Radio Enigma Romania

Radio Enigma Romania Online, Asculta live Radio România, Calitatea ?i Publicarea Neîntrerupta.
Comentariile dvs. sunt valoroase pentru noi.

Hei. E un mesaj. Ce spune? E despre tatãl tãu. Unde-i? Scrie aici cã el S-a dus sã te caute ºi a fost înghişit de o balenã. Înghişit de o balenã? Da. O O balenã? O balenã pe nume Monstro. Oh, el e Dar aºteaptã. Este încã în viaşã. În viaşã? Unde? De ce? În interiorul balenei, pe fundul mãrii. Pe fundul mãrii? Hei! Unde te duci? Mã duc sã-l caut. Dar, Pinoke, eºti nebun? Tu nu realizezi cã-i în burta unei balene? Trebuie sã ajung la el. Hei, Pinoke, aºteaptã! Ascultã-mã, fiule. Dar despre acest Monstro am mai auzit. Este balena balenelor. Pentru cã a înghişit o gramadã de corãbii cu tot cu marinari. Leagã-l bine ºi acum strânge. ªi pe de altã parte, este periculos. De aceea, eu La revedere,Jiminy. Revedere? Oi fi eu momeala vie acolo jos, dar sunt cu tine. Haide, sã mergem. Atenşie, coborâm! Aºteptaşi,acolo jos. Ce loc imens. Vino, Jiminy. În regulã. Imediat ce iau niºte balast. La o parte, surioarã. Ei bine, pe curând. Pus într-un loc greºit. Nici un pic de intimitate din partea unui peºtisor auriu. Ooh, liniºteºte-te. Tata! Tata! Hei, Pinoke, aºteaptã-mã sã vin! Tata! Tata! Nu-i tatãl meu. Uh, domnule Geppetto! Hei, ce naiba Hei, da dã-mi drumul! Fugi de aici, micule înfumurat. Care-i problema? Nu poate un amic, uh Eu doar Noi doar îl cãutam pe Monstro. I-am pãcãlit. Tata! Tata! Oh, salut. Oh! Îmi puteşi spune unde îl pot gãsi pe Monstro? S-au speriat. Scuzã-mã, perlã, O cunoºti pe balena Monstro? Stai aici. Tata! Dispari de aici, fiule. Haideşi, bãieşi, lãsaşi-o balta. Dispãreşi de aici. Hei, ce naiba Terminaşi, terminaşi, nu vã mai înghesuişi. Terminaşi. Nu vã înghesuişi. Încetiºor. Încetiºor acolo. Stai liniºtitã, Nellie. Haide, Pinoke, întreabã-i. Poate careva dintre voi sã-mi spunã unde îl pot gãsi pe Monstro? Bãiete! Hei! Bine cã-s viu. Tata! Tata! Domnule Geppetto! Nici o înghişiturã de câteva zile. Nu mai putem rezista prea mult. Niciodatã n-am crezut Cã se va termina aºa, Figaro. Sã murim de foame În burta unei balene. Sãrãcuşul meu Pinocchio. Era un bãiat atât de bun. Fãrã speranşã, Figaro. ªi n-a mai rãmas nici un peºte pe aici. Dacã monstrul nu se trezeºte din somn curând Mi-e teamã cã noi Vom fi ca ºi morşi. Uite cã vin peºtii noºtrii! Ton! Oh, o grãmadã de ton! Mâncare! Vom mânca! Uite unul mare! Pune-l acolo, Figaro! Hei! Aºteaptã un moment! L-aşi vãzut pe Monstro! Trebuie sã scãpam de aici! Du-te, Pinoke. Nu mã aºtepta. N-am vãzut niciodatã aºa de mulşi! Uite încã unul! Destul pentru câteva sãptãmâni bune! Încã unul mare. Şine-i acolo bine, Figaro! Hei, gurã zãbãloasã, deschide-te! Trebuie sã intru! Se pare cã-i ultimul. Încã unul mare. Au mai rãmas doar câşiva. Trebuie sã ne miºcãm repede! Hei! Încã unul. Hei, tata! Tata! Nu mã mai bate la cap, Pinocchio! Pinocchio! Tata! Pinocchio, bãiatul meu! Hei, tata, sunt aici! Huh? Oh, oh, da! Pinocchio, baiatul meu! Mã bucur aºa de mult sã te vãd! ªi eu, tata! Figaro! Ah, Figaro. Cleo! Oh, Cleo! ªi tu eºti aici. Da! Suntem din nou împreunã! Oh, dar, eºti ud leoarcã. Da, tata. Tu nu trebuie sã rãceºti. Dar am venit sã vã salvez! Cred cã ºtii, tu, tu nu trebuia sã cobori aici jos. Dar, tata! Dar de asemenea mã bucur tare sã te vad. Lasã-mã sã-şi iau pãlãria. Oh! Pinocchio! Care Care Care-i problema? Urechile alea! A, urechile? Oh, astea. Oh, nu-i nimic. Am ºi coadã. Pinocchio! Ce şi s-a întâmplat? Ei bine, Eu. Eu Am Oh, nu mai conteazã acum. Bãtrinul Geppetto îl are înapoi pe micuşul Cãpuºor De Lemn. Altceva nu mai conteazã. Trebuie sã-l aduc afarã! Prietenul meu e acolo înãuntru! Haide, mare elan! Deschide odatã, îşi spun Hei! Terminaşi! Dispãreşi, înaripatelor! Afarã? Oh, nu, nu, fiule. Am încercat fiecare posibilitate. De aceea am construit ºi o plutã. O pluta? Asta e! Vom lua pluta, ºi când balena va deschide gura Nu, nu, nu, nu. Acum ascultã, fiule. Monstrul deschide gura doar când mãnâncã. Atunci totul intrã. Nimic nu iese afarã. Oh. N-avem speranşe, Pinocchio. Haide. Vom face un mic foc ºi vom prãji niºte peºte. Un foc! Asta e! Da. ªi apoi vom mânca din nou cu toşii. Un imens foc de tabarã! O gramadã de fum innecãcios. Fum? Oh, da, sigur cã da. Un peºte afumat are gust mai bun.Lasă un răspuns