Definite Rock

Definite Rock Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

lui Halliday pentru tine, deci Nu voi lãsa niciodatã viitorul OASIS în mâinile tale, Nolan Sorrento. N-are nimic. Trei paºi uºori. Unu. Stai, credeam cã joci la cacealmea. ªtii cã asta ne omoarã pe toşi, nu? Am chestii strânse de-a lungul a ani în mine. Ultima ºansã. Doi. Nu voi sfârºi aºa. Asta e o miºcare proastã. Tu nu ºtii nici mãcar sã activezi un Orb. Da, i-am simşit. Dar asta e lumea mea, Sorrento. Nu, nu, nu! Pasul trei Nu, nu, nu! Scoateşi-mã din costum. Auzişi? Z e încã în viaşã! O viaşã în plus. Mulşumesc, custode. Staşi! Parzival joacã pentru Cheia de cristal Transmisie în direct pe toate canalele OASIS! Halliday îi lasã pe toşi sã urmãreascã sfârºitul concursului. Tipic Halliday! Am încercat Adventure. Nu, am încercat sã-l terminãm. Dar camera ascunsã nu e la sfârºitul jocului. Trebuie sã mergi direct în punctul invizibil încã de la început. Ea e? Roºcatã, uniformã IOI, nu ºtie pe ce planeta se aflã. Ea e. Eu sunt Toshiro. Mã cunoºti drept Daito. Bunã, Arty. Da, ºtiu. Nu e ceea ce te aºteptai, nu? Da. Nu mã aºteptam la un camion poºtal de la sfârºitul anilor ‘. Wade? Credeam cã s-a declanºat Cataclyst-ul. Cum de încã joci? O viaşã în plus. E o poveste lungã. Scuze cã te-am împuºcat. Sho? Ce-i? Trebuie sã port un semn pe care sã scrie cã am ani, împuºcaşi-mã primul? Nu, mersi. Bãi, îmbrãşiºeazã-mã! Ninja nu se îmbrãşiºeazã. Bine, lume, şineşi-vã de ceva! Te-am prins. Hai, Nolan, rãspunde. F’Nale, dã-mi veºti bune. Am o dronã pe urmele lor. Sunt aproape. Trimite-mi coordonatele. Poate ar trebui sã laºi asta în seama mea, Nolan. Nolan? Nolan? Afarã. Dã-mi aia. Ce se întâmplã? Jocul s-a terminat pentru ei. La ce se uitã? Ultima cheie. Se transmite în direct. Vedeşi voi, Warren Robinett era mândru de Adventure. Voia ca oamenii sã ºtie cine a fãcut jocul. De aceea a creat primul Ou de Paºte digital. ªi nici nu trebuia sã câºtigi ca sã-l gãseºti. Trebuia doar sã joci orbeºte ºi sã cauşi prin camere un punct invizibil. Trebuia sã duci punctul înapoi pe ecranul principal ºi atunci gãseai primul Ou de Paºte introdus vreodatã într-un joc video. Numele creatorului. Ce se întâmplã? Nu vãd nimic. Parzival a gãsit Cheia de cristal! O vrei sau nu? Aech, ce naiba se petrece? Exersez pentru Super Mario Kart. Ce Crezi? IOI vrea sã ne omoare! Pentru cei care se uitã, dacã sunteşi în Stivele din Columbus, eu sunt Parzival! Numele meu din lumea realã e Wade Watts ºi vom avea nevoie de ajutorul vostru. Aech, du-te spre Stive! Bine. Şineşi-vã bine! Bagã cheia! Cât de greu poate sã fie? Hai. Da! Asta e. Da, asta e. Semneazã aceste documente, iar OASIS va fi al tãu. Tu vei fi unicul proprietar. Nu-i aºa rãu, nu-i aºa? Lasã-mã o clipã. E greºit. Acest stilou, acest contract Ãsta e momentul când Halliday l-a forşat pe Morrow sã renunşe la acşiunile lui Gregarious. A fost cea mai mare greºealã din viaşa lui. El ºtia asta. Nu poate fi acesta sfârºitul. E un test. Nu voi face aceeaºi greºealã ca tine. O, ce bine. Voiam sã fiu sigur. Aici ai crescut. Ãsta-s eu, acum mult timp. Îmi place sã-l am prin preajmã din când în când. Trebuie sã-şi arãt ceva. Ãsta Vino. Ãsta e butonul. Dacã îl apeºi, întreaga simulare se închide ºi programul vierme va ºterge toate serverele de rezervã. Deci acum ai puterea de a închide OASIS pentru totdeauna. Pricepi? Încearcã sã nu ºtergi OASIS în mod accidental în prima ta zi. Stivele sunt drept în faşã! Presupun cã trebuie sã pleci. Eu unul trebuie. Acum e momentul sã primeºti premiul pentru cã ai câºtigat cele trei Chei. Dupã ce iei acest Ou, jocul se va termina. Oul? Oul ªtim ce ai fãcut aici. Fã cale întoarsã de aici cât mai poşi. Am creat OASIS fiindcã nu m-am simşit niciodatã în largul meu în lumea realã. Nu ºtiam cum sã interacşionez cu oamenii de acolo. Întreaga viaşa îmi fusese teamã. Pânã în ziua când am ºtiut cã viaşa mea e pe sfârºite. Atunci mi-am dat seama cã oricât de înfricoºãtoare ºi dureroasã poate fi realitatea, e ºi singurul loc în care poşi servi o masã decentã. Fiindcã Realitatea E realã. Pricepi ce spun? Da. Da, pricep. A reuºit. A luat Oul. Ura! Nu! Te rog! Stai! Lasã arma jos! Acum! La pãmânt! Întoarce-te! Mâinile la ceafã. Mergi cu spatele cãtre mine. Dle Halliday, e ceva ce nu înşeleg. Nu eºti un avatar, nu? Nu. Halliday chiar e mort? Da. Atunci, tu ce eºti? La revedere, Parzival. Mulşumesc. Mulşumesc cã ai jucat jocul meu. Wade? Ogden Morrow? Îmi puteşi spune Ogg. Sunt câşiva oameni afarã care vor sã te vadã. E incredibil! E o onoare sã te cunosc, Ogg. Trebuie sã fac ceva întâi. Nu sunt ca Halliday. Fac pasul. Îl cãutãm pe Wade Watts. Vrem sã dai o declaraşie în legãturã cu clipul pe care l-ai trimis, cu confesiunea lui Nolan Sorrento. Eu l-am trimis. Ce-i? Înregistrez totul în atelierul meu. Ajutã-mã sã ies. Voi cine sunteşi? Cei de care ai nevoie în clipa de faşã. Avocaşi. De la Gregarious Games. Vor semnãtura ta, Wade. Împart totul cu clanul meu. Vom conduce compania împreunã. O alegere bunã. F’Nale, ascultã-mã cu atenşie. Dle Morrow Adicã, Ogg. Cum ai ajuns aici aºa repede? Am zburat din stele cu sania mea magicã. Toşi te-au privit. Desigur, eu am privit mai îndeaproape decât restul.Lasă un răspuns