Radio Manele FM

BASLIK Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

care-şi suflã în ureche. Dacã vrei sã ºtii ce cred eu cu adevãrat Cred cã minşi de-ngheaşã apele. Uite oferta mea. Celor din consiliu, din cealaltã ureche, spune-le asta. Dacã se descotorosesc de tine, mã mai gândesc. O sã spun ceva neoficial. Trebuia sã-şi fac oferta, cum se aºtepta consiliul, dar de fapt speram sã refuzi. Fiindcã dacã e sã câºtige cineva acest concurs, acela voi fi eu. Avatarul meu va primi Oul, fiindcã sunt singurul de aici dotat sã conducã aceastã companie. Ce repede te-ai schimbat. De la aproape rezonabil la suzeran maniacal. Ar trebui sã fii recunoscãtor, Wade. Nu vei prin preajmã sã înduri stãpânirea mea maniacalã. Da, ºtiu cine eºti. Wade Owen Watts. Nãscut pe august, . ªtiu ºi unde eºti. Unitatea K, Stivele Columbus. Ultima oarã ai fost vãzut intrând în rulota ta acum trei zile ºi de atunci n-ai mai ieºit. La câte se întâmplã în lume, chiar crezi cã-i va pasã cuiva de o explozie într-un ghetou din Columbus? Sorento, nu face asta. Nici nu-s acolo! Nu pentru mult. Apeleazã pe Alice. Sun-o pe Alice. Rãspunde! Rãspunde, Alice! Costumul ãsta e nemaipomenit. Mulşumesc. Rick, locul va sãri în aer! Rick, e Wade la telefon? Dã-mi-o pe Alice! Lasã-mã sã vorbesc cu el. Sã nu mai suni aici, ai priceput? Nu vreau sã-şi mai aud niciodatã vocea. Contacteazã-i pe Aech, Daito, Sho ºi Artmis. IOI m-a atacat în lumea realã. Sigur vor veni ºi dupã voi, aºa cã, oriunde aşi fi Îmi cer scuze cã te-am legat la ochi. Oamenii mei sunt un pic paranoici. Repetã. Oamenii mei sunt un pic paranoici. ArtMis? Numele meu adevãrat e Samantha, dar da, sunt Artmis. Duºul e acolo. Gãseºti ºi haine curate. Bun venit în rebeliune, Wade. E IOI. Deci Stivele sunt într-acolo. Am locuit atât de aproape unul de altul în tot acest timp? Alãturi sau în alt colş al lumii e totuna în OASIS. Ca sã ºtii, nu sunt dezamãgit. Ai zis cã voi fi dezamãgit când te voi întâlni, dar Nu sunt. Am trãit cu asta toatã viaşa, nu e nevoie sã te prefaci. Ai un semn din naºtere. Ce dacã? De ce m-ar speria asta? Z, dacã te-am rãnit, îmi pare rãu. Nu Stai Tocmai mi-ai spus Z? Doamne. Aºa am fãcut? Cred cã da. Wade, îmi pare rãu. Da. Wade, Z Îmi poşi spune cum doreºti. Eu o sã-şi spun Sam. Nu. Samantha? Bine. Miºto. Viaşa e mai lentã aici. Adicã vântul, oamenii. Totul. Uişi cum e sã fii afarã. Da. Fir-ar! Mi-am dat seama! De ce? Al doilea indiciu. ªtiu ce înseamnã! Am gândit prea literalmente. Pasul nefãcut de Halliday e cel cu Kira. Da, dar a invinovãşit-o pe ea pentru ruperea de Morrow. Nu. Halliday era îndrãgostit nebuneºte de ea. A avut ºansa s-o sãrute. N-a fãcut pasul. Acolo vom merge. Locul unde nu s-a fãcut pasul. Unde a avut loc întâlnirea. La cinematograf. Hei, custode. Am desluºit al doilea indiciu. Provocarea e aici. Halliday a şinut evidenşa fiecãrui film pe care l-a vãzut, inclusiv sãptãmâna ºi anul în care l-a vãzut. ªi de câte ori. Custode, putem vedea evenimentele din perioada noiembrie, ? E sãptãmâna în care a ieºit la întâlnire cu Kira. Opşiunile noastre pentru acea sãptãmânã sunt Remake-ul la The Fly. Un film grozav, total nepotrivit pentru o întâlnire. Say Anything. Asta ar avea sens. Trebuie sã avem în vedere indiciul. Un creator care-ºi urãºte propria creaşie. The Shining. E al -lea film horror ca preferinşa al lui Halliday. ªi se bazeazã pe betseller-ul lui Stephen King. Care a urât filmul! Hei! Fãrã discuşii în privat. Cred cã l-am gãsit. Sunteşi siguri cã vreşi sã mergeşi aici? Absolut siguri. Sã sperãm cã aveşi stomacul potrivit pentru asta. Privişi. Cronometru. Bine. Estimez cã avem aproximativ Cinci minute sã gãsim cheia. Sunt multe chei în The Shining. De unde începem? Eu n-am vãzut filmul The Shining. Chiar e înfricoºãtor? A trebuit sã-l vizionez printre degete. Bine, avem cheia de la camera . Cheia de la tractorul de zãpadã Sau cheia pe care o primeºte Jack la începutul filmului. Sau, fiind vorba de un pas nefãcut, poate nici nu e vorba de o cheie. Bunã, Danny. Vino sã te joci cu noi. Fetişelor, ºtişi cum se iese de aici? Staşi! Staşi! Unde e Aech? Staşi! Aech. Nu, nu, nu! Bunã, doamna dezbrãcatã. Îmi pare rãu, nu vreau sã-şi întrerup baia.Lasă un răspuns