Radio Fiesta

Radio Fiesta Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.

Urmeazã sã ne rezolvãm problemele. Când ai vãzut-o ultima oarã? Sãptãmâna trecutã. Am lãsat-o la ºcoalã. A zis cã o sã mã sune, dar avea nevoie de o pauzã. Sunaşi-o. Veşi vedea. Nu am mai rãnit-o, jur. Deci Sã o întrebãm acum? Cred cã e prea târziu. Asta nu e Kerry. Nu e ea! Cu asta avem de-a face. Nu, nu. Nu e Kerry. Ce e cu tine? Trebuie s-o vãd. Trebuie s-o vãd acum! E moartã? Da. Nu, nu e. Vã rog nu-mi spuneşi asta. Aia nu e Kerry. Nu e ea! Trebuie s-o vãd acum! Lãsaşi-mã sã o vãd! Asta nu se poate. Vã rog. Vã rog nu-mi spuneşi cã e Archer. Vã rog, spuneşi-mi Hai sã luãm o pauzã. Nu e ea. Vrei ceva de bãut? Îşi aduc apã sau suc? Îşi aduc un suc. Deci Mai credeşi cã ea a fãcut-o? Tocmai a recunoscut cã se juca dur. Dar asta o face o criminalã? Cine ºtie? Uneori încep sã se joace, apoi lucrurile escaladeazã. Am mai vãzut asta. Nu, nu se potriveºte. Violenşa domesticã comunã e impulsivã. Fãptaºul nostru e calculat, metodic. Nu e cel pe care-l cãutãm. Dumnezeule. Dlor detectivi! Dumnezeule! La ‘! La ce v-aşi gândit când aşi lãsat o dozã de suc în camerã? Mai ales cu Lois Lane la uºa voastrã. Aşi auzit de pahare de unicã folosinşã? Fiindcã avem în camera de recreere. Da, îmi pare rãu. Am dat-o în barã. Da, bineînşeles cã ai dat-o în barã. Ascultã Ruiney, ºtiu prin ce treci. Dar trebuie sã te concentrezi la cazul ãsta. Sau o sã-şi mai iei niºte timp liber. Nu, mã descurc. E bine. Mã descurc. Aveşi idee, dnã cãpitan, cum se simte fata? Doctorul a zis cã o perioadã a fost instabilã, dar acum e stabilã. E bine. A putut sã ne ofere un alibi care se confirmã. Ray, eºti aici din curtoazie. Nu mai eºti polişist, aºa cã nu-şi forşa norocul. Bine, dnã cãpitan. Ieºişi din biroul meu pânã nu mã rãzgândesc. Criminaliºtii au gãsit urme de sânge uman amestecat cu sânge de animal în dormitorul lui Kerry. ADN-ul acestuia s-a potrivit cu cel al unui condamnat pe nume David Green. Aici este? Nu ºtiu, dragã. ªtiu atât cât ºtii ºi tu. M-am uitat în dosarul lui ºi asta era adresa. Locul ãsta a devenit destul de cunoscut cu foºtii condamnaşi, în ultimul an. Foºtii condamnaşi care l-au gãsit pe Isus. Îmi place asta. Aleluia. Ai auzit? Da. De unde vine? Pe aici. Dumnezeule. Nu-mi vine sã cred cã m-am întors în bisericã. Archer! Eºti bine? Da. Ce s-a întâmplat? Stai pe loc! Nu te miºca! Christi, cum se simte Archer? Nu te miºca, nu te miºca. Christi? Nu ºtiu, poate a Nu, e spatele meu. Spatele tãu? Ruiney! E doar spatele meu. Vino încoace. Dispecerat, avem un ofişer rãnit la mausoleul „Inima Sacrã”. Suspectul a fugit. Terminat. Ce avem aici? Ce e aia? Nu ºtiu. Ai vãzut ceva? N-am apucat sã-l vãd bine. Era prea întuneric. Dar tu, Ruiney? Nu, eu eram prea ocupat sã te salvez. Mulşumesc. Ei bine Se confirmã, nu? Ce e? Monroe are un criminal în serie. Da. Scuzaşi-mã, dle? Da. Victima era Gene Wilson. Eliberat recent care a fost închis trei ani pentru jaf armat. Bine, cãutaşi-l pe David Green. Nu e nevoie, dle detec Scuze, vechile obiceiuri. Tocmai a ajuns aici. E aici? E acolo. David Green? Tu eºti? Da Eºti David Green? Da, eu sunt. E bine. „Dumnezeu care dã bucurie.” Aºadar, pãrinte, cum devine preot un condamnat? Dumnezeu iartã. Biserica? Nu atât de mult. A trebuit sã trec prin multe ca sã fac lucrarea Domnului. Chiar ºi acum am voie sã lucrez doar cu foºti condamnaşi care încearcã sã o ia de la început. Pãrinte, avem o problemã. De fapt avem douã probleme. Douã? Nu înşeleg. E un mort care atârnã în biserica dvs. Îl ºtiaşi, nu? Gene Wilson? Da, a fost omul de serviciu. Ce cãuta aici la ora asta? Face curat când poate. Tocmai a fost eliberat ºi cãuta un nou început. La ce vã gândişi? Pãrinte, trebuie sã ne spuneşi unde aşi fost în ultimele trei zile. Bine. Da, nicio problemã. Am fost în Springfield. Am şinut o predicã la Biserica Unitarianã Universalã. M-am întors în seara asta Bine. Dar dra Kerry Cooper? De unde o cunoaºteşi? Cooper? Nu cred cã o cunosc. N-o cunoaºteşi? Nu. Atunci va trebui sã daşi niºte explicaşii, fiindcã sângele dvs a fost în apartamentul ei. Sângele meu în N-o sã mã credeşi. Sincer, nici eu încã nu înşeleg. Dar, acum douã luni m-am trezit în miezul nopşii cu cineva deasupra mea.Lasă un răspuns