Radio TimiBanat

Radio TimiBanat Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.
Tel: +34687061746 +0371 782 008
Adresa: Carrer Aragó 1, Palma de Mallorca, 07005, Spain
Email: [email protected]
Am cãutat în arhive ºi am folosit filtrele pe care mi le-aşi dat. Da, ºi? de arestãri în parametrii de timp. Cinci au fost eliberaşi. Pune-i pe ecran. E în regulã. Aºadar Cine ar putea sã se potriveascã? Adam Kellerman. Pune-l pe Adam Kellerman. Da, Kellerman, Adam. Atac cu o armã mortalã. Uite adresa lui. ªi casa. Toys N’ More. Subsolul lui Eric Anderson era plin de jucãrii. Dã-ne fotografiile de la Anderson. Şi se pare cunoscut? Machetã de tren. Ticãlosul i-a vândut-o. Sunt convins. Haide. Liber! E liber, detectiv! Dumnezeule! Adu-o pe Westlin. Luaşi amprentele de pe perete. Verificaşi dacã e Kellerman. Sunt Ruiney. Trimiteşi criminaliºtii. Avem un bãrbat decedat. N-are urme de praf de puºcã pe faşã. Are reziduuri pe mâini. Acolo e gãleata cu vopsea. Uite ce am gãsit. Will? Cred cã l-am gãsit pe nenorocit. Poate nu e cum voiam, dar e mai bine decât sã ajungã într-o închisoare ºi sã joace cãrşi în fiecare noapte, dupã bunul plac. Deci s-a terminat? Dacã s-a terminat? Da, se poate. Cred cã ar trebui sã verific la secşie ºi sã mã uit peste trecutul lui Kellerman. Christi, mai bine te duci acasã, dragã. Cred cã a fost o zi lungã. Chem un polişist sã te ducã. Sunaşi-mã dacã aflaşi ceva. Da, sigur. Dle polişist, asigurã-te cã ajunge acasã în siguranşã. Tipul ãsta s-a strãduit din toate puterile sã ne atragã atenşia. S-a asigurat cã urmãrim fiecare pistã, cã vom gãsi fiecare victimã. Deci, de ce sã te sinucizi înainte de terminarea jocului? Nici mãcar nu ºtim ce cuvânt e. Tipii de genul ãsta Ca Bundy, Gacy, Ramirez. Nu se opresc pur ºi simplu. Ce vrei sã spui? Vrei ca toatã chestia asta sã aibã logicã? Sã se lege în vreun fel? Lumea nu e aºa. Încã eºti tânãr ºi crezi acest lucru, dar lucruri precum sensul ºi logica Ele Nu mai au vreun efect. N-aº putea sã privesc lucrurile din perspectiva ta. Niciodatã n-o voi face. Nici nu-şi cer asta. Poate cã nu eºti pregãtit sã uişi de toate astea. Fiindcã asta ar însemna, într-un fel, cã renunşi la Jesica. Poate ai dreptate. Poate nu sunt pregãtit. Dar trebuie sã fiu sigur, Archer. Trebuie sã fiu sigur. E o dorinşã imposibilã, dar dã-i bãtaie. Hai la Christi. Sã ascultãm ce a înregistrat. Poate a gãsit ceva. Sigur, de ce nu? Spiritul sensului ºi al logicii. Vin. Voi aşi fãcut asta? Bãieşi?! Christi! Da! O cicatrice nu e suficientã pentru tine. Bãieşi! Nu, tot nu rãspunde. Christi! Haide. La naiba. Fir-ar sã fie. Pun sub urmãrire telefonul ei. Da. Stai. Nu va ajuta la nimic. Nenorocitul. Fir-ar sã fie, i-am spus sã plece. La ‘. Dumnezeule. ªtiu cine e ucigaºul. Sunã la dispecerat. Spune-le sã-l verifice pe tipul care m-a acroºat anul trecut. Nu m-aº miºca prea mult dacã aº fi în locul tãu. ªtii ceva? Avem mai multe lucruri în comun decât crezi. Cicatrici Spunem poveºti. Prin urmare, cred cã, având în vedere cã te-ai concentrat pe mine în tot acest timp, e corect sã pun camera spre tine. Hai, Christi. Zâmbeºte, ne aºteaptã telespectatorii. O sã depisteze transmisiunea ºi o sã vinã dupã mine. Îi auzi cum vin? Îi auzi? Dupã mine n-au venit. Crezi cã nu m-am gândit la asta? Vezi tu, chestia e cã noi avem destul timp pânã sã aparã polişiºtii, dar, din pãcate, tu nu. A fãcut parte din sistemul de adopşie. Cea mai apropiatã rudã? Veronica Townsend a fost ultimul lui pãrinte adoptiv. Dar pãrinşii lui naturali? Dorothy Stewart, decedatã în ‘. George Stewart, sinucidere în ‘. George Stewart S-a spânzurat. Cred cã ºtiu unde o duce ºi de ce. Care e data morşii tatãlui sãu? Stai puşin. octombrie . Sãrbãtoreºte aniversarea morşii tatãlui sãu. Azi se împlinesc fix de ani. Sfinte Sisoe. Archer, unde mergem? Fir-ar sã fie! Drãcia ! S-a spânzurat în faşa copilului sãu. A fãcut-o într-una dintre fermele de porci de lângã A. Archer, Christi nu e acolo. Cum adicã? Acele ferme nu mai sunt. Ce vrei sã spui? Acolo s-au construit apartamente ºi terenuri de golf. Vorbeºti serios? Ruiney. Bãieşi! Avem confirmare vizualã cã Christi e încã în viaşã de la o transmisiune live pe care o difuzeazã pe internet. Ticãlosul. Aşi depistat de unde vine? Nu avem timp. Cãpitane, ce vezi? E greu de distins. Vãd Vãd pereşi din marmurã.Lasă un răspuns