FRISS FM

FRISS FM 88.0 FM Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.
Tel:+40 749 263 263
Adresa: Vállalkozói Inkubátor Ház, Sajtó utca 4 Sepsiszentgyorgy 52064

suntem liberi! Vino, Pinoke! Cumpãr un costum nou ºi mã unduiesc ca o trestie Mãnânc peºte ºi beau ºampanie Nu am sfori Ciao-ooo, Stromboli. Adio, domnule Strombo Taci! Sã plecãm de aici înainte sã se întâmple ºi altceva. Viaşa de actor e un stil de viaşã O pãlãrie înaltã de mãtase ºi un lanş de argint Un ceas de aur cu lanş cu diamante Viaşa de actor e veselie E frumos sã fii o celebritate Viaşa de actor e un stil de viaşã ªi ul de el a cãzut în capcanã pe de-a-ntregul! ªi el încã crede cã-i suntem prieteni. ªi Stromboli ne-a plãtit cât se poate de bine! Asta aratã cât de mult Onestul John se va umili Giddy? Acum, vizitiule ce propui? Ei bine Vreşi voi oamenilor sã faceşi niºte bani adevãraşi? Ei bine! ªi ce trebuie sã facem? Nu, nu! Nimic de genul ãsta. Vedeşi voi Colectez copilaºi ãnaci. Copilaºi ãnaci? ªtişi ºi voi cei neascultãtori, cei care trag chiulul de la ºcoalã. Oh! Vedeşi voi Da. ªi-i duc pe insula Plãcerilor! Ah, insula Plãcerilor. Insula Plãcerilor? Dar legea, presupune sã-i Nu, nu. Nu-i nici un risc. Nu se vor mai întoarce niciodatã ca bãieşi! Acum, am o diligenşã ce trebuie sã descarce la miezul nopşii. Ne vom întâlni la prima intersecşie, nu la a doua! Nu, domnule. Cerceteazã Orice gãseºti bun, adu la mine. Da, ºefule. Te voi plãti bine. Am destul aur. Da, da. Nu, domnule, nimic nu mã mai poate opri acum. Am sã fac bine de data asta. Ai face bine. O voi face. Mã duc la ºcoalã. Asta-i treaba, Pinoke. Mai bine sã fiu deºtept decât sã fiu actor. Aºa mai merge! Haide, leneºule, ne vom întrece pânã acasã. Ei bine, bine, Pinocchio. De ce graba asta? Trebuie sã-l înving pe Jiminy pânã acasã. Oh, bunã. Ei bine, ce mai face marele actor? Nu mai vreau sã fiu actor. Stromboli era teribil de rãu. Serios? Da, m-a închis într-o colivie de pãsãri Aºa a fãcut? Dar mi-am învãşat lecşia. Mã duc Oh, sãrãcuşul de tine, sãrãcuşule. Trebuie sã fii o ruinã. Asta e, eºti o ruinã! Trebuie sã diagnosticãm cazul ãsta odatã pentru totdeauna. Repede, Doctore, carneşelul dumneavoastrã. Vai de mine. Eu, eu.Tocmai ce credeam. O uºoarã atingere complicaşii monetare cu o rusticã drãcie lunarã a trapeziºtilor. Spune ´´hipopotam.´´ Hi-ho-hotam. ªtiam eu! Componenta transmisiei de la pandemoniu la percuşie ºi spasmodice dezintegrãri fanatice. Închide ochii. Ce vezi? Nimic. -Deschide-i. Acum ce vezi? -Pete. Aha! Acum inimioara. Ooh, dumnezeule! O palpitanta sincopare a unui criminal cu o palpitaşie pe ritmul bucuriei. Repede, Doctore, raportul acela. Ooh, asta mã lãmureºte pe deplin! Bãiete, eºti alergic. Alergic? Da, ºi ãsta e singurul remediu. O vacanşã pe insula Plãcerilor! Insula Plãcerilor? Da, acest pãmânt vesel plin de bãietaºi unde fiecare zi e o sãrbãtoare! Dar nu pot sã merg. Eu De ce, bineînşeles cã poşi. Îşi dau biletul meu. Şine. Mersi! Dar eu Oh, asta-i bunã, insist. Sãnãtatea pe primul loc. Haide, vizitiul pleacã la miezul nopşii. E insula Plãcerilor Unde fiecare zi e o vacanşã. ªi copiii nu au nimic de fãcut decât sã se joace. Pinoke! Oh, Pinoke? Acum unde poate fi Hmm? Pinocchio! Hei! Întoarce-te! Deci din nou la drum. Pe mine mã cheama Lampwick. Pe tine? Pinocchio. Ai mai fost pe insula Plãcerilor? Dar Onestul John mi-a dat Nici eu, dar mi-au spus cã-i raiul chiulangiilor. Fãrã ºcoalã, fãrã polişiºti. Poşi strica orice ºi nimeni nu te ceartã. Onestul John mi-a dat Pierdem vremea, o grãmadã de mâncare ºi bãuturã. ªi pe deasupra GRATIS! Onestul John Amice, ãsta-i locul pe care-l aºteptam. De-abia aºtept! Aici, bãieşi! Pe aici! Luaşi prãjituri, plãcinte, murãturi ºi îngheşatã. Mâncaşi cât puteşi. Fişi lacomi. Lãcomişi-vã. Totul e gratis, bãieşi. Totul e gratis. Grãbişi-vã, repede, repede, repede! Casa Durilor. Casa Durilor. Este cea mai durã, cea mai puternicã pe care aşi vãzut-o. -Venişi ca sã vã bateşi, bãieşi. -Oh, bãiete, o crãpãturã! Vino, sã intrãm ºi sã-i spargem cuiva nasu’. De ce? Ah, doar pentru distracşia noastrã. Ok, Lampy. Drumul Trabucurilor. Drumul Trabucurilor. Luaşi-vã şigãrile, şigãri tutun de mestecat. Intraşi ºi fumaşi-vã creierii. Aici nu-i nimeni care sã vã opreascã. Pinocchio! Pinocchio! Aicea-i cevanecurat. Trebuie sã-l scot de aici.Lasă un răspuns