Radio Bandit

Radio Bandit Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.

Ei bine, Pinoke. -Cred cã noi doi ar trebui sã avem o micã discuşie. -De ce? Ei bine, tu vrei sã fii un bãiat real, nu-i aºa? În regulã. Aºeazã-te, fiule. Acum, vezi tu, lumea e plina de tentaşii. Tentaşii? Da. Tentaşii. E plinã de lucruri rele ce la un moment dat par bune. Dar, uh, chiar dacã câteodatã lucrurile bune par rele Câteodatã cele rele pot fi bune în acelaºi timp. ªi vice-versa. Înşelegi? Dar voi face doar ce-i bine! Asta e bãiete, Pinoke. Dar te voi ajuta eu. ªi oricând vei avea nevoie de mine, ºtii tu, doar fluierã Cam aºa. Cam aºa? Nu, nu. Încearcã din nou, Pinoke. Aºa? Nu, fiule. Acum, ascultã. Asta e! Haide, acum, sã fluierãm! Când vei intra în vreo încurcãturã ºi nu vei gãsi cale de scãpare. Fluierã-mã! Fluierã-mã! Când vei întâlni tentaşia ºi chemarea e prea puternicã Fluierã-mã! Fluierã-mã! Nu doar un chişãit Strâmbã buzele ºi suflã -ªi dacã fluieratul tãu e slab, urlã -Greiere Jiminy ? În regulã! Ia calea cea bunã ºi îngustã ºi dacã începi sã aluneci spre ispitã Doar fluierã Fluierã-mã ªi întotdeauna lasã-şi conºtiinşa sã-şi fie ghid Ia calea cea dreaptã ºi îngustã ºi dacã începi sã aluneci Fluierã-mã Fluierã-mã ªi întodeauna lasã-şi conºtiinşa sã-şi fie ghid. ªi întotdeauna lasã-şi constiinşa sã-şi fie ghid Fii atent, Pinoke! Cine-i acolo? Eu sunt! Oh, eu sunt. Shh, Figaro. E cineva aici înãuntru. Ai grijã, Figaro. S-ar putea nãpusti asupra noastrã în orice moment. E pe aici pe undeva. Aici sunt! Oh Pinocchio. Cum ai ajuns aici jos? Am cãzut. Oh, ai cãzut. Ohh! Vorbeºti! Uh-huh. N-N-N-Nu! Da, ºi mã pot ºi miºca! Nu, n-nu, tu, nu poşi Visez în somn. Trezeºte-mã. Trezeºte-mã! Acum sã vedem cine mai viseazã. Haide. Spune ceva. Gee, eºti simpatic. Fã-o din nou! Vorbeºti! Da, a venit Zâna Albastrã Zâna Albastrã? ªi-am primit o conºtiinşã. O conºtiinşã! ªi într-o zi voi fi un bãiat adevãrat! Un bãiat real! Este dorinşa mea. A devenit realitate! Figaro, uite! El Trãieºte. Poate vorbi! Spune-i salut lui Figaro. Salut lui Figaro. Ohh. Oh, Cleo, aproape am uitat. Priveºte! Este Pinocchio! Ea este puiºorul meu de apã. Nu-i drãguşã? Da, drãguşã. Toate astea sunã a petrecere. Muzica! Porneºte ºi tu unul, Pinocchio. Oh, bãiete. O petrecere! Îmi daşi voie? Ce-ai zice dacã la urmãtorul am ieºi, iubito, hmmm? Hei! Hei, daşi-mi drumul! Lãsaşi-mã! Haide, Cleo, alãturã-te petrecerii. Danseazã! Ooh, frumos. Strângem jucãriile Figuri mici de bãieşaºi Priveºte! Drãguş! Oh! Ajutor! Unde-i vaza? Ajutor! Apããã! Unde-i apa? Aici! Am gãsit-o! Aici e apa! Aici e ceva apã! Ajutor! Unde-i apa? Asta-i gata. Poate ar fi mai bine sã mergem la culcare Înainte sã se întâmple altceva. Micuşule, ai avut o searã încãrcatã. Acum, închide ochii ºi culcã-te. De ce? Oh, toatã lumea trebuie sã doarmã. Figaro se duce la culcare ºi Cleo ºi, în plus, mâine trebuie sã mergi la ºcoalã. De ce? Oh, sã înveşi lucruri ºi sã devii deºtept. De ce? Pentru cã Oh, priveºte, Tatã! Priveºte! Acum, aºteaptã. Stai nemiºcat acum. Ce-s ãia? Oh, ãia. Ãia sunt colegii tãi de ºcoalã Fete ºi bãieşi. Uh, nu-acum, intrã-n Bãieşi adevãraşi? Da. Dar grãbeºte-te acum. Oh, oh, aº-aº-aºteaptã! Aºteaptã. Eh Uite aici un mãr pentru profesor. Acum întoarce-te ªi lasã-mã sã te admir Huh? Oh, Daa,Da Aici. Fugi acum cu ceilalşi. Fig, aºteaptã! Întoarce-te înapoi, Figaro. ªcoala nu e pentru tine. La revedere, tatã. La revedere, fiule. Sã te întorci repede. Ah, Gideon, ascultã. O mare de veselie de copilaºi mergând spre ºcoalã. Mici minşi însetate grãbindu-se spre marea de cunoaºtere. ªcoala, o nobilã instituşie. Ce s-ar face lumea asta proastã fãrã Ei bine, ei bine, ei bine! Stromboli! Deci ticãlosul ãsta bãtrân s-a întors în oraº? Aminteºte-şi, Gideon, când te-am legat cu sfori ªi te trãgeam ca o pãpuºã? Abia am pus una peste acel şigan bãtrân atunci. Un mic bãietaº din lemn. Acum, care are Un bãiat din lemn! Priveºte, Giddy, priveºte! Este fantastic. O pãpuºã vie fãrã sfori. O chestie de asta ar fi o adevãratã avere pentru cineva. Acum stai sã mã gândesc. Asta e! Stromboli! De ce, acest bãtrân ºi gras ºarlatan ar plãti ceva Ascultã. Dacã ne jucãm bine cãrşile, vom face un chilipir sau numele meu nu-i Onestul John.



Lasă un răspuns