Radio X Net Manele

Radio X Net Manele Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.

Trebuie sã încãlzesc victima înainte sã fac autopsia. Poate dura o sãptãmânã. N-avem o sãptãmânã la dispozişie. ªtiu. Suntem norocoºi dacã avem de ore. Nu-i aºa, Will? De ce nu e îngheşatã carnea? Câte grade sunt aici? E un termostat acolo. Sunt douã grade. Nicio carne nu e îngheşatã. Atunci cum de omul nostru e îngheşat bocnã? Nu e o halcã de carne. Are o densitate mai mare a apei. Deci, orice expunere prelungitã, chiar ºi la temperatura aia, l-ar face sã se descompunã. Nu e aici de mult timp, nu? De cât timp e aici? Locul ãsta a fost deschis toatã ziua. Cineva ar fi putut sã vadã un tip mort, îngheşat, atârnând aici. Nu crezi? Sunt de acord, da. Dacã trupul lui era ud, l-ar fi fãcut sã îngheşe mai repede? Da, bineînşeles. Archer, la ce te gândeºti? Mã gândesc cã atunci când vreau ca berea sã se rãceascã mai repede, o înfãºor într-un prosop de hârtie ud. Era ud înainte sã fie adus aici. Exact. Cred cã bãiatul ãsta vrea sã cãutãm în râu. Archer, cred cã ar trebui sã-i spui. Da. ªtii câtor familii a trebuit sã le spun poveºti groteºti despre cum au murit persoanele lor dragi? Dar n-a fost nimic de genul ãsta. Bine, mã laºi o clipã? Da, sigur. Uite fotografia. Dureazã prea mult. Au mai rãmas ore ºi de minute. E un joc de rahat. Cunosc privirea aia, Archer. Spune ce ai de spus. Trebuie sã-şi arãt ceva. Ce anume? E din dosarul lui Jess. Dosarul lui Jess? E o fotografie. O fotografie din dosarul ei? Archer, ce naiba faci? Ei bine Amândoi ºtim cã s-a luptat. Ne-a scãpat. Ce ne-a scãpat? Uite. Litera „V” e trasatã pe pieptul ei. Ea a fost prima lui victimã. Nu, Arch. Asta e Ce e? E un mod de operare diferit. Ea n-a fost spânzuratã. Nu ºtiam modul de operare când am gãsit-o. Archer, e un mod de operare diferit. N-a fost spânzuratã. N-a fost spânzuratã fiindcã A fost întrerupt din ritualul sãu. N-a apucat s-o spânzure. Mai zi-mi o datã ce s-a întâmplat chiar înainte sã intri pe uºã. Haide. M-a sunat Jess ºi mi-a zis sã vin acasã. A zis cã ar trebui sã încercãm sã ne rezolvãm neînşelegerile. Am ajuns acasã, am parcat pe alee M-am dus în spate, am cules niºte lalele pentru ea. Aºa cum o fãceam pe vremuri. Asta i-ar fi dat ºansa sã ºtie cã cineva e acolo, ºi l-ar fi oprit. Sau încã era în casã când o şineam în braşe. Bãieşi, aduceşi pe cineva ca sã La o parte! Eric Anderson. Uºor, Ruiney. Nu e timp, Archer. De unde vine sunetul ãla? De la subsol. Doamne. Ia te uitã. Asta e ºcoala Cooper. E o copie a Monroe-ului. Acum cred cã ºtiu unde o sã gãsim urmãtoarea victimã. Asta e calea feratã Fostoria. Haide. NS/Calea feratã Fostoria de la Columbia ºi Harrison. E o urgenşã. Închideşi linia de cale feratã. Ar putea sã fie în viaşã fiindcã am învins cronologia psihopatului. Ruiney! Da, îl vãd. Uite-l. Ruiney nu poşi face nimic! Ruiney! Trenul! Încã e în viaşã! Trebuie sã-l ajutãm! E un cablu de oşel! Haide! Prinde-l! Hai, scoateşi-l de la gât! Scoateşi-l de la gât! Haide! Pleacã de pe ºinã! Nu-l las! Vine trenul! Haide! Nu-l las! Archer! Stai pe loc! Stai pe loc! Haideşi, trebuie sã plecãm! Scoateşi-l! Trebuie sã plecãm! Nu-l las! Ruiney! Trebuie sã plecãm de pe ºinã acum! Christi! Christi? Bãieşi! Sunteşi teferi? Sfinte Sisoe! Dumnezeule! Ce naiba fãceai? Aº fi putut sã-l salvez. A murit înainte sã-l loveascã trenul. Asta-i o minciunã! Doar tu puteai sã fi salvat în cazul ãsta. N-a fost decizia ta! Îşi spun eu care e decizia mea. Decizia mea e cã urmãreºti o fantomã. Urmãreºti o fantomã, amice. ªi o sã-şi aducã moartea. Asta e sigur. Asta vrei? Nu-mi pasã. Aºa, sã nu-şi pese. Ce nu-şi pasã? De viaşa ta? Nu-şi pasã dacã mori, nu? Hai sã murim cu toşii. Hai. Asta e uºor. N-o sã ne mai facem griji în privinşa Jessicãi. Sau a Spânzurãtoarei. Hai sã murim cu toşii. N-ar fi trebuit sã-şi spun. A fost o greºealã. Ce? Cedezi. Eu cedez? Da, asta faci. Eu cedez?! Da. Tu ai plecat. Ai plecat! Am plecat. Am rãmas în polişie, tu ai plecat! Rescrii istoria! M-am pensionat. N-am renunşat! Terminaşi! M-ai implorat sã mã întorc! M-am întors! ªi am fost cu tine de atunci. ªi mã bucur. Aici n-am regrete. Nu regret cã m-am întors. Ascultã, Will. Ascultã-mã. ªtiu cât înseamnã pentru tine sã-l prinzi pe tipul ãsta. ªtiu asta. ªi pentru mine e la fel. Înşelegi? Am iubit-o pe Jessica ca pe copilul meu. ªtii asta. Îmi pare rãu O sã-l gãsim pe tipul ãsta. Înşelegi ce zic? Am greºit. Îmi pare rãu. O sã-l gãsim. Îşi promit. Ce avem aici? Întrerupem programul obiºnuit pentru o ºtire urgentã. Ni s-a spus cã e în libertate un criminal în serie, în Monroe. Unul dintre cei mai ºocanşi criminali în serie. Localnicii trãiesc cu teama în suflet, în timp ce a fost fãcutã o altã descoperire macabrã. Polişia gãseºte victimele spânzurate. E un criminal în serie liber în Monroe. ªtirea completã la ora :. tãiate în cadavre. Publicul a poreclit ucigaºul „Spânzurãtoarea”. Închide porcãria aia. Bine. Ce avem? Criminaliºtii încã adunã indicii de pe ºine. N-o sã gãseascã mare lucru. Au venit rezultatele de la laborator. Nu e nimic pe bluzã. Sânge? ADN? Ale victimei. Trebuie sã fie ceva. Sã mai facem analize. Nu e nimic. Nicio fibrã, niciun pãr de animal. Unde te duci? Avem mai puşin de de minute.Lasă un răspuns