Realitatea FM

Realitatea FM 90.2 Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

O secundã, ºerifule, asta e o acuzaşie gravã. ªtii bine cã cine pierde acuzã cã a fost triºat. Îşi spun, Cass, tipul cãuta scandal. Dillon a fost în legitimã apãrare. Judecãtorul va stabili asta. Hai, Dillon. Ascultã, ºerifule. Nu mai spun o datã! Haide! Haideşi ºi voi sã daşi declaraşii. Pentru ce? Pentru judecãtor. Dacã e vinovat, va fi spânzurat, dacã nu, va fi liber. Va fi spânzurat. Jim, ia-le numele ºi adresele. Bine, Cass. Ai prins unul mare vãd, nu Cass? Mai mare decât crede. Hai înãuntru, cu restul peºtilor. Doar nu crezi c-o sã scapi cu asta, nu? Crezi cã poşi sã mã şii aici? Nu. Cred c-o sã fii spânzurat, Dillon. De ce zâmbeºti, domnule? ªi eu cred c-o sã fii spânzurat. Pui pariu? Oricând ai nevoie, ºerifule, ajutorul tãu ºtie de unde sã ne ia. Mulşumesc, bãieşi. Cass, nu vreau sã-şi spun eu ce sã faci, dar crezi cã e bine? Cum adicã, Jim? Mereu sunt douã versiuni pentru orice poveste. Au zis cã Dillon l-a ucis, dar erau prieteni. Dillon spune altceva. Poate chiar a fost legitimã apãrare. Cum ºtim? Nu ºtim. Am fãcut ce trebuia. De rest se ocupã judecãtorul. Cred cã da. Dar n-o sã fie uºor cu Barrett. Nu, n-o sã fie. Cass I-am zis lui Peggy cã o sã trec pe-acasã dupã-masã. Îmi dai voie? Du-te Mã descurc singur. Cu cât se apropie, cu atât devine mai nervoasã. Cred cã aºa se întâmplã prima datã. Ar fi bine sã nascã odatã, altfel o sã cedezi tu. Fugi. Cu bine, Jake! Cu bine, Jim! Cass, pariu cã la primul tãu copil o sã fii la fel de agitat ca ºi el. Gata, Billy, ridicã-te, tulburi liniºtea. Cass, e cineva pe aleea de vizavi care te pândeºte ºi mai e unul în partea asta. Du-te acasã, sau te închid. Aºteaptã, aºteaptã. Ia-şi pãlãria. Ce se întâmplã acolo? Ce e cu împuºcãturile alea? Spune-mi când nu mai vezi asta. Acum. Acum în partea asta. Acum. Uitã-te în sus. Când ai crizele astea, cât dureazã? minute. De ce n-ai venit la mine imediat? N-am crezut cã e ceva serios. Aºteptai sã tragã cineva în tine? Pare o presiune pe nervul optic. Poate fi o hemoragie uºoarã. Astea sunt înºelãtoare. Uneori se agraveazã, alteori dispar pur ºi simplu. Poşi sã mã vindeci, nu? Când mai ai atacuri de-astea, pune-şi gheaşã. ªi sã stai în pat câteva zile. Ce va urma? Va trebui sã aºteptãm. Un lucru e sigur, orice agitaşie nu-şi face deloc bine. ªtii, Cass, în locul tãu m-aº gândi la un alt fel de slujbã. Doar nu-mi ascunzi ceva, nu? Sigur cã nu. Încercam doar sã te ajut. Pentru unele slujbe, pierderea temporarã a vederii nu e importantã. Dar al tãu? Sã zicem cã aflã cineva de situaşia ta. Viaşa ta nu mai valoreazã nimic. În locul tãu, m-aº duce la cel mai bun spital din Kansas City. Mulşumesc de sfat, doctore. Sã presupunem cã nu aflã nimeni. Nici mãcar Sally, ai înşeles? N-o sã-mi urmezi sfatul, aºa e? Sfaturile nu sunt ca pastilele, doctore. Cred cã au uitat sã ne înveşe asta la facultate. Dar ne-au învãşat sã nu vorbim despre pacienşii noºtri. Mulşumesc, doctore. Cass Te aºteptam. Vrei ºi tu? Nu, mulşumesc. Mai bine-şi spun ce am de spus. Cass, demisionez. Am avut o discuşie lungã cu Peggy ºi a insistat sã nu mai risc acum cã vine copilul.Lasă un răspuns