Radio Tasha

Radio Tasha Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.

Te-ai supãra? Ai vorbit cu tata despre asta? Focul ar putea şine mult timp. Trebuie sã fiu înşeleaptã. Tata a spus cã vine curând înapoi. Imediat ce ninge. Îşi iroseºti viaşa stând acolo ºi urmãrindu-mã. Du-te la ºcoalã. O sã fii aici când ajung acasã? Nu mã duc sã lupt cu incendiile, dacã asta întrebi. Luaşi unul ºi daşi-le mai departe. Aveşi minute sã completaşi chestionarul despre tema de asearã. Dle., n-am putut sã fac tema. De ce nu? Eu Joe, tot va trebui sã faci chestionarul. Fã mai bine data viitoare. Bine. Mickey Mantle sau Bobby Richardson? Mickey Mantle N-au cum sã câºtige. De unde se trage familia ta? Din mai multe locuri Pe cine ai la englezã? Dna. Todd. Da, am avut-o anul trecut. Toşi au crezut cã e dificilã, dar dacã citeºti, te place. E o maºinã frumoasã. Nu e a noastrã. Foarte rãu. Nu cred cã am atâta putere. De fapt, cred cã am fãcut liceul cu un domn care controleazã boilerul din clãdirea aia. Ai prieteni puternici în pozişii importante. Poate pentru ora noastrã urmãtoare, vei gãsi Ar fi fantastic. Joe, nu trebuia sã mergi la serviciu? Nu marşi. Corect. Unde-mi sunt manierele? Dle. Miller, acesta e fiul meu, Joe Brinson. Mã bucur sã te cunosc, Joe. L-am învãşat de curând pe Dl. Miller sã înoate. ªi o sã-mi ofere un post în showroomul lui auto. Serios? Cu siguranşã. A sunat tata? N-a fãcut-o, dragule. Aud cã tatãl tãu luptã cu acest incendiu. Îşi faci griji pentru el? Nu,dle. Ai un bãiat curajos, Jenny. Warren vrea sã înveşe despre poezie. O sã împrumute o carte de la mine. Aºa e. Mã duc s-o aduc. Ce ai acolo? O piesã pentru toaletã. Bãrbatul casei, nu? Nu pare un bãrbat drãguş? A luptat în douã rãzboaie, dar n-a învãşat sã înoate niciodatã. Nu e ciudat? N-ar trebui sã se întâmple asta. Mamã? Ce e? Am reparat toaleta. Ce? Am reparat toaleta. Stai puşin. Vorbesc la telefon, dragule. Îmi pare rãu, e fiul meu. Ce spui? Când luãm cina? Iatã-te. Unde te-ai dus? Voiam sã fac cina. Cum şi se par hainele? Aratã bine. Mã îmbrãcam aºa mereu când eram mai tânãrã. Stãteam în spatele jgheaburilor pentru tauri la rodeouri ºi speram cã vreun cowboy m-ar bãga în seamã. Îl enerva pe taicã-miu. Ne spuneau frumuseşile de la jgheaburi. Nu e un lucru impresionant sã ºtii despre mama ta cã a fost o frumuseşe de la jgheab? Da, tata mi-a spus. A spus cã i-a plãcut. Da, probabil e plãcut sã ºtii cã pãrinşii tãi n-au fost pãrinşii tãi odatã. Cu cine ai vorbit la telefon? Nu-şi face griji. Dacã era tatãl tãu, şi l-aº fi dat la telefon. Îşi place de Miller? Vrei sã spui Dl. Miller? Da, îşi place de el? Nu foarte mult. Lucruri se întâmplã în jurul lui. Are un sentiment legat de el. ªi cum e soşia lui? Nu mai are. Se pare cã l-a pãrãsit. Ai vrea sã nu mergi mâine la ºcoalã? ªtii cum numesc copacii într-un incendiu de vegetaşie? Carburant. ªtii cu numesc copacii rãmaºi în picioare dupã ce trece focul? Le spun morşii în picioare. Ce se întâmplã cu animalele care trãiau aici? Se adapteazã, presupun. Uneori, cele mici devin confuze ºi ard. Plângeam pentru asta când eram micã dar tata mi-a zis cã nu ajutã cu nimic. ªtii ce? Avea dreptate. Ãla trebuie sã fie adãpostul. Acolo stau pompierii. Sã mergem sã-l gãsim pe tata. Nu merg sã-l caut în nebunia asta. Mirosul ãsta care-şi face rãu. Du-te afarã. Vezi cum e. Îşi place? Nu. Trebuia sã vezi ce gãseºte el atât de important. Îmi pare rãu cã nu putem simpatiza amândoi cu el. Ce pãrere ai de numele tãu? Nu m-am gândit la asta. L-am ales fiindcã era simplu. Joe. Ai putea fi oricine cu numele ãsta. Presupun. Jeanette. Nu mi-a plãcut niciodatã ãsta. Pãrea nume de chelnerişã. Cum ai prefera sã şi se spunã altfel? Era o cântãreaşã pe nume Ladie. Ladie-dah. Cum ar fi? Îmi place Jeanette. Trebuie sã mã placi pentru ce sunt. Oricum, cred cã la vârsta mea, n-am de ales. Câşi ani ai? . Pare o vârstã nepotrivitã? Şi-ar fi plãcut mai mult dacã aº fi zis cã am ? Nu, e în regulã. Bine. N-o sã am vârsta asta pentru totdeauna, deci nu te obiºnui cu ea. Cred cã tatãl tãu are o femeie aici. N-ar face asta. Nu? De ce crezi cã fac bãrbaşii lucrurile astea? Ori înnebunesc ori e vorba de o femeie. Ori amândouã. Nu cred cã e adevãrat.Lasă un răspuns