Kolozsvari Radio

Kolozsvari Radio Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.
Tel:+40 264 502 580

Sigur cã se vor revedea. E nebunã dupã el. Face pe orgolioasa, dar e îndrãgostitã. Dar ai zis cã el a fost un . Da, am zis cã a fost un . Dar asta era înainte. S-a maturizat. Acum ºtie ce e important. Ce anume? Important este cã înainte sã poşi iubi pe cineva, trebuie sã te iubeºti pe tine. Asta înseamnã cã nu trebuie sã te mai plimbi atât. Trebuie sã te aºezi, frate. Sã-şi gãseºti o fatã. O invişi la cinã, vorbeºti cu ea ºi apoi Nu! Niciodatã înainte de nuntã! Serios? Atunci te însori ºi apoi Mersi! Eu îşi mulşumesc, frate. Ai fost minunat! Mulşumesc. Ne descurcãm noi! Mai avem vreme bunã de ore. Trebuie sã plecãm acum. Dar e . noaptea! Vrei sã pleci peste zece zile? Nu. Atunci plecãm acum! Un pas. Douã respiraşii. Fir-ar, nu! Jeff, mi s-a stins lanterna. Picioarele te vor duce sus, nu lanterna. Glumeºti? Nu vãd nimic. Lasã-te ghidat de respiraşie. E acelaºi lucru. Mã crezi Stevie Wonder? Stevie Wonder n-a urcat niciodatã pe munşi. Cum te descurci? Nu prea bine. E greu! TABÃRA IV ALT. . M Bine. Uºurel. Nu voi reuºi. Înainte sã revenim la ºtiri, sã vorbim despre tânãrul din La Courneuve. Se numeºte Samy Diakhaté, iar luna trecutã s-a hotãrât, fãrã experienşã, sã urce pe cel mai înalt munte din lume: Everest. Astãzi e la aproape . m altitudine ºi e pe cale sã-ºi realizeze visul. Jerême Briere ne prezintã portretul neobiºnuit al acestui tânãr francez care a plecat din cartierul Cité des pe acoperiºul lumii. Într-adevãr, Julian, toşi prietenii lui Samy sunt mândri de ceea ce e pe cale sã realizeze. Avea deja ceva deosebit. Mereu am crezut în el. DRA ROUNDES, PROFESOARà DE FRANCEZà LA LICEUL JACQUES BREL Samy e mândria cartierului. Dovedeºte cã nu suntem niºte rataşi. Daşi-ne de lucru ºi vom face treabã. Exact, frate. Facem ceva. Aici locuim noi. La Courneuve! E Samy al nostru! Noi l-am dus la garã. L-am sponsorizat, pentru cã am crezut în el imediat. ªtiam cã poate sã ajungã în vârf. Am ºtiut imediat. E la un pas de fericire, dar e pasul cel mai înalt de pânã acum. Practic, a intrat în ceea ce alpiniºtii numesc zona morşii. Locul de pe planetã unde frigul e extrem ºi oxigenul e cel mai rarefiat. Jeff? Dormi? Ghici! Liniºtea mã îngrijoreazã. Ce-a fost asta? O avalanºã. Eºti mai puşin îngrijorat acum? Sã mã uit? Da. Nadia, sunt eu, Samy. Am zis cã aº face orice pentru tine. Ei bine, iatã-mã. Chiar sunt pe cale sã fac orice. Nici mãcar nu-mi plac munşii. Prefer marea. Mi-ar plãcea sã te duc la mare. Sã stãm pe un ºezlong ºi sã bem cocteiluri toatã ziua. Doar noi doi. Trebuie sã închid ºi sã încerc sã dorm puşin. ªtii se spune cã ochii care nu se vãd se uitã. Nu e adevãrat. O spun doar în caz cã Voiam doar sã ºtii. Te sãrut. E telefonul tãu? Da. Când mai vrei sã suni, sã mi-l ceri. Da, nu, pentru cã O sã te descurci? Da. Bunã ziua. Bunã ziua. Pot vorbi cu pãrinşii tãi? Bunã ziua. Intraşi, vã rog. Mulşumim. Bunã ziua. Mulşumim. Scuze de deranj, dar fiica mea are ceva sã vã spunã. Voiam doar sã vã spun cã îl cunosc pe Samy din liceu sunt îndrãgostitã de el de atunci. Nu e uºor aici, dnã Diakhaté Ce frumoasã e! Sã fii îndrãgostitã. Trebuie sã fii tare, puternicã. Trebuie sã şii bãieşii la distanşã. Nu e uºor sã-şi arãşi sentimentele. Şin mult la Samy, dar mi-a fost teamã pentru tot, teamã cã mã va pãrãsi, cã nu mã va vrea, cã nu mã va lua în serios, cã voi fi nefericitã. Îmi pare rãu. ªi acum Nu-mi mai este teamã deloc, iar, când se va întoarce, vreau sã-i ofer toatã dragostea mea. Voiam doar sã vã spun. Vino aici, fata mea. Mulşumesc. Nu mai mult de cinci minute fãrã oxigen. Suntem doar noi doi? Germanii au plecat. Nu pierde timpul, pregãteºte-te. Nu, nu vin. Cum adicã? Te însoşeºte Dorge. Dar cine e? Dorge? Bine, grozav. Deci voi fi încolşit de un pit bull ºi un buldog. De ce el? Dorge e singurul ºerpaº care poate duce pe unul ca tine în vârf. Vei vedea, pe Mont Blanc va fi mai simplu dupã asta. Charlotte? Da? În telefonul tãu e un numãr la care am sunat de multe ori. Da, am vãzut. E de la radio. Poşi sã le spui cã am plecat? Le voi spune cã te întorci, va fi mai puşin înfricoºãtor. Samy, nu e un moment potrivit, e târziu. Mulşumesc.Lasă un răspuns