Insomnia FM

Insomnia FM Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.

Nu ºtii nimic. Cum ai putea? N-ai fãcut nimic. Va fi bine, mamã. Da. Dar eu? ªi tu vei fi bine. Unde suntem? E casa lui Warren. Dl. Miller. Am cãutat în cartea de telefon. Ce? Intrãm? Nu. Aveam ceva sã-l întreb, dar poate aºtepta. Nu trãieºte ca un bogat, nu? O casã simplã pe o stradã simplã. Mã simt de parcã trebuie sã mã trezesc dar nu ºtiu din ce. Sau pentru ce. E o mare schimbare. Mamã? Haide, sã mergem acasã. Bunã, tatã. Bunã. Aratã bine. Pornesc maºina ºi tu ne poşi spune despre întoarcerea la târgul mondial azi. Te-ai distrat? Sigur. Tot ce am vãzut a fost Mamã? Mamã? Alo? Joe, ce se întâmplã acolo? De ce nu eºti la ºcoalã? Tatã, eºti bine? Sunt bine. Unde e mama ta? Ea A ieºit în oraº, eu Cum merg lucrurile acolo? E un dezastru, serios, dar nu îl avem sub control. Urmãrim cum arde. Vii acasã curând? Cum merge ºcoala? Te pot ajuta, dragule? Da. O caut pe mama mea, Jeanette Brinson. Nu cred cã am avut un asemenea client azi. Nu, lucreazã pentru Dl. Miller. Sau poate discutã cu el pentru o slujbã. Nu cred Vrei sã stãm împreunã dupã ºcoalã? Nu pot. Cameron, uitã-te aici. Vino puşin mai aproape. Da, e perfect. Da, arãşi grozav. Bun. Mamã? Mamã. Unde ai fost? Nu erai acolo când m-am trezit. Îmi pare rãu. A sunat tata. Când? Dimineaşã. Când erai plecatã. Aşi avut o discuşie drãguşã despre mine? Personajul meu pãleºte la defilare. Nu, cred cã-i e dor de noi. Unde ai spus cã sunt? Am spus cã ai plecat în oraº. Da, am fost la dealer sã fac niºte lucruri înainte sã încep. Erai acolo dimineaşã? Nu-şi face griji. E doar cu normã parşialã. Cred cã încã mai am un fiu de crescut. Poftim, îmbracã asta. De ce? Dl. Miller ne-a invitat la cinã. Asta e rochia mea de disperare. Ce crezi? Cred cã tatei i-ar fi plãcut. Sigur cã da. Atât cât a plãtit pe ea. Acelea sunt Helen Apartments. Douã fete de la Y locuiesc acolo. Ce crezi despre asta? Sã locuieºti lângã râu? Îmi place casa noastrã. Nu e casa noastrã, Joe. E închiriatã. Canada. Locuiesc în Canada acum. Doamne! Nu suport Canada seara asta. Arãşi ca o reginã a frumuseşii, Jeanette. Am fost odatã. Ar trebui sã spui mereu lucruri frumoase femeilor, mai ales mamei tale. Ce vrei de bãut, Jeanette? Puşin de ceva. Trebuie sã fiu agerã cu voi doi. Spune-mi, Joe, ce face tatãl tãu? Vine acasã curând? Sper. Cine e ea? E soşia mea fostã. Sigur regretã cã a plecat. Nu m-a sunat sã-mi spunã asta. Bietul de tine. Nimeni nu e destul de drãguş cu tine. N-a fost niciodatã aºa în Washington. Sau Idaho. De fiecare datã când ne mutam, era mai frig. Soşul tãu a trebuit sã meargã acolo unde era de muncã. Avea de lucru în Idaho, dar a insistat sã plecãm. Nu ajungi nicãieri dacã nu încerci. Am început cu o fermã micã ºi nu m-am oprit sã încerc mai mult. E diferit. Ai muncit pentru succesul tãu. Jerry cautã mereu o scurtãturã. κi fixeazã o idee în cap despre ce îl va face fericit ºi nu renunşã la ea. Respect ce face tatãl tãu. Când vine acasã, voi discuta despre o slujbã cu el. E grozav, nu, mamã? Mã bucur cã cineva are grijã de noi. Spune-mi, Joe, te-ai gândit la ce vrei sã faci în viaşã? Nu prea. Poate aº vrea sã lucrez la o companie feroviarã, cândva. Nu, nu e prea bine. Trebuie sã dai un rãspuns mai bun. Copilul are doar ani, Jenny. . Vezi? Are destul timp. Mama ta spune cã vrei sã mergi la ºcoalã înapoi în est. E adevãrat? Nu. Vreau sã merg la ºcoala unde au fost pãrinşii mei. Washington State. Nu vrei, crede-mã. Ai spus cã-şi plãcea acolo. Ce ºtiu eu? Am plecat înainte sã-mi dau seama. Vrei sã creºti sã ajungi ca Warren. A mers la Dartmouth. Da, dar am învãşat tot ce conta în armatã. Dar armata nu te-a fãcut bogat. Nu. Incompetenşa altor oameni m-au fãcut bogat. Banii fac bani bazaşi pe niciun alt principiu decât ãsta. Doar fiindcã suntem sãraci nu înseamnã sã suntem incompetenşi. Desigur cã nu. Dar banii fac bani ºi aºa bogaşii rãmân bogaşi ºi sãracii sãraci, nu? Nu asta vreau sã spun. Te superi dacã-mi spui unde e baia? Prin dormitor. Pune discul ãla, vrei? Ai mai fost într-un avion, Joe? Nu, dle. Deşin unul. Aº vrea sã te iau cu mine, dacã vrei. Da, sigur. Am putea s-o luãm ºi pe mama ta. Odatã, era toamnã ca acum.Lasă un răspuns