Radio Best Dance

Radio Best Dance Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.

cu tine! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Nu am sfori pe mine Îl plac. Este un succes. Doamne, poate m-am înºelat. Ei bine, ghiceºte cine nu mai are nevoie de mine. Ce-ar mai putea sã facã un actor cu o conºtiinşã ca mine? Ce i s-ar mai putea întâmpla? Unde ar mai putea fi la ora asta? Ar trebui sã ies pe afarã sã-l caut. Şineşi minte, nimeni nu gustã nimic pâna nu îl gãsesc. Nu am sfori dar sunt deºtept Cumpãr un costum nou ºi un lanş nou Mãnânc ce-i mai bun ºi beau ºampanie Nu am sfori Bravo, Pinocchio! Mã plac. Douã sute. Eºti senzaşional! Vrei sã spui bun? Trei sute. Eºti colosal! Asta înseamnã cã-s actor? Sigur. Te voi împinge în luminile rampei. Faşa ta, va fi pe buzele tuturor. Va fi? Da Ce-i asta? Asta-i pentru tine, micul meu Pinocchio. Pentru mine? Hmmm, mulşumesc! Voi fugi acasã ºi îi voi povesti tatãlui meu. Acasã? Oh, sigur. Mergi acasã la tatãl tãu. Oh, asta-i tare comic! Vrei sã spui vesel? Oh, sigur! Da. Mã voi întoarce dimineaşã. Sã fii înapoi dimineaşã. Merg acasã. Acolo, asta va fi casa ta, Unde o sã te gãsesc întotdeauna. Nu, nu, nu! Da, Da, da! Mie-mi aparşii. Vom cãlãtori în jurul lumii. Paris. Londra. Monte Carlo. Constantinopole. Nu, nu! Ba da! Începem în seara asta! Vei face o grãmadã de bani pentru mine! ªi când vei deveni prea bãtrân vei fi bunde lemn de foc! Scoate-mã de aici! Trebuie sã ies! Nu mã poşi şine aici! Gura! Taci din gurã! Înainte sã te bat,ule! Noapte bunã mica mea minã de aur lemnoasã ce eºti. Nu! Nu, aºteaptã! Lasã-mã sã ies! Îi voi spune lui tata! Diii! Mânã încolo. Jiminy! Oh,Jiminy! Oh, Jiminy, unde eºti? Greiere Jiminy! Ei bine, uite-l cum pleacã stând în poala luxului, cu lumea la picioare. Oh, ei bine, pot sã spun cã l-am cunoscut. Voi ieºi din viaşa lui. Mi-ar fi plãcut sã-i urez noroc. Sigur! De ce nu? Pinocchio. Pinocchio. Eu sunt, al tãu vechi prieten Jiminy, îşi aminteºti? Jiminy! Mã bucur sã te vãd! Pinocchio! Ce s-a întâmplat? Ce şi-a fãcut? Oh, a fost rãu. A spus ca mã va lansa la rampã în ochii tuturor. Da? ªi doar pe motiv cã-s o minã de aur, Mã va transforma în lemn de foc! Oh, deci aºa? Acum, nu-şi fã griji, fiule. Te voi scoate eu de aici imediat. De ce, asta-i eh, aºa de uºor ca rotire Cam ruginit. Trebuie niºte ulei! Trebuie niºte ulei , trebuie puşin ulei, puşin ulei. Tocmai ce spuneam. Trebuie cã este unul din cele mai vechi modele. Vrei sã spui, cã nu-l poşi deschide? Da. Suntem puşin neajutoraşi. Avem nevoie de un miracol sã ieºim de aici. Pinocchio! Pinocchio! Pinocch O conºtiinşã bunã trebuia sã fiu. Trebuia sã te ascult, Jiminy. Nu, a fost vina mea. Nu trebuia sã te pãrãsesc. Cred cã nu-mi voi mai vedea tatãl niciodatã. Oh, curaj, fiule. Ar putea fi ºi mai rãu. Fii curajos, ca mine! Auuu, încetiºor, fiule. Haide, suflã. Aºa, bãiete. Oh, ei bine, oricum ploaia se opreºte. Hei, din nou steaua aceea! Uh, domnişã, domnişã Zâna! Ce-o sã spunã? Ce-o sã-i spun? Trebuie sã-i spui doar adevãrul. Pinocchio. Bunã! Domnule Jiminy! Ei bine! Este o surprizã plãcutã. Pinocchio, de ce nu te-ai dus la ºcoalã? ªcoalã? Ei bine, Eu Haide, spune-i. Mergeam spre ºcoalã ºi am întâlnit pe cineva. Pe cineva? DaDoi monºtri mari cu ochii mari verzi! De ceeu eu Monºtri? Şi-a fost teamã? Nu, doamnã. Dar ei m-au bãgat într-un sac mare. Nu mai spune! ªi unde era Sir Jiminy? Oh,Jiminy? Hei, psst! Nu mã bãga în asta. L-au pus într-un sac mai mic. Nu! Ba da! Cum ai scãpat? N-am scãpat. M-au transformat în lemn de foc. Oh! Oh, priveºte! Nasul meu! Ce se întâmplã? Poate cã nu spui adevãrul, Pinocchio. ´´Poate´´? Oh, dar îl spun, cuvânt cu cuvânt. Oh, te rog, ajutã-mã! Îmi pare foarte rãu. Vezi tu, Pinocchio, o minciunã creºte ºi tot creºte Pânã se evidenşiazã ca nasul pe faşa ta. Are dreptate, Pinoke. Mai bine ai spune adevãrul. Nu voi mai minşi niciodatã. Pe cuvânt, nu voi mai minşi. Vã rog, Inãlşimea Voastrã Vreau sã spun, Domnişã Zânã. Mai daşi-mi o ºansã. Îi daşi? Te iert de data asta. Dar şine minte Un bãieşaº care nu va fi cuminte la fel de bine poate fi din lemn. Vom fi cuminşi, nu-i aºa? Vom fi cuminşi, nu-i aºa? Foarte bine. Dar asta-i ultima datã când vã ajut. Priveºte,Jiminy, nasul! Hei,Lasă un răspuns