Radio Sun Romania

Radio Sun Romania Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.
Email: [email protected]

Vãd plãci. Sunt multe plãci. Dumnezeule. Ruiney, unde e îngropat? Unde e îngropat tatãl lui? E responsabilitatea statului sã-i îngroape pe cei sãraci într-un cimitir public. Unde e cel mai apropiat cimitir public? Cimitire publice. Am gãsit St. Catherine, St. Joseph. Archer, mausoleul „Inima Sacrã”. Ãla e. Începe sã se lege. Vrea sã ajungem acolo. Doar cã trebuie sã învingem cronologia lui. Aºa l-a cunoscut pe pãrintele Green. Unde e echipa SWAT? La aproximativ de minute. Spune-mi, te rog, cã voi sunteşi mai aproape! Ajungem în minute. Vreau ca toate echipajele sã se ducã la locaşia aia. Acum! Duceşi-vã! Hai sã discutãm. Hai, Christi. Nu te-ai prins? De ce ai folosit jocul „spânzurãtoarea”? Nu ºtiu. Ãsta mi-a rãmas în minte. De asemenea, ai un mic fior când deşii controlul. E palpitant sã poşi decide cine trãieºte ºi cine moare. ªi asta justificã omorul oamenilor nevinovaşi? Ar trebui sã te simşi privilegiatã, fiindcã o sã-şi dau o literã cu valoare dublã. Stai, stai. Mai am întrebãri. De ce îi îmbraci din nou pe oameni? Dacã îi omori, de ce îi îmbraci din nou? Am lucrat în tura de noapte într-un magazin. Obiºnuiam sã îmbrac manechine. Trebuiau sã arate perfect. Deşineam controlul. Deci e vorba de control. Înşeleg asta. Ai pãşit ceva în trecut ºi vrei sã îndrepşi lucrurile. Crezi cã înşelegi? Nu ºtii nimic! Voi nu ºtişi nimic! Vrei sã vezi ce înseamnã controlul? Apãs pe buton acum, nu trebuie sã aºtept! E :. Douã minute. N-a nevoie de asta. Vrei sã vezi cum e controlul? Priveºte Du-te ‘! Dacã mã omori, fã-o! Fã-o odatã! Aºa mai merge. Mai aºteptãm un jucãtor. O simşi? Încã un minut. Nu vine sã te salveze. Mereu am crezut cã jurnaliºtii miros a rahat de porc. Şi s-a scurs timpul. Jimmy! Jimmy! Sunt Archer! Jimmy, nu, nu. Aºteaptã o clipã. Eu sunt. N-o face, detectivule. Hai sã discutãm o clipã. Doar noi doi, Jimmy. Îmi amintesc când te-am vãzut ultima oarã. Erai atât de mic. Doar un bãieşel. În jur de cinci sau ºase ani. Eram polişist. Îmi fãceam datoria. E tãticul tãu? Când s-a terminat ziua aia Am uitat de tine. ªtiu cã am fãcut asta. Acum ºtiu cã a fost o greºealã. A fost o greºealã tragicã. Jimmy, îmi amintesc ochiºorii tãi cum se uitau la mine de parcã eu îşi ucisesem tatãl, dar n-am fãcut-o. N-am fãcut-o eu. El s-a spânzurat. Am fost acolo, Jimmy. Am fost martorul acelei traume care şi-a schimbat viaşa. Nu-mi vorbi cu superioritate. Ei, haide. Nu trebuie s-o faci. N-o sã fac nimic. Nu mai face niciun pas! Ce pot sã-şi fac? Spune-mi. Te-am abandonat, Jimmy. ªtiu. ªi am uitat ce s-a întâmplat cu bãieşelul ãla. Vrei sã ºtii ce s-a întâmplat cu el? Dupã ce mi-am pierdut tatãl ºi casa, am trecut prin ani de durere îngrozitoare. Durere despre care poşi doar sã citeºti în dosarele voastre idioate. Dar habar n-ai. Dacã aº fi fãcut ceva, dacã te-aº fi întrebat cum te simşeai, ar fi fost Ar fi fost diferit, sunt sigur. ªtii ce? Du-te ! Am atins culmi ale mãreşiei la care sticleşi ca tine doar viseazã. ªtii cui trebuie sã mulşumesc? ªtii cine m-a ajutat sã merg mai departe în toşi acei ani de abuz ºi neglijare? ªtii cine a fost?Lasă un răspuns