Radio Fibra Romania

Radio Fibra Romania Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.

Doar cã mai frig. Zburam ca sã mã uit la recolta stricatã a unui biet om ºi, dintr-o datã, erau niºte raşe în formaşie. V-uri mari. ªtii ce am fãcut? Am oprit motorul la de metri ca sã pot asculta. Erau în jurul meu mãcãnind pe cer unde nimeni nu le putea auzi decât însuºi Dumnezeu. ªi m-am gândit E ca ºi cum ai vedea un înger. Era cel mai minunat lucru pe care l-am fãcut în viaşa mea. Pe care-l voi face. Şi-a fost teamã? Da, mi-a fost teamã. Pentru cã în momentul acela mi-am pierdut întreaga umanitate. O grãmadã de oameni de la sol avea încredere în mine. Soşia ºi mama mea ºi cele patru afaceri ale mele. Dar nu contau pentru mine câtuºi de puşin. Nu fiindcã nu-mi pãsa de ele. Doar cã nu m-am gândit la ele deloc. Înşelegi despre ce vorbesc, Joe? Eu Da, dle. Vrei un pahar de vin? Da, bine. În cinstea îngerilor ºi a tatãlui tãu, ca sã nu fie ars ca o bucatã de ºuncã. Mulşumesc. Uite, doamna drãguşã s-a întors. De ce e aºa de trist aici? Cineva sã punã muzicã de dans. Vom dansa. Mamã, am teme. Haide, Joe. Danseazã cu mama ta. Haide. Joe, danseazã cu mama ta. Haide, Joe, vino sã dansezi cu mama ta. Aºa. Joe! Joe, eºti un dansator oribil. Mi-e ruºine cu tine. Warren, va trebui sã dansezi tu cu mine. Nu mai e nimeni altcineva. Uite, Joe. Warren e un bãrbat care ºtie sã danseze. E unul la un milion. Mama ta e un dansator foarte pasionat. ªtiai asta, Joe? Înseamnã cã o fac pânã pic. Când eu ºi tatãl lui Joe ne-am cãsãtorit am închiriat un costum de marinar ºi am fãcut un step când a ajuns acasã de la muncã. Era un cadou aniversar. I-a plãcut. Pun pariu. Trebuie sã mergem. Sunt brusc iritabilã ºi Joe s-a plictisit. Nu poşi conduce în starea asta. Rãmâi peste noapte. Nu. Haide. Mai e un dormitor. Pot sã conduc eu. Tata m-a învãşat. Vezi? Joe ne poate duce. Mãcar ia-şi o hainã. Aºteaptã aici. Nu te superi, nu? Nu. Îmi place sã conduc. „Calmeazã experienşa aia.” Asta spunea mama când tata şipa beat. Nu-şi face griji, o sã ajungem cu bine acasã. Eºti un bãiat bun. Într-o zi, vei obşine o promovare mare adicã vei fi matur. Puteşi pleca. Ar trebui sã rezolve problema. Nu ai vreo hainã de-a soşiei tale? Sunt într-un sac de aruncat. Poftim. Haide, Joe. Distracşia s-a terminat. Inima îmi bubuie. Am bãut prea mult. Asta îşi face inima sã batã repede. Nu vreau sã port haina asta. Mamã! Îşi poşi da seama ce ar zice vecinii? Stai acolo. Revin imediat. Ei bine.. m-am surprins ºi m-am simşit bine. Tu te-ai distrat? Aºa. Puteşi zâmbi? Scoate zâmbetul. În nordul Montanei, încã aºteptãm zãpada. Cea mai micã temperaturã e la Great Falls ªtiri locale Fã liniºte. Bine. Încerc. Grãbeºte-te. Îmbracã-te. La naiba! M-ai speriat! Doamne! M-ai speriat. Nu te furiºa pe lângã mine aºa. N-am vrut. Ce fãcea aici? Conteazã? Îl iubeºti? Îl mai iubeºti pe tata? Vrea sã facã lucrurile mai bune. Poate nu merit aºa ceva, nu ºtiu. Aº vrea sã fi fost moartã. Dacã ai un plan mai bun pentru mine, spune-mi. O sã-l încerc. Serios. Poate va fi mai bine decât asta. Nu am unul. Credeam cã n-o sã te mai vãd. Ce mai faci? Sunt bine. Bine. Uite. Dã-mi mie, tatã. Du asta sus. Bunã, Jean. Bunã, Jerry. Nu ºtiu pe cine aºtept sã impresionez aici. Miroºi a foc de tabãrã. Aºa ar trebui. Am fost în mijlocul lui. Şi-e foame? Nu, am mâncat pe drum. Sigur eºti obosit. Vino, stai jos. Cum a fost focul? L-aşi stins? Am stins mare parte. Zãpada se va ocupa de restul. E bine. Da, a fost, a fost un iad. Nu vã pot spune. A A trebuit sã opresc un om sã alerge în foc. A trebuit sã-l trag de acolo. Sunã periculos. A fost. Dar mã bucur sã fiu acasã. Ne bucurãm cã ai venit. Am niºte veºti bune. Am discutat cu un om pentru o slujbã la Departamentul Forestier pe partea de est. ªi chiar ne-au dat o casã. Dar ar trebui sã ne mutãm iar? Nu e chiar atât de departe. ªi în plus, e un moment bun sã fii acolo. Am ºi eu ceva sã vã spun. Ce e, Jean? Am luat un apartament în oraº pentru mine ºi mã pot muta mâine. E o locuinşã micã, dar îmi pot permite chiria ºi e loc pentru Joe dacã vrea sã vinã. E o surprizã, ºtiu. ªi eu sunt surprinsã. Ai înnebunit, Jean? Nu, nu cred. Nu te poşi supãra pe mine pentru cã m-am dus la un incendiu.Lasă un răspuns