Erdély FM

Erdély FM Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.

Maturizeazã-te. Jerry, ai sentimentele rãnite. Trebuie sã recunoºti faptele. E totul în regulã? Puºtiule. Doar schimb radioul. Faza celor trei divizii. Am învãşat numele jucãtorilor care sunt pe teren, ce echipament e în faşã ºi ce mai urmeazã. Focul de tabãrã e ca rãzboiul ºi rãzboiul, aºa cum îl ºtim, e sumbru. Da, obiectivul nostru e de la sine înşeles. Stingeşi focul cât puteşi de repede. Degetele împreunate. Degetele împreunate. Bine. Acum, împingeşi apa. E grozav. Sã încercãm în apã. Toatã lumea jos. Numele? Joe Brinson. Vârsta? . Experienşã în muncã? Nu, dle. Ai mai folosit asemenea echipament? Nu, dle. Dar mama spune cã învãş repede. Bun. Vino cu mine, atunci. Ai grijã la cap. Unul dintre primele lucruri ce vrei sã le faci e sã verifici dacã becul e fierbinte, încã. Îşi foloseºti dosul palmei. Haide. Nu-l atinge, dar, da, e bine. Vrei sã rogi clientul sã ia loc. Haide. ªi dacã e un grup, va trebui sã te ridici ºi sã-i pui pe cei înalşi în spate ºi pe cei scunzi în faşã. Apoi Avertizezi clientul cã vei porni o luminã puternicã. ªi aminteºte-şi sã zâmbeºti mereu. ªi aminteºte-şi sã zâmbeºti mereu. E grozav. Înotaşi cãtre mine. Vã descurcaşi fantastic. Daşi din ambele picioare. Suntem o şarã puternicã, dar eu cred cã putem fi mult mai puternici. În , în aceste vremuri periculoase, dificile ºi provocatoare, cred cã putem pune în miºcare şara asta din nou. Vedeşi voi, oamenilor le place sã vinã aici sã-ºi aminteascã ceva ce se întâmplã în viaşa lor. Vor sã facã acel moment fericit permanent. Astfel, îl pot pãstra pentru totdeauna. ªi noi suntem aici ca sã-i ajutãm sã facã asta. Înşelegi? Da, dle. Bun. În regulã. Sã-şi arãt cum sã lucrezi cu registrul. Noapte bunã. Testul la civicã a fost greu. Toate datele alea. Da, ºtiu, sunt în urmã. Am auzit cã te-ai lãsat de fotbal. Da. A trebuit sã-mi iau o slujbã. Lucrezi dupã ºcoalã azi? Nu azi. Ruth, unde mergem? O sã vezi. Scuze cã am întârziat. Mamã? Vorbeºte cu tatãl tãu. Spune-i sã nu se poarte ca un . Nu mã comport eºte. Îmi trec numele pe o listã, mi-am aºteptat ºansa ºi acum au un loc pentru mine. Nu ºtii nimic despre focuri. O sã te arzi. Am citit despre ele. ªtiu destul. Ai citit despre ele? Ai studiat? Nu-mi rãstãlmãci cuvintele, Jean! Tatã, ce se petrece? Tatãl tãu ne pãrãseºte ca sã lupte cu incendiile de vegetaşie. Ce? Tatã, de ce? Întreabã-l, Joe. Nu vrea o slujbã la bãcãnie dar merge cu niºte nebuni ºi riscã sã fie ucis. Nu trebuie sã mergi acolo Cu cât se plãteºte? Ce? Cu cât se plãteºte? Un dolar pe orã. Doamne. Jerry, ascultã, nu trebuie sã faci asta. Eu lucrez ªtiu, dar nu pentru multã vreme. Dacã eºti omorât? Va ninge. Focul se va stinge Dar dacã nu? Dacã nu ninge deloc? Joe, ce crezi Doamne. Nu-l întreba Aproape e adult. Are un cuvânt de spus în ce se petrece Dacã tatãl tãu e ars ºi nu-l mai vezi niciodatã? Voi mergeşi direct Nu spune asta, Jean! Nu poşi fugi de fiecare datã când lucrurile nu merg cum vrei! Nu ºtii ce fac. Nu? Sunt maturã, Jerry. Tu de ce nu te comporşi ca un om matur? Aº fi vrut sã am niºte bani sã-şi dau. Simt cã aºa ar trebui. Ce o sã faci acolo? Sap tranºee pe care focul sã nu le depãºeascã. Fac orice e nevoie. Cât o sã lipseºti? Am un murmur în cap. Trebuie sã fac ceva legat de asta. Înşelegi? Spune-i mamei tale cã n-am vrut sã o supãr. Eºti prea mare ca sã mã pupi? ªtii, ºi bãrbaşii se iubesc. ªtii asta, nu? Da. A plecat. A spus cã n-a vrut sã te supere. Are intenşii foarte frumoase. Poate o sã mã pãrãseascã. Nu cred cã o sã facã asta. N-am mai fost intimi de mult. Eºti suficient de mare sã auzi asta. Nu rãspunde. I-am spus cã n-ar fi trebuit sã venim. Ce fel de bãrbat îºi lasã soşia ºi copilul într-un loc atât de singuratic? Probabil crezi cã exagerez, nu? Nu ºtiu ce gândeºti. Mâine se va întâmpla ceva încât lucrurile se vor simşi altfel. Crezi? Noapte bunã, mamã. Va trebui sã iei autobuzul azi. O sã caut o slujbã mai bunã. Credeam cã-şi place la Y. Da. Cum te simşi? Ciudat? N-aº fi surprinsã cu plecarea tatãlui tãu aºa. Nu, mã simt bine. Bine. N-are rost sã ne plângem de milã. S-ar putea sã trebuiascã sã ne mutãm într-o locuinşã mai micã.Lasă un răspuns