Best Fm

Best Fm 88.3 Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Tel: 0344.100.275
Fax: 0372.897.255

I-am reperat. „I-am reperat”? Sunã ca o inscripşie grozavã pentru pietrele noastre funerare. De ce nu mi-ai spus asta mai devreme? Încã nu era ceva relevant. Trebuie sã ºtiu unde sunt. Noi trebuie sã ºtim! Trebuie sã-i gãsim! Sunt copii, Nolan! Maturizeazã-te naibii! Fã-şi treaba, iar eu mi-o voi face pe a mea. Sau poate vrei sã iei ãsta ºi sã te duci personal dupã ei. Gãseºte-i! Toate cãrşile de Nancy Drew. Exercişii Kegel pentru bãrbaşi. Bingo! Bine. Felicitãri, eºti mândrul posesor al Orbului lui Osuvox, un artefact magic de nivelul . Citeºte aceste instrucşiuni de folosire. Ca sã porneºti sau sã închizi Orbul Sã închid, da! Rosteºte vraja la cel mult metri de Orb. Cetãşeni ai OASIS, eu sunt Parzival, primul la cheie. Vã vorbesc tuturor fiindcã viitorul nostru e sub ameninşare. De cãtre oameni care nu se vor da în lãturi de la nimic pentru a câºtiga acest concurs. Unii dintre voi deja ºtiu asta. Aşi pierdut mai mult decât avatarele sau armele voastre. Unii ºi-au pierdut libertatea. Unii, viaşa. ªi acum, asta. Un câmp de forşã care împrejmuieºte a treia provocare. Am venit aici ca sã evadez de viaşa de cãcat pe care o aveam. Dar am rãmas, ca mulşi dintre voi, fiindcã am gãsit ceva mai presus decât mine. Am gãsit o cauzã. Mi-am gãsit prietenii. ªi da, ºtiu cã sunã cliºeic, dar Am gãsit dragostea. ªi nu vreau sã pierd astea din cauza ticãlosului de Nolan Sorrento! Tipul ãsta Înapoi la muncã. El crede cã suntem prea distraºi ca sã observãm Nolan Sorrento crede cã nu vom lupta! Dle, dle, se transmite în direct. E peste tot! ªi acum ar trebui sã-i dãm OASIS? Acest Parzival El crede cã nu vom opune rezistenşã. Eu zic cã se înºalã. Sã le spunã asta clanurilor de gunteri din minele de aur din Gygax! Activeazã Uriaºul de Oşel. Puneşi-vã aceastã întrebare. Sunteşi dispuºi sã ajungeşi pe zero pentru OASIS? Sunteşi dispuºi sã luptaşi? Eu sunt Parzival, din High Five. În numele lui Artmis, Aech, în numele lui Daito ºi Sho, vã cerem sã vã alãturaşi nouã pe planeta Doom. În numele lui James Halliday însuºi. Ajutaşi-ne sã salvãm OASIS. Nu, nu, nu. Cel care are prieteni nu e un ratat. Escadron , echipaşi-vã. Voi conduceşi. Un minut în Swordquest ºi gheaşa s-a spart. Ei bine Toate cele jocuri Swordquest. Ce urmeazã? Dark Cavern. Super Breakout! E Adventure. Scos în pentru , Adventure a fost creat de Warren Robinett, primul designer de jocuri care ºi-a ascuns numele. Încercaşi Adventure. Joacã Adventure. A trecut mai mult de un minut ºi încã suntem în viaşã. Ãsta trebuie sa fie jocul. Cât şine acest Orb? Vreo milioane de ani. Ar trebui sã fim în siguranşã. Primul la Cheie! Primul la Ou! Primul la Ou! Adventure. Haide! Sixerii sunt în provocarea finalã, un Atari . Eºti în sala de rãzboi a Sixerilor? Nu, nu. Trebuie sã ieºi de acolo. Joacã Adventure. Adventure? Desigur! Creat de Warren Robinett. A fost primul designer care a ascuns un Ou de Paºte. Cãutam o camionetã USPS cu numere de Ohio, modelul . Daito, când ai de gând sã intri în luptã? Am rãmas fãrã munişie. Eu mai am un încãrcãtor. Mai multe arme! Tun antipersonal! Tun antipersonal. Tun electro-magnetic! Tun electro-magnetic. Bãi, Z! Bãi, Z! Încearcã-l pe micuşul ãsta! Descotoroseºte-te de el! E afurisitul de Chucky! Miºcaşi-vã! Haideşi, haideşi! Mechagodzilla! Daito, avem nevoie de tine! Daito, acum! Du-te la pod. Acum, e distras! Du-te, du-te! Voi lua forma lui Gundam. Z! Arty! Du-te la castel. Câºtigã a treia Cheie înaintea lor. Ce e asta? În de secunde se schimbã la loc. Daito, renunşã! Mai ai secunde. Primul la Ou! La naiba! E ea. Arty! Arty! Z, trebuie sã ajungem la castel. N-a plecat, ea e încã aici. Fata e în sala de rãzboi! Sho, şine-te bine! Nu! Arty, ne descurcãm. Deconecteazã-te. Dacã jocul e Adventure, de ce încã nu l-au câºtigat? Nu ºtiu. Arty, vorbesc serios. Sorrento e nebun, te va omorî. La ce te uişi? Nu e nimic acolo. Ai probleme, nu? Samantha, ºtii cã te iubesc. Nu e momentul potrivit, Z. Pot face faşã provocãrii, dar nu pot permite sã fii rãnitã în lumea realã. Ieºi din IOi ºi ne vedem la River South. Wade, nu. Mã vei ierta, îşi promit. Wade, nu! Reculege-te, Sixer. Ia-şi o viaşã nouã. Haide, miºcã. Tu intri. Sfânta Grenadã! Cât a costat? Mai puşin decât o sã-i coste pe ei. Ce e aia? Dle, gunterii se apropie de provocare. I-Rk? E în pozişie, dle. Pregãteºte-mi echipamentul. Gheaşã rezistã. Încã se joacã. Stai. Încearcã sã câºtige. Este! Am câºtigat. A pierdut. Nu e Adventure. Oricine câºtigã Pierde. Nu e vorba de a câºtiga. E vorba de a juca. Adu-şi aminte de anunşul lui Halliday. Cheile sunt invizibile ºi ascunse într-o camerã întunecatã din centrul unui labirint. Existã un secret în Adventure. ªi nu-l gãseºti câºtigând, ci plimbându-te într-o camerã întunecatã. Pânã ce ajungi în punctul invizibil. E uºor dacã ºtii ce faci. Serios? Lasã-mã sã-l termin eu pentru tine. E ultima ta ºansã, Wade. Ultima ºansã. Dã-mi cheia ºi îşi transfer de milioane în contul tãu pe loc. De ce naiba aº face asta? Bãi, e Cataclyst-ul! Sincer, nu-mi pasã. Eu nici nu voiam sã intru vreodatã în OASIS, darãmite sã mã ocup de aceastã absurditate, dar ºtiu cât de important e concursulLasă un răspuns