta. Prima datã când am câºtigat. de dolari. Ce zici de asta? Da, norocos. Du-te acasã ºi culcã-te. Eºti mai norocos decât crezi. Nu fãceam nimic. Atunci de ce fugeai? N-o sã poşi sã dovedeºti nimic. Meritã sã încerc. Cine sunt ãºtia? Bãieşii lui Barrett. Cineva a câºtigat prea mulşi bani în seara asta. Cass, ce vrei sã faci cu ei? Îi predau judecãtorului. Vine abia peste douã sãptãmâni. Poate ar trebui s-o iei mai uºor cu ei. Nu înseamnã decât necazuri. Ar trebui sã te duci acasã sã te culci. Cum e cu gemenii? Doctorul zice cã din moment în moment. Te frãmântã ceva? Nimic urgent. Noapte bunã, Cass. Noapte bunã, Jim. Noapte bunã, Thad. Noapte bunã, Jim. Ne vedem dimineaşã, Thad. Da. În locul tãu aº sta cu faşa la celulã. De ce? E mai sigur. Da. Mulşumesc. ªi, Cass, mulşumesc ºi pentru slujbã. Era ºi timpul. Sunt un om sensibil, senor. Nu-mi place sã las oamenii sã aºtepte. Dacã eºti isteş, Cass, le-ai da drumul celor doi. Erau doar beşi. Ai înşeles lucrurile cam pe dos. Omul pe care l-au atacat era beat. Ei erau doar niºte tâlhari jegoºi. Ne-ai mai fãcut necazuri ºi înainte. ªi acum faci aceeaºi greºealã iar. N-ai înşeles. Greºeala mea a fost cã am plecat din Keystone. N-aveai de ales, prietene. Puteai sã rãmâi, dar n-ar fi fost bine pentru tine. ªtii, mândria poate ucide un om mai repede ca un glonş. La fel ºi prea multã încredere, Chico. O pereche de . S-ar putea chintã. Mai pun . Vreau sã vãd. Ce ai? Am chintã. Ai triºat! N-am triºat! Te-am vãzut! Calmaşi-vã! N-a triºat nimeni. El a triºat, îşi spun! Nu mai striga atât. Pentru tine, îl las la de dolari, cât m-a costat pe mine. E cel mai fin Împacheteazã-l. Mã întorc dupã el. Rãmâi aici, Jim. Sunt în stânga ta, Cass. Gata, lãsaşi-mã sã trec. E mort. Luaşi-l! Ce s-a întâmplat? Vezi ºi singur. Tipul voia sã creeze scandal. Aºa e? Nu, nu e. Les a fost împuºcat la masã. N-a apucat nici sã scoatã pistolul. Cine l-a împuºcat? El. El l-a împuºcat pentru cã Les l-a acuzat pe dealer cã triºeazã. Hai, Dillon! De ce? Crimã.Lasă un răspuns