Radio Crisami

Radio Crisami Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.
Tel:+393315616623

tatã, poşi sta aici. Bine. De ce nu îşi fac o pozã cu tatãl tãu în loc? Pentru cã vreau una cu noi toşi în ea. Gata? Bine, nu vã miºcaşi. , , . Deci treci de la cel mai înalt bloc din cartier la cel mai înalt munte din lume? Puteai sã începi cu Blocul C. Pare puşin extrem, dar m-am antrenat. Urcã etaje de de ani, fiindcã liftul e defect. Urc pe scãri de ceva vreme ºi o simt în picioare. ªtii cã Everestul are . m înãlşime, cât o clãdire cu . de etaje. Ce zici de atâtea scãri? Lãsaşi gluma! O astfel de excursie costã o avere, nu-i aºa? Mãnuºile, rucsacul de trei tone. L-ai vârât pe vãru-tãu în el? Cum ai reuºit? Pãrinşii? Prietenii? Ai vândut droguri? Nici gând. Nu, provin dintr-o familie modestã, nu e secret. Am încercat la bãnci. La bãnci? CREDITE BANCARE ªI ASIGURÃRI Un senegalez care voia sã urce pe munte Li s-a pãrut o farsã. Cum te-ai descurcat? Am contactat un sponsor care m-a înşeles. Cât? În total? Patruzeci de mii? Treizeci ºi opt? Vreau sã-mi vãd logoul pe toate hainele tale, chiar ºi pe chiloşi. La cum e vremea acolo, nu prea voi sta în chiloşi. ªi se pare cã mai ai un sponsor? Da, pe voi, Radio Nomad. Te ducem pe acoperiºul lumii. I-am oferit lui Samy un pachet mobil nelimitat, ca sã ne poatã suna sã ne împãrtãºeascã aventura sa. Deci, Samy, cum spui? Mulşumesc, Radio Nomad! E bucuros! Aº dori sã-şi adresez întrebarea de pe buzele tuturor. De ce faci asta? De multe ori oamenii spun cã nu suntem buni de nimic. Vreau sã fiu ºi eu o datã bun la ceva. Frumos! Sunã ca o piesã pop. Alte motive nu mai ai? O fac pentru mine, familia mea, cartierul meu ºi pentru cineva la care şin. Deci existã o fatã. Max! Ne spui cum o cheamã? Nadia. Nadia! Trebuia sã vii dupã mine. Am avut probleme cu maºina. Ne pupãm? Ce faci? Bine. Tu? Mã duci la Fouquet? Nu, glumeam. Oriunde, în afarã de McDonald’s. Ar fi o nebunie! E o nebunie sã mã pui sã iau metroul. Maºina Hai, îmi spui la masã. Stai, ºtii Tipul a încercat s-o cucereascã zilnic timp de ºase luni. Apoi, Samira îl întreabã: „N-ai observat nimic?” ªi el ce rãspunde? „Te-ai tuns?” zice el. Are pãrul mãtãsos. Ea rãspunde: „Nu.” κi pune mâinile pe sâni, îi miºcã în sus ºi-n jos ºi spune: „Mi-am mãrit sânii. Uitã-te bine, fiindcã e ultima oarã când îi vezi.” Îşi poşi imagina? Mamã! L-a lãsat cu ochii-n soare. Tipul a plâns trei sãptãmâni. Ea n-a cedat. Nenorocitul! Nu, ea n-a cedat timp de trei sãptãmâni. E bine. Trei sãptãmâni! Suntem mândri de ea. Nu înşeleg o chestie. Îl place pe tipul ãsta? Normal cã da. Da. Bine, deci Noapte bunã! Noapte bunã! Ce faci? Înceteazã! Ce faci? Credeai cã mã cucereºti cu o fripturã? Eºti durã. Ba tu eºti dur. Eºti în cãlduri sau ce? Te plac de ani de zile. Spune da sau nu, dar spune ceva. Fir-ar, Samy! Eu iau tipii în serios, nu ies cu oricine. Te dai cu ruj ºi te îmbraci frumos ca sã ieºi la cinã cu oricine? Apropo, eºti frumoasã în seara asta. Am mai încercat. N-a funcşionat. Aveam ani! În clasa a noua. Exact. Ce-ai fãcut de atunci? Poftim? Vreau sã mã pot baza pe tine. Mã duc zilnic la centru sã-mi caut de lucru. Tinerii sub de ani o duc greu aici. Jumãtate suntem în ºomaj. Ai de ani. Da, poate Dar nu sunt soi rãu. Dac-aº avea o puicuşã, adicã o partenerã, m-ar motiva sã mã feresc de necazuri. Am nevoie de cineva pe care sã mã pot baza, nu invers. Dar aº face orice pentru tine. Aº urca pe Everest, dacã ar fi nevoie. Ai face asta? Ai face orice! Nici mãcar nu ºtii cât e de înalt Everestul. Sigur cã ºtiu. Am învãşat la ºcoalã. Nici mãcar nu erai acolo. Ai repetat anul acela. Eºti superbã. Cum sã mã fi concentrat? Haide, înceteazã. Ai înşeles. Ce înãlşime are? Pãi Everestul e cel mai înalt. Da, aºa e. Dar nu mi-ai spus cât de înalt. În jur de m. Gheaşa se topeºte. În jur de . m. Nu ºtiu. M-ai ameşit de tot. Are . m. Nadia. Poate avea ºi . m. Tot l-aº urca pentru tine. Începe prin a-şi gãsi de lucru. Ai dreptate. Vrei dovezi? Ca sã ºtii cã te poşi baza pe bãrbatul tãu? Voi urca pe nenorocitul de Everest. Voi urca pentru tine. Vei vedea cã nu sunt un ratat ºi cã-mi pasã. Da? Ai face asta pentru mine? Da, pentru tine. Pot sã-şi fac ºi copii. Urcã mai întâi pe EverestLasă un răspuns