Guerrilla Eliberadio

Guerrilla Eliberadio Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.

Adauga?i la site-ul dvs..

ªtiu cã igiena intimã e importantã. Îmi poşi face o favoare ºi sã-mi spui unde sunt ieºirile? Bine. Mi se face o farsã? Pentru cã mã placi mult prea mult. ªtii ceva? O sã mã las dus de val. Timpul se scurge. Bãi, Z, Artmis e supãratã pe mine? Eu sunt supãrat pe tine. N-ai vãzut The Shining, nu? ªtii cã urãsc filmele horror! Am luat cheia. Ca lumea. Cãtre camera . Nu avem ce cauta în camera ! N-ar trebui sã intrãm. În plus, era o femeie zombi nebunã ºi dezbrãcatã înãuntru. Nu sunt zombi în The Shining! Poate cã nu trebuie sã fie ca în film? Kira e cheia. Tu ai spus-o. Hei, am vãzut o pozã cu Kira. Unde? E Kira. Evadeazã de trecutul tãu. Pasul nefãcut. Cea mai mare teamã a lui Halliday nu era The Shining, o carte sau un film. Teama lui cea mai mare era sã sãrute o fatã. Asta e pasul nefãcut de el. Sala de dans. Aech, haide. Zombi. V-am spus eu. Uite-o. E Kira. Aºa ceva nu e în The Shining. Vezi? Uite, ãla e nivelul cu cercul zombi din Mayhem Mansion, unul din primele jocuri ale lui Halliday. Tributul cãtre The Shining e doar o diversiune. A mai rãmas un minut. Cum ajungem la ea? Facem pasul. Stai! Bine, dle mort. Pot sã conduc eu? Dansezi? ªtii de când te aºtept sã mã rogi? Mãi, mãi, mãi. Deci tu mi-ai gãsit cheia de jad. Ca sã vezi. Mulşumesc. Kira era o femeie foarte frumoasã Du-te. Unul din oologii noºtri i-a vãzut intrând în biblioteca media. Ea a desluºit indiciul. Acum trebuie doar sã câºtigãm provocarea The Shining. Dã-şi-o de pe mine! Dle Sorrento, cred cã trebuie sã vezi asta. Acum Parzival are cheia de jad. Trãieºte. ªtiu. Te sun eu. Am gãsit ce cãutai. Opreºte imaginea. Ãsta. Cel cu tatuajul. Mãreºte. Cautã-l în baza noastrã de date. Fiecare drona IOI din Columbus. Gãsişi-l. A sosit mâncarea. Ca lumea! Dacã ºtii rãspunsul final, împãrşit la numãrul magic, ceea ce îşi trebuie ºi îşi doreºti va fi gãsit în fortãreaşa tragicã. „Tragicã”. Halliday probabil se referã la el însuºi. De ce? Pentru cã era singuratic. Spre sfârºitul vieşii nu avea pe nimeni alãturi. Da, aºa e. Concursul trebuie sã aibã legãturã cu apropierea de cineva. Cu oricine. Vrea ca persoana care şine la OASIS sã fie conectatã cu lumea. Asta cred cã încearcã sã ne spunã. Wade. Tu îl înşelegi pe Halliday. Îl cunoºti mai bine decât oricine. De aceea cred cã vei câºtiga. Serios? Chiar crezi cã voi câºtiga? Staşi pe loc! Pe aici ajungi în alee. Tu prima. Voi fi în spatele tãu. Du-te! Haide! Wade, OASIS are nevoie de tine. Îi voi tãrãgãna. Stai. Nu, nu, stai! Dã-mi drumul! Mã vei ierta pentru asta. Îşi promit. Nu miºcaşi! Nu miºca! Samantha Evelyn Cook. IOI a cumpãrat ºi a unit toate datoriile tale. Datorii undeva la mai mult de , de credite. Vei fi şinutã în arest la cel mai apropiat centru de loialitate IOI pânã ce îşi vei achita datoria în totalitate. Inclusiv orice dobândã, taxã de procesare sau amendã pe care le obşii pe parcurs. Primul la cheie. Primul la Ou. Ce?! Niciodatã sã nu te încrezi în cineva cunoscut în OASIS. Ar putea fi un tip de kg numit Chuck. Care trãieºte în subsolul mamei sale în Suburban Detroit. Aech! Hellen. Tata îmi spunea Aech. A rãmas aºa. Sã mergem! Chestia aia îmi verificã duba. Haideşi! Ne-au reperat. Daito? Numele meu adevãrat e Toshiro. Samantha ne-a trimis un mesaj. Ne-a spus sã ne întâlnim cu tine aici. Au luat-o pe Samantha La centrul de loialitate. ªtiu. Am ºi alte veºti nemaipomenite. Sixerii au gãsit a treia provocare. Ce?! Haide. Urcã! Sã mergem! Grãbişi-vã! Cum a gãsit IOI a treia provocare atât de repede? IOI a desluºit primele rânduri din indiciu, deci ºtia cã era vorba de sectorul . Dar nu-ºi dãdeau seama ce e cu Fortãreaşa Tragicã. Aºa cã au trimis toşi oamenii disponibili în acel sector, pânã ce au gãsit fortãreaşa. Sho? Da, da. Am ani. ªi ce dacã? Numele lui adevãrat e Zoe. Dar restul lumii îmi spune Sho. Nu e mare scofalã. Nu, e mare scofalã. Sho, eºti cel mai tare puºti de ani din lume. ªtie. Taci! Lasã-l sã-mi spunã. Aech. Trebuie s-o salvãm pe Samantha. Nu putem merge la uºa IOI-ul pur ºi simplu. M-am gândit, am un plan mai bun. Ai vãzut echipamentul lui Sorrento, nu? Da. Hai sã mergem dupã el ºi sã-l facem sã ne-o redea pe Artmis.Lasă un răspuns